János Eifert - Photographer

Archive for február, 1977

Wagner István: A fotóművész Eifert János – Táncművészet, 1977/2

Wagner István: A fotóművész Eifert János – Táncművészet, 1977/2

1977.02.-Táncművészet

Eifert János hivatásos tánc- és fotóművész egyszemélyben. A Néphadsereg Művészegyüttesének műsoraiban közel húsz esztendeje szerepel, a Fotóművészek Szövetségének tagjaként pedig immár egy évtizede jelentkezik rendszeresen fényképkiállításokon – itthon és külföldön egyaránt. Számos hazai és nemzetközi díj birtokosaként nemrég a Fényes Adolf Teremben rendezte meg első budapesti bemutatkozását a szélesebb nyilvánosság előtt. (Az anyag egyébként a közeljövőben vidéki korútra indul.) Ez az egyéni tárlat – amelyet közönségsikere miatt meghosszabbítottak – találó válogatás a szerző eddigi munkásságának legjavából. Ezért – amikor most kizárólag az itt kiállított táncfelvételeiről írunk – tulajdonképp táncfotózási pályafutásának keresztmetszetét nyújthatjuk.

Eifert János egyforma rokonszenvvel és hozzáértéssel örökíti meg a népi és modern tánc, balett vagy pantomim mozzanatait. Egy alak, egy mozdulat vagy pillantás tovatűnő szépsége ragadja meg figyelmét. Ezt rögzíti – s korántsem merevíti -   örökérvényűvé. Nála a tánc nem egyszerűen ürügy a fényképezésre. Rokonszenves szerénységgel akar és mer a háttérben maradni. Egyéniségének megfelelően modelljeit is úgy választja ki, hogy azok mindig természetesek, emberiek maradnak. Az ábrázoló és az ábrázolt kapcsolata ezért keresetlen, a kivitelezés minden hivalkodástól mentes. Képein viszont nem marad üres markírozás a figura, közömbös nézés a tekintet, sem póz a mozdulat. Kompozícióin egy-egy mozgásművészeti műfaj, koreográfia sajátos jellegét emeli ki, akár totálképet ad, akár premier plánban vágja ki egyetlen szólista arcrészletét.

Számára a világítás, a nézőpont megválasztása, a főpróbán történt beállítás vagy az élő adás alatti rögzítés, a képkivágás és az utólagos laboratóriumi kísérletezés szerves egységet alkot. Mindig saját kezű kivitelezéshez ragaszkodik. Olykor, a szuggesztivitás fokozására, a mondanivaló felerősítésére segédeszközöket is felhasznál. Képein mégis a fény az elsőrendű atmoszférateremtő erő.

 Az év elejétől Eifert János megvált táncegyüttesétől és fotoriporter lett. Sorsdöntő lépését remélhetőleg nem bánja meg. Mi pedig vesztettünk egy táncost – nyertünk egy táncfotóst!

Wagner István