János Eifert - Photographer

Archive for március, 2018

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány, Budapest, 1962. évi június hó 16.

Gimn-érettségi-bizonyítvány

Anyakönyi szám: 5/1962

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

 Eifert János, aki Hódmezővásárhely, 1943. május 8-án született, miután középiskolai tanulmányait – I – III. Hódmezővásárhelyi áll. Bethlen Gábor ált. gimnázium, IV. Ált. gimnázium önálló levelező tagozata, Budapest, V., Reáltanoda u. 7. – elvégezte, az érettségi vizsgabizottság előtt érettségi vizsgát tett a következő eredménnyel:

Magyar nyelv és irodalom:       jeles

Matematika:                                jeles

Történelem:                                jeles

Fizika:                                           jeles

Középiskolai tanulmányai folyamán a többi tantárgyból elért eredménye a következő:

Ábrázoló geometria:                      

Kémia:                                             jeles

Földrajz:                                          

Természetrajz:                               

Testnevelés:                                   jeles

A szabályszerű követelményeknek kitűnően megfelelt, ezért őt az 1951. évi 14.sz. tvr. 12.§-a értelmében egyetemi és főiskolai tanulmányokra érettnek nyilvánítjuk. Erről ezt az Általános gimnázium önálló levelező tag. gimnázium pecsétjével és aláírásunkkal ellátott bizonyítványt kiadjuk.

Kelt Budapest, 1962. évi június hó 16-n.