János Eifert - Photographer

Archive for the 'Kiállításaim / My Exhibitions' Category

Egyensúlyozás a valódi és a képzelet peremén – Vásárhelyi Hírek, 2018. január 21.

2018.01.21.-Vásárhelyi-Hírek_Egyensúlyozás-a-valódi-és-a-képzelet-peremén

VÁSÁRHELYI HÍREK, 2018. JANUÁR 21. vasárnap

http://www.vasarhelyihirek.hu/egyensulyozas_a_valodi_es_a_kepzelet_peremen

Egyensúlyozás a valódi és a képzelet peremén

2018. január 21., vasárnap

Eifert János ARS POETICA – A klasszikustól a modernig – Válogatás 50 év fotóiból című kiállítása nyílt január 21-én a Bihar Vármegye Képgalériában. A kiállítást a vásárhelyi Hézső Ferenc Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg.

A hódmezővásárhelyi születésű Eifert János Ars Poetica – Ötven év fotográfiái című életmű-tárlatát 2013 nyarán láthattuk az Alföldi Galériában. Ezúttal Berettyóújfalu képgalériája ad otthont fotóinak.

Eifert János szakmájának, művészetének egyik legismertebb magyarországi képviselője, a világ több mint 40 országában fényképezett már, ebből és különböző témáiból páratlan értékű archívumot állított össze.

Munkássága nem rendezhető egységes stíluskategóriákba, inkább sokoldalú, folyamatosan megújuló, kísérletező fotóművészként említhetjük. Ismertségét leginkább tánc-, akt- és alkalmazott fotói, valamint természetképei alapozták meg. Képeivel ezernyi díjat, nagydíjat és különdíjat érdemelt ki.

222 önálló kiállítása volt, ezernél több csoportos kiállításon szerepelt világszerte. Eifert János ARS POETICA című kiállítása életművének összefoglalója, bemutatván különböző stíluskorszakait, kísérletezésének eredményeit, illetve azokat a műveket, amelyek bejárták a világot, és ma is klasszikus értékként jelennek meg.

„Számomra játék a fotográfia. Nagyon komoly játék. És jelenti a világ meg­ismerésének lehetőségét, találkozásokat, új feladatokat, és azt a szabadságot, hogy gondolataimat saját képi nyelvemen közölhetem. Nézni-látni-láttatni: ez a képíró (fotográfus) feladata, miközben egyensúlyozik a képzelet és valóság peremén.” – vallja Eifert János fotóművész.

VH

egyensulyozas_a_valodi_es_a_kepzelet_peremen

Eifert János: ARS POETICA – Bihar Vármegye Képgaléria, Berettyóújfalu, 2018. január 21 – február 21.

2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Eifert-János-fotóművész-kiállítása-meghívó

Eifert János kiállítása ARS POETICA

A klasszikustól a modernig – Válogatás 50 év fotóiból

Bihar Vármegye Képgaléria, Berettyóújfalu, 2018. január 21 – február 21.

2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Hézső-Ferenc-Eifert-János-Lisztes-Éva_Photo-Kocsis-Csaba 2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Képgaléria-Eifert-ARS-POETICA-kiáll-01_PhotoHalics-Szófia

2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Sándor-Zeréndné-játszik_Photo-Kocsis-Csaba

2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Képgaléria-Eifert_-Photo-Halics-Szófia 2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Eifert-János-ARS-POETICA-02 2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Képgaléria-Eifert-ARS-POETICA-kiáll.06 2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Képgaléria-Eifert-és-Szvorák-Katalin

A kiállítást Hézső Ferenc Munkácsy-díjas festőművész nyitotta meg: „Eifert Jánost Hódmezővásárhelyről Budapestre szólította a néptánc iránti érdeklődése.1960-77 között teljes odaadással táncolt a Honvéd Együttesben. A hazai és külföldi turnékon kezdett saját örömére fotózni. Ez az érdeklődése tovább vitte egy új hívatás felé. 1977-ben Lobogó, majd 1978 és 1988 között a Búvár című lapnál hivatásos fotóriporterként dolgozott, majd további szerkesztőségek munkatársa volt. Nemcsak képriportjait, hanem ezzel párhuzamosan írásait is közlik a hazai és külföldi újságokban, szakfolyóiratokban. Könyvekben, interneten számtalan fotóalbumban és katalógusban ír és szerepel. Kiállításokat nyit, tovább képzéseket vezet, előadásokat tart.

Szakmai-művészi tevékenysége széleskörű, autodidakta módon elsajátított tudása magas színvonalú és nagy teljesítményekre teszi képessé. Alapvetően kísérletező és kreatív alkat, a legkülönbözőbb technikákat és esztétikai alkotóelemeket mozgósítva képes a legösszetettebb mondanivalóját is érzékletesen és érthetően megjeleníti.  Korai munkásságának legjelentősebb fotói fekete-fehér klasszikus fotó-technikával készülnek, melynek egyik fő témája érthetően a tánc volt. Marcel Marceau francia pantomim művészt megörökítő sorozata 1968-ban készült, a Tánc és Cirkusz c. képei 1971-ben. A Kertész keze és a Nyáj – szintén fekete-fehérben – 1978-as keltezésűek. Közben fokozatosan áttér a színes technika használatára, külföldi utazásai során Európában, Ázsiában és Amerikában készült felvételei már színesben is elkészülnek. Az Indiai iskolában (Kalkutta, 1974), Iraki asszonyok (Bagdad, 1975), Brooklyn Bridge (New York, 1977), Fák temploma (Versailles, 1984), A Yountai Mountains álmomban (2006) karakteres alkotások fekete-fehérben és színesben egyaránt, amelyek külön kiállításokon – India és a Közel-Kelet; Manhattan; Kína, Selymút – szinte vezérmotívumként szerepelnek. Néhány képet láthatunk a Tűztánc (1991), ÚjraKépek / RecycledPictures (1991), Képnovellák / Nuvele în imagini (2003), Hármasképek / Triptichons (2010)  c. sorozataiból, amelyek a művész formai és technikai újításának különösen értékes darabjait fémjelzik és jellemzőjük még, hogy világszerte 40 országban kerültek bemutatásra. Ugyanúgy, mint a Lőrinc Kati  Katával / Dancer with his child (1996), Sakk-Matt / Chess-Matt (1992-2006), Tánc-Test-Tanulmány / Dance-Body-Study (2009), Geometria / Geometry (2013), Időutazás / Disambiguation (2012-2016), és az Akt sorozat-tanulmány / Nude series Study (2014). Ezért is szerepelnek a címek nemcsak magyarul, hanem angolul, illetve a bemutató ország nyelvén is. Mint már említettem, ez a kiállítás, amit Önök most láthatnak, Eifert János 222. önálló kiállítása, csoportos kiállításainak száma pedig több-ezerre tehető.

2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Eifert-János-fotóművész-kiállítása 2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Kudlik-Júlia-Eifert-János-kiállításán_Photo-Kocsis-Csaba 2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Eifert-János-ARS-POETICA-kiáll.megnyitó-01 2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Eifert-János-ARS-POETICA-kiáll.megnyitó-Szvorák-Katalin-Kudlik-Júlia

2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Képgaléria-Eifert-ARS-POETICA-kiáll_PhotoHalics-Szófia

A szakmai oktatásban teljes mellbedobással tevékenykedik, mesterkurzusai mellett a hazai és külföldi iskolák, workshopok és szemináriumok vendég-tanára, előadója (Magyar Táncművészeti Főiskola; Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola; Szókratész Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola; 1. Werkschule für Fotografie, Soltau; Höhere Graphische Bundes- Lehr- und Versuchstanstallt, Wien; BodyArt, Bayreuth; Új Bolgár Egyetem, Szófia). Mind e mellett írásai és könyvei fémjelzik szakmai munkásságát és a szakmája iránti elkötelezettségét. Széttekintve láthatjuk az itt jelenlévő kiállítás anyagát, amely szorosan kapcsolódik fentebb jelzett teljesítményéhez.

Budapesten, a Képzőművészeti Főiskolán 1962-ben, miután az államvizsgára készültem, szakdolgozati témát választottam, ami azt próbálta megcélozni és kibontani, hogy milyen lehetséges perspektíva előtt áll a képzőművészet irányultsága a huszadik század vége felé, illetve a huszonegyedik században. Ennek több mint ötven éve és akkor renitensnek tűnő következtetésre jutottam. Állítottam, hogy az évezredeken átívelő trend a képzőművészetben, amit eddig elfogadtunk és megszoktunk lényegesen megváltozik és átalakul. Valami új lesz, ami a helyébe lép. Felvetődik a kérdés, mi lesz az az új technika, ami a jelenlegi helyzetet módosítja és felváltja? Ez nem lehet más, mint a fényírással leképezhető vizuális ábrázolás, ahogy a köznapi értelemben ismert fotográfia.

Dr. Végvári Lajos professzor, aki a bírálóm volt, kétkedve fogadta ezt a jövendölést és türelemre intett, mert ő bízott az előző évszázadokban kialakult stílus irányzatok lassú változásában. Végül fönntartással a dolgozatomat és elképzelésemet így is elfogadták. Végül kinek lett igaza? Kérem, tekintsenek körül itt a lévő kiállítási térben, és tegyék mérlegre, ítéleteiket. Íme, Eifert János alkotói munkássága nagyszerű és egyben látványos példa arra, hogy hogyan nyílt ki és szökött szárba az egész világon ez a vizuális közlési mód, mint nélkülözhetetlen információs csatorna a mindennapjainkban. Ha az időben visszatekintünk, közismert fizikai jelenség volt a camera obscura. Ez egy kis sötét doboz piciny lyukkal az oldalán, amely a beáramló fény hatására fordított képet vetített az előtte lévő jelenségről. Az 1830-as évektől Európában a gyorsuló technikai változások, valamint az életviszonyok módosulásaival ismét a figyelem középpontjába került ez a sajátos szerkezet. Párizsban főként a portré festészettel foglalkozó iparosok kezdik tevékenységüket a camera obscura felhasználásával gyorsítani. A technikai lehetőségek fejlődésével az exponálást elősegítő zárszerkezet létrejöttével egyre profibb módon lesznek képesek családokról, férfiakról és nőkről készült képeket fekete-fehér fotóként elkészíteni. Az újdonságok és az információ iránti igény gyorsulásával nemsokára további lépésként megjelenik a mozgókép iránti igény is és a celluloid szalag alkalmazásával a századfordulón terepet kap a mozgókép, vagyis a filmvetítés. A gyáripar fejlődésével a tömeggyártás következtében bárki számára hozzáférhetővé válnak a könnyen kezelhető fényképezőgépek és elfogadott szokássá válik polgári körökben a családi emlékképek készítésének a gyakorlata. Ennél fontosabb szerepet kapott, ezzel párhuzamosan már a napi sajtóban a reklám, a tudósítás és információ bővülésével az a társadalmi igény, amely azóta csak bővül, és egyre szélesedik. A második világháború után az elektronikus technikai vívmányok bővülésével megkezdődött a televíziózás s ezután jönnek a digitális technikával bíró készülékek. Ma már tovább gazdagítja a lehetőséget az internet és az okos telefonok.

2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Eifert-János-ARS-POETICA-03

Ebben a lélegzetelállító folyamatban természetesen keressük, hogy hol és miként lelhető fel az alkotó személyisége. A technikai apparátus csupán eszköz, amely alkalmas a gondolat, tartalom vagy belső érzelmi sugárzás közvetítésére, kifejezésére. Kérdés: miként érhető tetten egy önálló szuverén személyiség viszonya ahhoz a jelenség világhoz, amelyben vele mi is együtt élünk? Elsődlegesen a külső optikailag leképezhető jelenségekről tudunk számot adni ezért csupán azt a személyt tudjuk a művész jelzővel illetni, aki ebből a jelenségvilágból olyan sajátos összefüggéseket tud felmutatni, ami a hagyományos képzőművészet képi kifejezés törvényszerűségeire alapozva képes újra fogalmazni a saját nyelvére átírt képi világot. Itt dől el, hogy ebben a töménytelen mennyiségű és reánk zúduló vizuális üzenetben kinek szavazhatunk bizodalmat arra, hogy őt művésznek tekintsük. Ezt a teljesítményt nem adják ingyen, nagyon sok komolystúdium szükségeltetik. A hetvenes években a szegedi amatőr fotó Klub felkérésére továbbképzés formájában folytattunk beszélgetéseket. Számba vettük az alábbi problémákat: Hangsúly, ritmus, harmónia, aranymetszés szimmetria stb. és kitértünk az esztétikai értékek ítéleteinek módszertanára. A fotósok önmaguk vallották végül, a kurzus befejeztével, hogy úgy érzik megváltozott a felelősségük, akkor, amikor már kézbe veszik az ügyes eszközeiket, gépeiket és kezdenek kiválasztani egy kép projektet.

Térjünk vissza a jelenlegi kiállító Eifert János kedves barátom munkásságának szemlélésére. Vegyük figyelembe, mi az a különös varázs, ami őt rabul ejti és számunkra is közvetíteni tudja. Kétség kívül az emberi figura, amely a legteljesebb hangsúllyal van jelen, ezen belül is különös hangsúllyal kap szerepet a tánc, amely maga tér, mozgás és a ritmus. Az akt, amely a harmónia a finom ívek kifejezésére alkalmas jelenség. Továbbá azok a képi kísérletek, melyekben a tér-idő síkok egymásra csúszásával rendkívül izgalmas asszociációkat keltenek bennünk nézőkben. Feltörve a hagyományos formákat a sajátos fényviszonyokkal és a színek tudatos kezelésével különös költészetet, olykor lírai világot képes teremteni. Munkásságát ismerve szép számmal találhatunk képein szimbolikus tartalmú, mély gondolatiságot kifejező szűkszavú képi ábrázolásokat. A külföldi utazásaiból származó izgalmas táji és életképi pillanatokat tolmácsoló reflexiókat. A Facebookon szörfözve szinte rendszeresen látom, amint performanszokat rendez emberi figurák és tárgyias elemek, drapériák egybekapcsolásával, melyet tanítványai közreműködésével dokumentál.

Kétségtelenül Eifert János munkássága csak nehezen foglalható bele egy szűk stílusrendszerbe, de ez számára egyben előnyt is jelent. Ez bizonyíték, hogy önálló szuveréngondolkodó és tudatosan alkotó ember. Munkásságán keresztül sikerült megismerkednünk egy szimpatikus, nagy fantáziával rendelkező emberrel. Azt kívánom, hogy ez az aktív életszakasza változatlanul folytatódjon. Most, hogy itt van a művész személyesen, ha gondolatuk támad, vagy gondjuk a képek megszemlélése után, bátran tegyenek fel kérdéseket az alkotónak.

A kiállítást megnyitom.”

Hézső Ferenc

Fotók: Halics Szófia (Berettyó Rádió), Kocsis Csaba, Lisztes Éva és Eifert János felvételei

Eifert János: ARS POETICA – A klasszikustól a modernig – Válogatás 50 év fotóiból a Bihar Vármegye Képgalériában, Berettyóújfalu, 2018. január 21.

2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Eifert-János-fotóművész-kiállítása-meghívó

A Magyar Kultúra Napja alkalmából

a Nadányi Zoltán Művelődési Ház tisztelettel meghívja Önt és barátait 2018. január 21-én, vasárnap 17 órára

Eifert János ARS POETICA

A klasszikustól a modernig – Válogatás 50 év fotóiból

című kiállításának megnyitójára.

A kiállítást megnyitja HÉZSŐ FERENC Munkácsy-díjas festőművész

Közreműködik: Sándor Zeréndné nyugalmazott pedagógus

Helyszín: Bihar Vármegye Képgaléria (Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.)

2018.01.21.-Bihar-Vármegye-Galéria_Eifert-János-fotóművész-kiállítása

A Magyar Kultúra Napja alkalmából
a Nadányi Zoltán Művelődési Ház tisztelettel meghívja Önt és barátait
2018. január 21-én, vasárnap 17 órára
Eifert János ARS POETICA – A klasszikustól a modernig – Válogatás 50 év fotóiból
című kiállításának megnyitójára.
A kiállítást megnyitja HÉZSŐ FERENC Munkácsy-díjas festőművész
Közreműködik: Sándor Zeréndné nyugalmazott pedagógus
Helyszín: Bihar Vármegye Képgaléria (Berettyóújfalu, Bajcsy-Zs. u. 27.)

Az iF Kör Négyszögesítése 2017 – iF Cafe, Budapest, 2017. december 13., 18:00–19:30

2017.12.13.-iF-Galéria_A-kör-négyszögesítése

Kiállítás megnyitó:

2017-ben az iFben kiállítók munkáiból mutatunk be.

A résztvevő művészek:
Cseh András
Dobó judit
eF Zámbó István
Eifert János
Ferth Tímea
Gimesi András Gime
Forgács Eszter
Kéri Rita
Letai Gábor
Lukács Andrea
Nagy Attila
Nyíri Zsolt
Schnedarek Réka
Verebélyi Diána

A megnyitón Vázsonyi János vagy szaval vagy szaxofonozik. Meglátjuk.

Mester és tanítványai a Bethlen Galériában. Budapest, 2017. december 14 – 2018. január 17.

EIFERT_meghivo_front_web

A Bethlen Galéria tisztelettel meghívja Önt a

Mester és tanítványai
Eifert János mesterkurzusának kiállítása

bemutatására, melyet Gasztonyi Kálmán festőművész nyit meg, 2017. december 14-én 19 órakor.
A kiállítás megtekinthető 2018. január 17-ig a Bethlen Galériában
(1071 Budapest, Bethlen tér 3.)
.
www.bethlenszinhaz.hu
www.eifert.hu

EIFERT_meghivo_back_web

Eifert János kiállítása Nagyváradon – Promenad.hu, 2017. november 17. 15:57

2017.11.17.-PROMENAD.HU_Eifert-János-kiállítása-Nagyváradon PROMENAD.HU, 2017-11-17 15:57:32

http://promenad.hu/cikk/eifert-janos-kiallitasa-nagyvaradon-183646

Eifert János kiállítása Nagyváradon

Az Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület és a Nagyváradi Vár- és Várostörténeti Múzeum szervezésében a váradi vár Ştefan Tóth István Fotótechnikai és Fotóművészeti Gyűjteményének kiállítótermeiben a neves budapesti fotóművész, Eifert János képeiből nyílt kiállítás. Az Ars Poetica című kiállítás a hódmezővásárhelyi születésű fotóművész 40 nagyméretű, karrierje ötven éve alatt készített munkáiból összeállított válogatás. A tárlat bejárta már az egész világot és igazi jelenkori értéket képvisel. A kiállítást december 5-ig lehet majd megtekinteni.

„A fotóművészet nem csak a pillanat művészete, hanem a gondolkodásé is. Az igazi művész, mielőtt lenyomná a gombot, beleviszi abba a pillanatba minden élettapasztalatát” – fogalmazott a Nagyváradi Vármúzeumban nyílt kiállításának megnyitóján, Eifert János budapesti fotóművész.

A tárlatnyitó közönségét a kiállításnak helyt adó vármúzeum képviseletében Diana Iancu üdvözölte, majd a szervezők Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület nevében Tóth István köszöntötte a művészt. A kiállított képeket Teodor Pantea egyetemi előadó méltatta, hangsúlyozván hogy a főként konceptuális, alkotói fotók világszínvonalúak és interdiszciplinárisak, vagyis többféle művészeti ág – a tánc, a festészet, a zene, és a digitális technológia – keveredik bennük.

Utolsó felszólalóként köszönetet mondott a szervezőknek és a közönségnek maga a művész, Eifert János is, aki 17 éven át táncolt, és a szombati tárlatnyitó alkalmával sem hazudtolta meg önmagát: robottánc mozdulatokkal megmozgatta és megpörgette az egybegyűlteket. A tánchoz és a kiállítás megnyitójához zenei momentumokat szolgáltatott a Duo Varadiensis, vagyis Lucian Maliţa (hegedű) és Thurzó Sándor József (brácsa).

Az Eifert-kiállítás december 5-ig lesz megtekinthető a Vármúzeum 1. emeleti helyiségében keddtől vasárnapig 09–17 óra között.

Forrás: Asociatia Euro Foto Art

Fotók: Benyovszki Tünde, Erbsz Tibor, Illés Imi, Fodor István és Eifert János felvételei

ARCHÍV Fotótárlat 2017 – Galéria 12 Kiállítóhely, Kávézó és Borbár. Budapest, 2017. november 20 – december 9.

ARCHÍV Fotótárlat 2017

Galéria 12 Kiállítóhely, Kávézó és Borbár (1122 Budapest, Hajnóczy József utca 21.)

kiállításmegnyitó 2017. november 20-án, hétfőn 19 órakor lesz.

2017.11.20.-G12-Archiv-fotókiáll-meghívó_2017

Kiállító művészek:

Aknay Tibor

Eifert János

Ezüst Gy. Zoltán

Ilku János

Kádár Katalin

Kecskeméti Kálmán

Maczkó Erzsébet

Németh Andrea

Pató Károly

Rainer Péter

Szabó Endre

Szamos Iván

Szamos Márton

Szél Ágnes

Tahin Gyula

Tóth József Füles

Sz. G. T.: Ars poetica képekben – Reggeli Újság, Bihar megyei napilap, Nagyvárad, 2017. november 15.

2017.11.15.-Reggeli-Újság,-Nagyvárad_Ars-poetica-képekben

Reggeli Újság

Bihar Megyei Napilap, Nagyvárad, 2017. november 15., szerda. XV. évfolyam, 3856. szám. Ára: 1 Lej

ARS POETICA KÉPEKBEN

„A fotóművészet nem csak a pillanat művészete, hanem a gondolkodásé is. Az igazi művész, mielőtt lenyomná a gombot, beleviszi abba a pillanatba minden élettapasztalatát” – fogalmazott a nagyváradi várban nyílt kiállításának megnyitóján, szombaton, Eifert János budapesti fotóművész.

A tárlatnyitó közönségét a kiállításnak helyt adó vármúzeum képviseletében Diana Iancu üdvözölte, majd a szervezők Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület nevében Tóth István köszöntötte a művészt. A kiállított képeket Teodor Pantea egyetemi előadó méltatta, hangsúlyozván hogy a főként konceptuális, alkotói fotók világszínvonalúak és interdiszciplinárisak, vagyis többféle művészeti ág – a tánc, a festészet, a zene, és a digitális technológia – keveredik bennük.

Utolsó felszólalóként köszönetet mondott a szervezőknek és a közönségnek maga a művész, Eifert János is, aki 17 éven át táncolt, és a szombati tárlatnyitó alkalmával sem hazudtolta meg önmagát: robottánc mozdulatokkal megmozgatta és megpörgette az egybegyűlteket. A tánchoz és a kiállítás megnyitójához zenei momentumokat szolgáltatott a Duo Varadiensis, vagyis Lucian Maliţa (hegedű) és Thurzó Sándor József (brácsa).

Az Eifert-kiállítás december 5-ig lesz megtekinthető a Vármúzeum 1. emeleti helyiségében keddtől vasárnapig 09–17 óra között.

Sz. G. T.

2017.11.15.-Reggeliujsag.ro_Ars-poetica-képekben

EXPOZIȚIA ARTISTULUI FOTOGRAF EIFERT JÁNOS EFIAP DIN BUDAPESTA, PRIMĂRIA ORADEA, Vineri , 10 Noiembrie 2017, 9:30

2017.11.10.-PRIMĂRIA-ORADEA_EXPOZIȚIA-ARTISTULUI-FOTOGRAF-EIFERT-JÁNOS-EFIAP-DIN-BUDAPESTA

PRIMĂRIA ORADEA, Vineri , 10 Noiembrie 2017, 9:30

http://www.oradea.ro/stiri-oradea/expozi-538-ia-artistului-fotograf-eifert-j-aacute-nos-efiap-din-budapesta

EXPOZIȚIA ARTISTULUI FOTOGRAF EIFERT JÁNOS EFIAP DIN BUDAPESTA

Conducerea Asociației Internaționale „Euro Foto Art”, în parteneriat cu Muzeul Cetății și Orașului Oradea, a pregătit pentru iubitorii fotografiei o expoziție de artă fotografică deosebită. Astfel, pe simezele sălilor de expoziții ale Colecției de Tehnică și Artă Fotografică  “Ștefan Tóth István” ale Muzeului Cetății și Orașului Oradea vor fi instalate fotografiile artistice ale reputatului artist fotograf Eifert János EFIAP din Budapesta.

Expoziția de artă fotografică intitulată “Ars Poetica”, organizată în cadrul Anului Sfântul Ladislau, cuprinde o selecție de 40 de fotografii de format mare, de la clasic până la modern, din creațiile de 50 de ani ale cunoscutului artist fotograf budapestan. Artistul fotograf Eifert János s-a născut în data de 8 mai 1943, în orașul Hódmezővásárhely (Ungaria) și expune pentru a doua oară în Oradea. Este considerat unul din reprezentanții profesiei și artei din Ungaria care a fotografiat în peste 40 de țări ale lumii și astfel a alcătuit o arhivă fără pereche. Creațiile sale nu se pot încadra într-un stil unitar, mai de grabă sunt diversificate, în permanență reînnoite, astfel că poate fi considerat un artist fotograf experimental. Creațiile sale cuprind subiecte de dans, nud, fotografie aplicată (creativă) și cele de peisaj.

Din creațiile sale au fost organizate 222 de expoziții personale, respectiv a participat la peste 1000 de expoziții de grup. Fotografiile sale au fost distinse cu sute de premii naționale și internaționale. Expoziția artistului fotograf Eifert János intitulată “ARS POETICA” este oglinda creațiior sale de viață, care prezintă diferite stiluri, rezultatele experiențelor care au colindat lumea întreagă, devenind valori clasice contemporane.

Publicul prezent la eveniment va fi salutat de către doamna Angela Lupșea, director al Muzeului Cetății și Orașului Oradea și de către artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP, președintele Asociației „Euro Foto Art”. Fotografiile vor fi prezentate de către criticul de artă dr. Ramona Novicov. Momentele muzicale vor fi susținute de artiștii Duo Varadiensis:  Lucian Malița (vioară) și Thurzó Sándor József (violă) din Oradea. Expoziția va fi vernisată oficial de către artistul fotograf Ștefan Tóth AFIAP, președintele Asociației „Euro Foto Art”.

Expoziția organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Oradea și Clubul Fotografic „Nufărul” Oradea va rămâne deschisă publicului vizitator până la data de 05.12.2017, de marți până duminică  între orele 10:00 – 17:00.

Eifert János: ARS POETICA – Muzeul Cetații şi Oraşului Oradea, 2017. október 11 – december 5.

Eifert-Janos-2017_web

.

Eifert János: ARS POETICA

De la clasic la modern – selecție din fotografile celor 50 de ani

A klasszikustól a modernig – válogatás 50 év fotóiból

From classic to modern – selection of the 50 years`s photographs

.

Invitat / Meghívott / Guest:

Momente muzicale / Zenei pillanatok: “Duo Varadiensis”

Lucian Malița (vioară) & Thurzó Sándor József (violă)

.

Muzeul Cetații şi Oraşului Oradea / Nagyváradi Vármúzeum

Secția de Istorie a Oraşului Oradea, Modul: Istoria fotografei Oradene

Nagyvárad Várostörténeti részleg. Nagyváradi Fotográfai Története Modul

Salile de expoziții temporare – Colecția de Tehnica şi Arta Fotografică

“Ştefan Tóth István” Tehnikai és Fotóművészeti Gyűjtemény kiállító termei

.

11.11 – 05.12.2017.

.

Vernisaj / Megnyitó/ Opening: 11.11.2017 – ora 11:00

Következő oldal »