János Eifert - Photographer

Archive for január, 1987

Domokos Varga: Budapest, con 315 foto a colori, Corvina, Budapest, 1987

Varga Domokos: Budapest (Corvina Kiadó, 1987) Eifert János fotói, 115  Varga Domokos: Budapest (Corvina Kiadó, 1987) Eifert János fotóival

Domokos Varga: Budapest con 315 foto a colori, Corvina, 1985

Disegno di Zoltán Kemény, Traduzione di Gaetano Minuta, © Domokos Varga, 1985, ISBN 963 13 2459 1

Printed in Hungary, 1987, Tipografia Kossuth, Budapest CO 2515-h-8789

Fotografie di Benkő, Imre –  Bérczi, Lóránt –  Czeizing, Lajos – Cs. Kovács, Sándor – Csigó, László – Diener, Tamás – Eifert, János (95, 97, 98, 99, 103, 106, 107, 113, 115, 120, 121, 190, 214, 247, 248, 251, 254, 301, 302) - Faragó, István – Fejér, Ernő – Gara, György – Gyarmathy, László – Hámor, Szabolcs - Hász, András – Hegedüs, György – Hemző, Károly – Huschit, János – Kapocsy, György – Kastaly, Károly – Korniss, Péter – Kozák, Albert - Köteles, Lajos – Lábas, Endre – Patyi, Árpád – Rácz, Endre – Ráffael, Csaba – Révész, Tamás – Saphier, Herbert – Schichmann, Béla – Schiller, Alfréd – Siklós, Péter – Szabó, József – Szabóky, Zsolt – Szalai, Zoltán – Szelényi, Károly – Szerencsés, János - Tahin, Gyula – Tihanyi, Bence – Tokaji, András – Vidovics, István

II. Országos Fotóművészeti Tábor kiállítása, Molnár Béla Ifjúsági Ház, Fotógaléria, Miskolc, 1987. január 9 – 30.

II-Országos-Fotóművűvészeti-Tábor-kiállítása-1987

II-Országos-Fotóművűvészeti-Tábor-kiállítása-1987

A MISKOLC VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT TISZTELETTEL MEGHÍVJA ÖNT 1987. JANUÁR 9-ÉN 18 ÓRÁRA A FOTÓGALÉRIÁBA (MISKOLC, GYŐRI KAPU 27. – MOLNÁR BÉLA IFJÚSÁGI HÁZ) a II. ORSZÁGOS FOTÓMŰVÉSZ TÁBOR kiállításának megnyitójára, melyet JUNG ZSENI és EIFERT JÁNOS fotóművészek nyitnak meg

 A Miskolci Városi Művelődési Központ által életrehívott nyári „fotótábor hézag-pótló intézménye a magyar fotómozga­lomnak. Ugyanis arra vállalkozott, hogy a haladottabb fotóamatőrök továbbképzéseire nyújtson lehetőséget. Két kitűnő oktató, Jung Zseni és Eifert János veze­tésével elsősorban olyan tematikában való jártasságot szerezhettek meg, amelynek gyakorlása hétköznapi körülmények között csak elvétve állt módjukban. Ez az aktfényképezés. Természetesen akár fotóklubban, vagy lakásban is lehet akt-képeket fotografálni. Ezek a felvételek azonban rendszerint kis számú variációs lehetőséget kínálnak, nem szólva arról, hogy a formaproblémák mellett fel sem merül a tartalmi alakítás gondolata.

Ezen a nyáron továbbképző tanfolyamon az akt modell a természetben jelentkezik. Tehát az a feladat, hogy az emberi fi­gurát kapcsolatba hozzák a természeti környezettel. Ilymódon a meztelen emberi testnek a képen való szerepel­tetése jelentéshordozó elemmé válhat: tehát megszületik az ember és a termé­szet kapcsolatából kibontakozó gondo­latiság. Ez a felfogás az aktfényképezés új útjait nyitja meg. A tábor résztvevői meg is értették azt a nagy lehetőséget. Jung és Eifert kitűnő pedagógiai érzékét és tapintatát dicséri, hogy nem állí­tották követendő példának a maguk al­kotásait: hanem arra törekedtek, hogy minden növendék találjon rá alkatának megfelelő felfogásra. Így történt, hogy az egyetlen egy modell, s az azonos ter­mészeti környezet ellenére az elkészült fotográfiák igen változatosak: sok érté­kes található köztük. A kiállítás anya-gát variálja néhány néprajzi téma is, ez­zel is gazdagodott az 1986. évi fotótá­bor összképe.

 Végvári Lajos

 

KIÁLLÍTOTT KÉPEK JEGYZÉKE:

KISS ISTVÁN

Vécsy Attila portréja

Jósvafő 1986.

Végre nekem is van lágyítóelőtétem III.

VASS KÁLMÁN – VÉCSY ATTILA

Meddő

Csapadéknyom alatt

Üdvözlet

NAGY PÉTER

Táj I- III-IV Táj I

Érzés

I- I I- I I I

ERDEI ANDRÁS

Akt

I n memoriam I I és IV Akt IV

Rudabánya I-II

BORKA ATTILA

Napimádók

FUNÁK ANDRÁS

Faháló

Félek

Fura

Alkotók II.

WAGNER FERENC

Szieszta

Idill (Jósvafő)

Múlt idő (Aggtelek)

DOBOSY LÁSZLÓ

Táj I-II-IV

Sziklás akt I-11

Akt I-II

KOTNYEK ISTVÁN

Alászállás

Táj síkban és térben

Árnyék kompozíció      képpár

Omladozó múlt I-II-III

KUCHTA NÁNDOR

Jósvafői zuhatag

Víztározó

Szádi rom

Virágok II.

Evolúció I.

PETERMAN KÁROLY

Erosz

Fény

Cím nélkül

In memoriam SZN

LIPTÁK ISTVÁN

Kiszáradt medrek

Kiűzöttek

Játék a fátyollal I.

FEISCHER JURAJ

Udvaron I-II-III

Modell és fényképészek I.

TÓTH KÁROLY

Ébredés Formák

VANCSICS MIHÁLY

        Cím nélkül

SZABÓ TIHAMÉR

In memoriam I-II-III

LŐKÖS ZOLTÁN

Szörny

Mementó II.

Mozgásban

Cím nélkül

Gyász III.

Alom I.

SZÉCSI ZOLTÁN

Összetartozás

EIFERT JÁNOS

Forrás

Zubogyi templom I-V

A romlás virágai

Nyaralás

JUNG ZSENI

„A nagy ravatal”

Napraforgók I-II

Volt egy szebb világ

„Szállnék a fény felé, de …”

Fűzfa I-II 

Roger Rössing: Architekturfotografie. VEB Fotokinoverlag Leipzig,

Rössing: Architekturfotografie (VEB Fotokinoverlag Leipzig, 1987) - Eifert-fotó

Roger Rössing: Architekturfotografie, VEB Fotokinoverlag Leipzig, 1987

 1987-Architekt.fotografie-3 Rössing: Architekturfotografie (VEB Fotokinoverlag Leipzig, 1987) - Eifert-fotó City Hall, Ontario Toronto, Canada (Photo: Eifert János) - Rössing: Architekturfotografie (VEB Fotokinoverlag Leipzig, 1987)

Roger Rössing: Architekturfotografie unter Mitarbeit von Renata Rössing, VEB Fotokinoverlag Leipzig, 4., völlig neubearb. Auflage, 21.-37. Tausend

Lizenz-Nr. 110-210/326/87; Lektor: Ursula Petsch; Gesamtgestaltung: Egon Hunger, Leipzig; Printed in GDR; Druckerei Fortschritt Erfurt; Druck: Druckhaus Weimar; Bestellnummer: 547 1746 03200; ISBN 3-7311-0021-5

A könyvben publikált fotóim: Brooklyn Bridge, New York (belső borító); Manhattan az Empire State Building 102. emeletéről (26); Dorf in Algerien (43); Bauernhaus in der Hortobágy, Ungarn (61); Grabmal Tadsch Mahal, Indien (85); Place de la Concorde und Eiffelturm (121); Welturh in Toronto, Kanada (123); Paris, Stadtteil Défense (138-139); Museum Guggenheim,  New York (158); Minarett aus Samarra, Irak (159); Bäuerliches Baudenkmal am Fertö-Teich, Österreich (170-171); Alt und Neu treffen oft heftig aufeinander. Sternstunden für den findigen Fotografen. (174); Wohnsiedlung Alt-Erlaa, Wien (175); Denkmal des slowakischen nationalaufstandes Banska Bystrica. (186); Metschet Oran, Algerien (187)

Eifert János: Csendélet szőlővel, körtével és dióval. Carl-Zeiss Jena, DDR, 1987. január 1.

1987-Carl-Zeiss-Jena-naptár   Carl-Zeiss Jena, DDR, 1987 (naptárfotó: Eifert János)

Confidential TARIF 1987 Hungary. Photo: János Eifert

IBUSZ-prospektus-1987-Photo-Eifert-János

CONFIDENTIAL  TARIF 1987 HUNGARY – IBUSZ prospektus, Published by IBUSZ Marketing Management, Editor responsible: Ferenc Szatmári, Edited by Press and Publicity Department, Design: Péter Wellner, Photo: János Eifert, Printed by P. Strohal OHG, Vienna – Austria