János Eifert - Photographer

Archive for november, 1998

Eifert János:Tánc a fotóművészetben – Zene Zene Tánc, 1998. november

Tánc-a-fotóban-01 Tánc-a-fotóban-02

Miniszteri felkérés elfogadása, Budapest, 1998. november 7.

A Magyar Kulturális Örökség miniszterének

Dr. Hámori József Úrnak

Budapest

Igen tisztelt Miniszter Úr, kedves Hámori József!

Elfogadom az Ön felkérését. Megtisztelő feladatnak tekintem, hogy a Vizuális Tanácsban, az Ön személyes tanácsadójaként a magyar fotográfiát érintő művészi és szakmai kérdésekben három évtizedes hazai és nemzetközi tapasztalataimat, tudásomat, és mint a Magyar Fotóművészek Szövetsége elnökeként a fotográfiai és művészeti közélet szereplőivel kialakított jó együttműködésemet a köz javára hasznosíthatom.

Tisztelettel:

Eifert János fotóművész,

a Magyar Fotóművészek Szövetsége elnöke

Budapest, 1998. november 7.

Magyar Fotóművészek Szövetsége 04. Hírlevél 98/11, Budapest, 1998. november 3.

MFSZ hir4                                                  A Magyar Fotóművészek Szövetsége belső tájékoztatója, felelős kiadó: Eifert János elnök

 

Tisztelt Kollegák!

Az 1997-ben megtartott közgyűlés határozata szerint 1998-ban küldöttgyűlést kell összehívni. Mivel az előző alkalommal nem sikerült az Alapszabály módosítását alaposan, minden pontra kiterjedően és a mai gazdasági, társadalmi viszonyoknak megfelelően végrehajtani, az elnökség úgy határozott, hogy rendkívüli közgyűlést hív össze. A Szövetség által vállalt új feladatok azt is szükségessé tették, hogy a gazdálkodás formáját módosítsuk: a Szövetség a továbbiakban közhasznú társaságként kíván működni. Ennek kereteit és részleteit a közgyűlésen dr. Győri Erzsébet, a Szövetség jogtanácsosa szakszerűen ismerteti.

Hírlevelünkhöz mellékeljük az Alapszabály módosításának tervezetét, vastag betűkkel, aláhúzva emeltük ki a változtatásra javasolt részeket. 

Elnöki beszámoló

A Magyar Fotóművészek Szövetsége 1998 novemberében megválasztott tisztségviselőkből álló és az időközben megszületett alkotócsoportjainak vezetőivel kiegészült új elnöksége komolyan vette a közgyűlés felhatalmazását, elvárásait, az Alapszabályban megfogalmazottakat. Felvállalta, hogy a társszervezetekkel együttműködve, a hazai fényképezés, mint önálló művészeti ág és hivatás átfogó képviselője, művészi, szakmai érdekeinek közvetítője. Érdekképviseletével, művészmenedzselésével, információs szolgáltatásaival, szakértői és tanácsadói feladatok ellátásával, pályázatok lebonyolításával, az értékmegőrzés, elméleti, történeti, kutatómunka, kiadói tevékenység, műtárgy-kereskedelem ösztönzésével segíti tagjainak szakmai, művészi, tudományos, kulturális tevékenységét. A klasszikus és kortárs értékeket bemutató, népszerűsítő kiállítások, előadások, szimpóziumok szervezésével hozzájárul a fotográfia társadalmi elismertetéséhez, nemzetközi elfogadtatásához. Folytatni kívánja kiadói, közgyűjteményi tevékenységét, lehetőségeihez mérten támogat minden kreatív, kísérletező, elmélyült alkotói tevékenységet, előremutató kezdeményezést, ami a magyar fotográfia ügyét szolgálja. Mindezt az individuum tiszteletben tartásával, a jó értelemben vett egyéni és közösségi érdekek összekapcsolásával. Mint egyesületi formában működő társadalmi szervezet, eszköznek, de nem célnak tekinti saját tevékenységét.

Az elképzelések, feladatok megvalósításában a korábban kialakult finanszírozási rendszerből adódó pénzügyi és személyi feltételek szabnak határt.

Az új elnökség új munkastílussal kezdett neki munkájához. A megváltozott társadalmi, gazdasági környezetet figyelembe vevő, de a korábbi értékek megőrzését, a folyamatosságot hangsúlyozó gesztusai mellett a Szövetség napi munkájában más hangsúlyok érvényesülnek. A szervezet felépítésében, hierarchiájában a tagság jelenti a piramis csúcsát. Az elnök, az elnökség, a titkárság pedig végrehajtója a felső akaratnak és a piramis alján viselik a föléjük tornyosuló roppant terhet. Eredményességüket a tagság aktivitása segíti. Az alkotócsoportok létrejöttével egyre inkább érvényesíthető a többségi akarat.

Emlékszünk, hogy egy évvel ezelőtti közgyűlési beszámolójában Gera Mihály, a Szövetség leköszönő elnöke elmondta, hogy milyen rendkívüli, válságos időszakot éltek át. A kizárólag fenntartási költségre kapott kevés pénz lehetetlenné tette az alkotó munka segítését. Előfordult, hogy a költségvetési támogatásra kiírt pályázat meg sem jelent, a bérleti költségeket viszont gyakran és nagymértékben emelték, visszamenőleges hatállyal. A talpon maradás napi gondjairól nem volt lehetőség a tagságot tájékoztatni, véleményét kikérni, mert 1993 decemberében például még körlevélre sem tellett. Voltak olyan hónapok, pl. 1994 végén, 1995 elején, amikor nemcsak az alkalmazottak fizetésére, hanem még a telefonszámlára sem volt fedezet. Nem részletezem a korábbi elnöki beszámolót, de fogadjuk el Gera Mihály akkori zárszavát: ?? Sikerült megőrizni a Szövetség működőképességét, még akkor is, amikor más társszervezetek tevékenységüket felfüggeszteni voltak kénytelenek. Sikerült a Szövetség anyagi helyzetét, ha nem is megszilárdítani, de megnyugtatóan biztosítani, az ügyintézést az új feladatokra alkalmassá tenni. Azt is tudjuk, lehetett volna sokkal többet, sokkal eredményesebben dolgozni. Mindennek ellenére reméljük, hogy az utánunk következő tisztségviselők kevesebb gonddal, nyugodtabban végezhetik munkájukat.? Nagy tisztelettel köszönöm meg Gera Mihály exelnök úrnak és az előző elnökség tagjainak munkájukat. A gondjaink ugyan nem lettek kevesebbek, a munkánkat sem végezhetjük nyugodtabban, de ez nem rajtuk, hanem az állandóan változó, kiszámíthatatlan és követhetetlen gazdasági, politikai környezet változásaiból adódik. Ha ők nem tették volna meg a magukét, még nagyobb hátrányt kellene ledolgoznunk.

És mi történt az egy év alatt?

A korábbi hírleveleinkben közreadott, a munkánkat érintő tájékoztatásokat a terjedelmi korlátok miatt nem ismételjük. Ezeket tekintsék az elnökségi beszámoló részének. Sok tervünk nem valósult meg, és a következő rövid emlékeztetőből kiderül, hogy kezdeményezéseink akkor lehettek eredményesek, ha megfelelő partnerre találtunk. Csak részben tudjuk őket név szerint említeni, mert sokan közülük szerényen a háttérben maradtak, nem igénylik nevük közreadását. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium, Fővárosi Önkormányzat, Tapolca Város Önkormányzata, a Spectrum 21, a Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége, a Magyar Táncművészek Szövetsége, a Veszprémi Petőfi Színház, a Magyar Fotográfiai Múzeum, a Vigadó Galéria, a naturArt és a NIMRÓD Fotóklub, a MAFOSZ, a Magyar Reklámszövetség és mások említhetően részesei sikerünknek. Köszönjük közreműködésüket.

 • 1998. március 30. A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium megbízásából, 70 képből álló, állandó természetfotó kiállítás nyílt a KTM-ben. Ez egy történeti gyűjtemény alapját képezi, amelyet évről évre gyarapítva a műfaj értékeit hivatott reprezentálni.
 • 1998. március 30. - április 5. I. Országos Fotóhét - a Spectrum 21 és a Magyar Fotóművészek Szövetsége rendezésében, a MAFOSZ és a Magyar Művelődési Intézet közreműködésével 38 városban 107 kiállítás, 29 rendezvény került bemutatásra. A Főváros díját Demszky Gábortól, főpolgármesterétől a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója nevében Szűcs Tibor vette át. A legjobb budapesti kiállítás díját az Iparművészeti Múzeumban bemutatott két kiállítás - A kortárs magyar fotográfia, és az Öt világrész fotóművészete - együttesen kapta. A díjakat Török László, a kiállítás kurátora és Tóth István, a gyűjtemény létrehozója, közreadója vehette át a Szövetség elnökétől. Németh József fotóművész életműve elismeréseként, az Országos Fotóhéten való részvétele alkalmával a Reklámszövetség díját vehette át Nagy Pétertől, a Magyar Reklámszövetség főtitkárától. A kiállításokat Herendi Péter és Markovics Ferenc rendezte.
 • 1998. május 8. A veszprémi Összművészeti Fesztivál a tánc-, fotó- és zeneművészet jegyében nyitó programjaként a Tánc a fotóművészetben kiállítás nyílt meg a Petőfi Színház előcsarnokában, amelyet Keleti Éva Balázs Béla-díjas fotóművész, érdemes művész nyitott meg. A fesztivál ideje alatt 10 meghívott fotós dolgozhatott a vendéglátók költségén, frissen laborált képeikből rögtönzött kiállításukat már másnap láthatta a közönség. A Jancsó Miklós vezette zsűri a zárónapon a legjobb teljesítményért Katkó Tamásnak ítélte oda a 100. 000 Ft-os díjat. Molnár Kata a Szövetség különdíját kapta. Eifert János a fesztiválrendezők megbízásából, művészeti tanácsadóként és a kiállítás rendezőjeként tevékenykedett.
 • 1998. május 15. Az I. Magyar Táncfesztivál keretében a Győri Nemzeti Színház előcsarnokában bemutatták a Tánc a fotóművészetben kiállítást, a Szövetség rendezésében.
 • 1998. május 28. A Szövetség a kiemelkedő fotóművészi tevékenység, a magyar fotográfiában meghatározó életpálya elismerésére díjat alapított. Elsőként az Étmű-díjat Hemző Károly vehette át a Szövetség elnökétől, 70. születésnapja alkalmából, a Vigadó Galériában rendezett gyűjteményes kiállítása megnyitóján.
 • 1998. július 2. – Akt a 90-es években – a Képző- és Iparművészek Szövetségének és a Magyar Fotóművészek Szövetségének közös kiállítása a Vigadó Galériában. Megnyitotta: Jancsó Miklós Kossuth-díjas filmrendező. Kurátorok: Török László művészeti vezető, továbbá Gera Mihály, Kincses Károly, Tóth György, Tóth István, a Művészeti Bizottság tagjai. Kiállításrendező: Herendi Péter.
 • 1998. július 22. - a Tapolcai Művészeti Nyár programjában a Szövetség három kiállítással vett részt: Török László: 25 év; Tánc a fotóművészetben; Természet a fotóművészetben. A 3T kiállításokat megnyitotta Sibak András polgármester és a Szövetség elnöke. Kiállításrendező: Török László, Vajda János, Eifert János.
 • 1998. augusztus 15. Tóth István 75. születésnapja alkalmából megkapta a Szövetség Életmű-díját, amelyet Markovics Ferenc és a Szövetség elnöke adott át Cegléden.
 • 1998. szeptember 17. - Az I. Természetfotós Napok keretében az ország legnagyobb természetfotós kiállítása nyílt Tapolcán, a város kezdeményezésére, a Szövetség védnökségével.
 • 1998. október 22. - a Magyar Kultúra Alapítvány székházában megnyílt a Találkozás a Természettel - Az Év Természetfotósa ‘98 fotópályázat kiállítása. A zsűri munkájában többek között Tóth István, Szarka Klára, Módos Gábor és Magyar Ferenc szövetségi tagok is részt vettek. A Magyar Fotóművészek Szövetsége különdíját Bibó István Dávid kapta, Nevado Samaja című tájfotójáért. A plakett átadására az ünnepélyes megnyitón került sor.
 • 1998. október 26. - Gink Károly „Burgenlandi élmények” című kiállításának megnyitóján, az M. D. Galériában értesülhetett arról, hogy az elnökség döntése alapján megkapta a Szövetség Életmű-díját. Az átadásra később, ünnepélyes keretek között kerül majd sor.
 • A II. Országos Fotóhetek előkészítése hónapok óta, teljes erővel folyik. A kuratórium által kiírt pályázat, az arculatkialakítás grafikai tervekre november 15-ével, a kiállításokon, rendezvényeken való részvételre november 30-ával zárul. Eddig 50 kiállítás, kiállítóhely van megszervezve.

A felsorolás nem teljes!

A bizottságok és az alkotócsoportok vezetőinek beszámolói beszéljenek önmagukért.

Eifert János elnök

Gazdasági beszámoló a Szövetség 1998. január 1-től szeptember 30-ig

Bevételek

e. Ft

Kiadások

e. Ft

1998. nyitó

2.261

Tisztítószer, nyomtatvány

344

Bevételek Utazási költség

110

Országgyűlés

500

Bizottsági költségtérítés

110

Minisztérium

3.600

Telefon

310

Egyéb bevételek Postaköltség

166

Tagsági díjak

199

Fénymásolás

187

Bankkamat

541

Folyóiratok

33

Téka régi követelés

25

Anyag + szolgáltatás

336

Tárgyi eszköz ért.

50

Vállalkozói bér

1.719

 

7.176

Bérleti díj

552

 

 

Bankköltség

27

 

 

Illeték, biztosítás

60

 

 

Káresemény (Ilku)

492

 

 

Szociális segély

5

 

 

Vendéglátás

121

 

 

Tagdíj (Monfodi)

8

 

 

Software

30

 

 

Elnöki költségtérítés

100

 

 

Előre nem látható kiadás

117

Összes bevétel

7.176

Összes kiadás

4.827

Jelenlegi pénzkészlet

2.349

 

 

A Magyar Fotóművészek Szövetségének tulajdonában lévő kötvények ellenértéke a költözésre elkülönítve.

A fenti adatok az NKA és egyéb pályázati pénzeket nem tartalmazzák!

1998-ban a Szövetség 13 nyertes pályázatot (NKA és egyéb) bonyolított le 6. 205. 831,- Ft értékben, elkülönítetten, alszámlán kezelve.

Breznyánszky Ferencné, gazdasági vezető

Beszámoló a Felvételi Bizottságnak a legutóbbi Közgyűlés óta végzett munkájáról

A Bizottság tagjai:
Balla András (utóbb minden közszerepléstől visszavonult, bizottsági tagsága is megszűnt)
Benkő Imre
Féner Tamás
Rédei Ferenc
Stalter György
Tímár Péter
Török László

A Bizottság saját ügyrendjének kialakításánál arra törekedett, hogy adminisztratív úton ne korlátozza a felvételre aspirálók törekvéseit. Nem szabtunk határt sem a benyújtható művek száma, sem mérete, technikája tekintetében, nem szabályoztuk az elutasítottak újbóli jelentkezésének lehetőségeit és nem éltünk olyan szabályokkal, amelyek a Bizottságban esetleg meglévő nézetkülönbségek és szavazategyenlőség esetén “megkönnyítenék” a döntést, például a Bizottság vezetőjének erősebb szavazatával. Magyarul, úgy tekintettük a Bizottságot, mint azon kevés fórumok egyikét, ahol a kortárs fotográfiáról és magáról a fotó esztétikájáról és értékéről egyáltalán szó esik, és az ilyetén eszmecseréket semmiképpen nem akartuk korlátok közé szorítani. Egyetlen, a dolog jellegéből adódóan szabadon értelmezhető kritériumot állítottunk, hogy olyan és annyi művet tárjanak elénk, amiből az illető munkásságának folyamatossága és értékes volta megítélhető.

Ha a jelentkező kolléganő vagy kolléga általunk már ismert előélettel rendelkezett a fotográfia területén, úgy azt természetesen figyelembe vettük kérelme elbírálásakor, de mindenekelőtt a benyújtott kollekciót próbáltuk értékelni. Így adódott - szerencsére kivételként - olyan anomália is, hogy egyébként már elismert személyiség felvételi kérelmét hosszú tépelődés után elutasítottuk az ügyetlenül összeállított felvételi képanyag alapján. Ilyenkor levélben kértük fel az aspiránst gondosabban válogatott képek mihamarabbi beadására, remélve, hogy lelkiismeretes döntésünk nem sértődést, hanem meggyőzőbb fotókat eredményez majd.

Szóbeli javaslatként elnökségi ülésen is felvetődött, hogy esetleg visszaállíthatnánk a felvételre jelentkezés kritériumaként két szövetségi tag ajánlásának csatolását. Én személy szerint ezt nem helyeslem, esetleges előnyei dacára, az alábbi okból: az, akit egy felvételre aspiráló megkeres kérésével, nagyon nehéz helyzetbe kerül, különösen akkor, ha ők ketten ismerősök vagy egy kisebb közösség tagjai. Ha a jelentkező minden szempontból nyugodtan ajánlható, akkor persze nincsen baj. Ha azonban a jelentkező még nem érett a felvételre vagy esetleg sohasem lesz érett rá, akkor az ajánlónak kipécézett kolléga két lehetőség között választhat. Vagy vállalja a konfliktust, amivel esetleg egy életre szóló haragost szerez, helyi háborút robbant ki, vagy jobb meggyőződése dacára megírja “ajánlását”, amivel csak a Felvételi Bizottság életét keseríti, mert akkor már nemcsak egy felvételizőt kell elutasítani, hanem egy tagtársunkat is felül kell bírálni, amire nem vágyunk.

Mindezek után a Bizottság munkájának statisztikai összesítése:

Az előző Közgyűlés óta 2 alkalommal üléseztünk, ez alatt összesen 20 jelentkező kérelmét bíráltuk el. Elfogadó döntést 10 alkalommal és elutasító döntést is 10 alkalommal hoztunk.

Döntésünk alapján a Szövetség tagjai lettek:

Gróf Annamária Horváth M. Judit
Lábady István
Nagy László
Pecsics Mária
Szalontai Ábel
Rákosi Péter
Rátki János
Tarjáni Antal
Tengölics László

Jelen beszámoló elkészülte után, de még a Közgyűlés időpontja előtt a Felvételi Bizottság egyszer még összeül. A fenti statisztikában az ülés sem tényében, sem az esetleg felvettek, illetve elutasítottak számát illetően nem szerepel.

1998-ban a Szövetség tiszteletbeli tagjává választotta Pilaszanovich Irént és Keresztes Lajost, pártoló taggá pedig Horváthné Paál Mariannát.

Tímár Péter, a Felvételi Bizottság vezetője

Az Etikai Bizottság munkájáról

A Bizottság megalakulása után megvizsgálta az 1990-ben kiadott Etikai Kódexet, és az 1997-ben elfogadott Alapszabály szerint átdolgozta.

A Bizottság 1998-ban nyolc alkalommal ülésezett.

A Bizottság komoly feladatokat kapott Szigeti Péter kontra Balla Demeter, majd a Szövetség elnöke kontra Balla Demeter ügyekben. Az Etikai Bizottság feladata az okiratok hamisításának kivizsgálása volt. Az Etikai Bizottság az illetők meghallgatása, a kurátorok véleményének megismerése, az írásos bizonyítékok beszerzése, majd az írásszakértő írásban adott határozata és Balla Demeter elismerése után egyhangúlag meghozta döntését. Figyelembe véve Balla Demeternek a Magyar Fotóművészek Szövetségben végzett több évtizedes munkáját, kimagaslóan elért művészi eredményeit, enyhe büntetést szabott ki.

Az Elnökség és a Számviteli Bizottság kérésére az Ilku János kontra Magyar Fotóművészek Szövetség-ügyet az Etikai Bizottság kivizsgálta, és megállapította, hogy az nem tartozik a Bizottság hatáskörébe, ezért a tagság tájékoztatását az elnökségre bízta.

Gál Imre, az Etikai Bizottság vezetője

Az Elméleti és Történeti Bizottság jelentése a Közgyűlésnek

Előzmények

Kunkovács László vetette fel a legutóbbi közgyűlésen a bizottság megalakításának szükségességét.

Az elnökség ad hoc jelleggel hívta létre a bizottságot, amelynek munkáihoz 28 tagtársunk jelentkezett a titkárságon. 1998. április 29-én, az alakuló találkozón 17-en jelentek meg. Volt olyan kolléga, aki távollétében “levelező tagságra” tartott volna igényt. Egyhangú határozattal Elméleti és Történeti ad hoc Bizottság néven alakultunk meg. Körvonalazódott, hogy a jelenlévők a szerteágazó és lokálisan dekoncentrált fotóoktatásról kívánnak tájékozódni.

1998. május 28-án a bizottság titkos szavazással dr. Hefelle Józsefet vezetővé, Szarka Klárát vezető-helyettesnek megválasztotta.

A Bizottság tevékenysége

Az eltelt alig félévi aktivitás az elnökségi igények szerint alakult. Döntően a rendkívüli közgyűlést megelőző szakmai feladatokra (Stemlerné Balog Ilona), az Internet-honlap és pályázatok összeállítására (Szarka Klára) és egyéb szövetségi ügyviteli feladatokra korlátozódott.

A Bizottság pályázatot nyújtott be az 1999-ben a II. Országos Fotóhetek idején kétnapos fotóelméleti szimpóziumot rendezési költségeire. Az előkészületeket Szarka Klára irányítja.

A Bizottság azt tervezi, hogy szakmai programjaira a teljes tagságnak meghívót küld. Elsőként egy élen járó kameragyártó világcég fogadta el a meghívásunkat. (Az időpontot még egyeztetjük).

dr. Hefelle József, a Bizottság vezetője

Beszámoló a Senior Alkotócsoport tevékenységéről

Az Alkotócsoport 1998. január 30-án alakult meg, majd tagjai Tillai Ernőt választották meg vezetőnek.

Céljuk a magyar fotográfia elért eredményeinek megőrzése, a generációk közötti ellentétek csökkentése, az alkotói módszereknek az esztétikai alapokon nyugvó összehangolása.

Szeretnének közös kiállításokat szervezni, fotóalbumban összegyűjteni műveik javát.

A Seniorok részt vettek a Kossuth-klubban rendezett csoportos kiállításukon az I. Országos Fotóhét alkalmával.

Programjuk szerint 5-6 hetenként összejöveteleket tartanak, ezeken előadások, viták, képelemzések, technikai előadások hangzanak el.

Jelenleg fotóalbumba, illetve kiállításra gyűjtik képeiket. Várhatóan francia vonatkozású képekből válogatnak össze egy kiállítást a II. Országos Fotóhetekre a Francia Intézet kiállítótermébe.

Tillai Ernő, a Senior Alkotócsoport vezetője

Beszámoló az Escher Károly Alkotócsoport tevékenységéről

Az Alkotócsoport az év elején alakult meg, s legfőbb feladatául a legjobb hazai fotóriporteri hagyományok ápolását és továbbfejlesztését tűzte ki. Első teendői közé iktatta egy bemutatkozó kiállítás megrendezését. Ennek érdekében pályáztunk a Nemzeti Kulturális Alapnál és támogatásul félmillió forintot kaptunk. Ez a tervezett, 130-150 képes tárlat paszpartuzási és keretezési költségeire elegendő, tehát az ügyhöz méltó katalógus és egyéb kiadások fedezésére újabb pénzforrásokat is fel kell kutatni.

Elképzelésünk szerint a kiállítás a tagok munkásságának keresztmetszetét adná, időbeli korlátozás nélkül (tehát korábbi képek is falra kerülhetnének), de fontos szempont lenne, hogy a képanyag utaztatható és külföldön is bemutatható legyen.

Hosszú egyeztetés után október 20-ára hívtam össze - képválogatásra - a csoport tagjait. Mindössze heten jelentek meg, ketten telefonon jelezték akadályoztatásukat, de közölték a kiállítani óhajtott képeikkel kapcsolatos szándékaikat.

Jelenleg annak felmérése folyik, hogy a többiek részt akarnak-e venni a tárlaton, s egyáltalán érdemes-e foglalkozni a további szervezéssel.

Markovics Ferenc, az Escher Károly Alkotócsoport vezetője

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiójának 1997/98 évi beszámolója

Az elmúlt közgyűlés óta a Stúdió kialakította kapcsolatát az új vezetőséggel, s úgy véljük, kölcsönös egyetértéssel folyik a Stúdió jövőbeni finanszírozási és művészeti stratégiáinak kiépítése. Az előző közgyűlés alkalmával a Stúdiót nem kérték fel beszámolóra, s az időbeli korlátok sem engedték volna, hogy akkori helyzetünkről beszámoljunk, így feltételezhető, hogy a Szövetség tagságának nagyobb része nem ismeri a Stúdió életében bekövetkezett változásokat.

Balla András művészeti vezetése alatt kezdődött meg a Stúdió financiális és szerkezeti megújítása. A Szövetség öt évvel ezelőtti pénzügyi mélypontja idején a Stúdió is filléres gondokkal küzdött, hiszen a Stúdiót az akkori hagyományoknak megfelelően a Szövetség tartotta el. A Stúdió vezetése megkezdte az önálló pénzforrások felkutatását, s 1996-ra gyakorlatilag megteremtettük a pénzügyi függetlenséget. E helyzet elérését a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott eredményes pályázatainknak köszönhetjük, tehát ezúton is kötelességemnek tartom az NKA eddigi támogatásait megköszönni. Az NKA kultúrafinanszírozási stratégiája lehetővé teszi, hogy többéves projekteket is felvállaljon egy-egy kuratórium, s ez a vállalás a Stúdió “feltámasztásában” döntő jelentőségűvé vált. A Stúdió az NKA-tól kapott rendszeres és folyamatosan növekvő támogatással lehetőséget kapott a megújulásra, régi néven, de új belső struktúrával dolgozhat új fotográfus generációk nevelésén.

A Stúdió jelenleg elkülönített bankszámlával, önálló gazdálkodással működik, a Szövetség infrastrukturális hátterét használva.

A Stúdió jelenlegi helyzete a Szövetségen belül is gyökeresen megváltozott. A Szövetség új vezetősége nem a korábbi elméleti és szerkezeti hierarchikus gondolkodást követi, hanem más alkotócsoportjai mellett egyenjogú partnerré emelte a Stúdiót. Ez a szerencsés szemléletváltás elsősorban a szervezeti együttműködés terén érvényesül, de kedvező jelek mutatnak arra, hogy az esztétikai elméleti munkában és kiállítási programok szervezésében is megváltozik az együttműködés korábbi tradíciója.

A Stúdió az elmúlt két évben átalakította korábbi szerkezetét. A Stúdió nem “várja” többé a jelentkezőket, hanem egy országos ismeretségi és információs hálózat segítségével integrál minden olyan törekvést, ami a kortárs fotóművészeti életben kimutatható. A felvételi nemcsak jelentkezéses, hanem felkéréses alapon is működhet. Így jelenleg a Stúdióval tagsági vagy információs kapcsolatban áll csaknem minden fórum és alkotó, aki a kortárs fotográfia kérdéseivel foglalkozik. Sokan az Iparművészeti Főiskola fotó szakának, a Képzőművészeti Főiskola intermédia, grafika és festő szakának hallgatói közül érkeznek, de tagjaink között vannak fiatal fotóriporterek, autonóm esszéisták és a fotográfia nyelvét és kifejezésrendszerét kutató-bővítő fotográfusok is.

Három kapcsolati szintet tartunk fenn, melyek közül az első a levelező-információs kapcsolat, melyet azokkal veszünk fel, akik kezdő fotográfusként érdeklődnek a Stúdióban folyó munka után vagy olyan személyiség, akit feltétlenül rendszeresen szeretnénk tájékoztatni a Stúdiós eseményekről. Jelenleg 75 fővel tartunk információs kapcsolatot.

A Stúdióban dolgozók legszélesebb köre az ún. vendéghallgatóké, akik között megtalálhatjuk azokat, akik technikai értelemben felkészültek a minőségi munkára, de még bizonyos fejlődési időre van szükségük ahhoz, hogy a Stúdió teljes körűen menedzselhesse őket, s ide tartoznak azok is, akikkel bizonyos belátható szakaszban, projektben szeretnénk együtt dolgozni, tehát valójában egyik félnek sincs feltétlenül szüksége a tagsági státuszra, de meghatározatlan időre meghívást kapnak a Stúdió munkájában való részvételre. Jelenleg 22 vendéghallgatónk van.

A harmadik természetesen a teljes körű tagság, amely hosszú távú kölcsönös kapcsolatot jelent az alkotó és a Stúdió között. Jelenleg 34 tagunk van.

A Stúdióval kapcsolatban állók köre a még tanulmányai legelején állóktól a nemzetközi szintű kiállítói tapasztalatokkal rendelkező művészekig terjed.

A Stúdióban dolgozó fiatalok közel kétharmada autodidakta, azaz a lehetőségek között próbálkozó, igényeinek megfelelő fórumot kereső fiatal, aki nagyon nehezen éri el azt az alkotói fejlődés minimumát jelentő szabadságfokot, melyben idejének bizonyos százalékát önnön kiteljesítésére fordíthatja. A Stúdió jövőbeni szerepvállalásának meghatározó része, hogy a tehetséges fiatalokat információhoz és lehetőségeihez mérten anyagi segítséghez juttassa, azaz ismerjék meg a hazai művészeti közélet szerkezetét, tanuljanak meg abban igényeik szerint közlekedni (az önálló vagy közösségi formában való tanulás lehetőségeinek ismerete, kiállítóhelyek és az azokban történő kiállítási lehetőségek pályázásának ismerete, a hazai alkotói pályázati fórumok megismerése, az önreprezentáció és menedzselés megtanulása stb.) vagy olyan színvonalú kiállításokat tudjanak rendezni, amelyeket önerejükből nem lennének képesek finanszírozni.

Az elmúlt kiállítási évadban több tagunkat is úgy tudtuk támogatni, hogy kiállításaik kivitelezése lehetőség szerint optimális legyen. Többek között Illés Barna, Vancsó Zoltán, Eperjesi Ágnes, Szabics Ágnes, Szabó Dezső vagy Gerhes Gábor kiállításaihoz azzal a szándékkal járult hozzá a Stúdió, hogy olyan színvonalú kiállításokat hozzunk létre, melyek technikai kivitelezésüket illetően sem szégyenkezhetnének a komoly külföldi galériákban.

A jövőben – főként, mert a Fotográfusok Háza megfelelő helyszínt is tud biztosítani – összejöveteleinket, előadásokkal egybekötött bemutat­kozásainkat lényegesen sűrűbbre tervezzük. Körleveleink, előadásaink az eddigiek során igyekeztek a fent említett problémákat feltárni, 1998-99-ben pedig már tapasztalt alkotók és fiatal művészettörténészek bevonásával kezelni is igyekszünk azokat.

Azáltal, hogy a Stúdiót integráló szemléletű információs szervező és szolgáltató intézménnyé igyekeztünk átalakítani, a tagságon belül hamar megjelentek a különböző alkotói indíttatásból fényképezők körei. Sokáig gondot okozott, hogy a műfaji fotográfia bizonyos területei (szociofotó, autonóm riport, esszé, épület- és környezetfotó stb.) eltűnni látszottak a Stúdióból. Közismert, hogy az alkalmazott területek az elmúlt tíz évben sok fotóművészt “elszívtak” a pályáról, többen teljesen fel is adták, autonóm művészeti törekvéseiket. A fiatalok helyzete semmivel sem rózsásabb, sőt sokan minden tehetségük és akaratuk ellenére is nehezen szabadulnak a bérmunka kényszerítő hatása alól, egyetlen kitörési pont, ha bekerül valamely felsőoktatási intézménybe vagy megnyeri a Pécsi József-ösztöndíjat, ideális esetben pedig eléri mind a kettőt. Az elmúlt két évben azonban, talán éppen az ösztöndíjnak köszönhetően, új generáció jelentkezett a műfaji fényképezés területén. Ők az Iparművészeti Főiskola nyomvonalán elindulva, de attól már többé-kevésbé eltávolodva, az AUTONÓM RIPORT fogalma alatt gyűjthetőek össze. Ezen belül aztán a legkülönbözőbb egyéni vonások jelennek meg. Ki a formai esztétikum és a tökéletesség felé, ki az esszéisztikus gondolkodás, a világjáró fotográfia vagy a szociografikus feltárás felé vonzódik, de tény, hogy dinamikusan fejlődő csapatról van szó, akiket feltétlenül segítenünk kell törekvéseikben. Reméljük, sokan közülük nem “csupán” alkalmazott fotográfusok lesznek, hanem egy reklámstúdiót is vagy egy újságot is kiszolgáló autonóm művészek. Ebben az alkotói körben 14-16 stúdiós tevékenykedik.

A fotográfiával NEM MŰFAJI alapokon foglalkozók körét főként meghívásokkal bővítettük, olyan fiatalokat hívva meg, akik jelentős fotográfiai tevékenységet folytatnak, de nevük eddig a kortárs képzőművészeti életben volt közismert. Már tavalyi NKA pályázatunkban említettük azt a tényt, hogy rangos külföldi fotográfiai eseményeken olyan képzőművész kiállítók képviselik hazánkat, akiket a magyar fotóművész szakma nem ismer, s hogy ez a helyzet bizonyos ellentmondásokat hordoz magában a magyar fotóművészet önmagáról alkotott képét illetően.

A tervezett két csoport megalakulása és bemutatkozása megtörtént, a jövőben pedig további rendezvényekkel igyekszünk ezeket megerősíteni.

Az autonóm riport csoport tagjait főként alkotói támogatásokkal segítettük, a másik csoport tagjait pedig kiállítási hozzájárulásokkal.

A Stúdió 1997-98-ban megrendezett tizenöt egyéni, illetve csoportos kiállítást, két előadássorozatot a Műcsarnokban - Fotográfia és képzőművészet, Fotográfia és az aktuális kihívások címmel és támogatta a Fotográfia és Tudomány című előadássorozatot.

Az I. Országos Fotóhét rendezvényeiben sikerrel vettünk részt, az Iparművészeti Múzeumban Török László jóvoltából első alkalommal mutatkozhatott be egy kollekció, amit a Stúdióba meghívott képzőművészek anyagából állítottunk össze.

A II. Országos Fotóhetek rendezvényeiben a Stúdió önálló kamara-kiállításokkal vesz részt, valamint fiatal művészettörténészek bevonásával fotóelméleti beszélgetéseket, illetve előadásokat szervez. Több kortárs és fotóművészeti galériában már egyeztetésre kerültek a kiállítók és az időpontok.

Készül a Stúdió digitális portfoliója, melyet CD és Internetes formában is közre kívánunk adni.

Szűcs Tibor, a Stúdió titkára

A Vidéki Tagok Bizottságának beszámolója

A VTB egy új kezdeményezés a Magyar Fotóművészek Szövetségén belül. Ilyen korábban nem volt, tehát a működésével kapcsolatos teendőket menet közben kellett, illetve kell kialakítani.

Rögtön felmerült a kérdés, miért is kell egy ilyen bizottság. A megfogalmazás egyszerű és érthető. A vidéken élő tagok (mondhatjuk úgy is, hogy Budapesttől “távol”) nagyobb érdekképviselete a Szövetségen belül. Bár a Szövetség iránt semmilyen konkrét gond korábban sem fogalmazódott meg, de az információk gyors áramlása és a vidéki tagok művészeti jelenléte érdekében célszerűnek mutatkozott egy ilyen formáció beállítása.

A munka elkezdésekor hamarosan láthatóvá váltak a VTB működésével kapcsolatos problémák. Elképzelésem szerint az ország különböző tájegységeiről - ahol a Szövetség tagjainak létszáma indokolta - egy-egy képviselőt jelöltünk volna, aki a szűkebb területén a problémák alaposabb ismerőjeként venne részt a munkában. Így került sor Budapesten, a Szövetségben egy VTB találkozóra, ahol az általam felkért és hívásomat elfogadott személyek találkoztunk. Név szerint: Balla András, Farkas Antal, Horváth István, Soltész István és Harnóczy Örs, valamint az elképzeléseimet elfogadva - de igazoltan távol maradva - levélben fejtették ki álláspontjukat Csonka Béla és Szamódy Zsolt.

Összegezve a tapasztalatokat, ha a Szövetség Alapszabálya szerint mindkét fél - a Szövetség és a vidéki alkotók - betartja, és lelkiismeretesen végrehajtja a reá eső feladatokat, akkor tulajdonképpen a dolog “működik”.

Igaz, korábban a Szövetség elnökségének munkája nem volt mindenben kielégítő (a vidéken élők informálása, képviselete stb.), de megállapítható, hogy az új vezetőség - külön kiemelve az elnök - agilis és közérthető tevékenysége.

Úgy gondolom, a közel egy éves tapasztalatokat vizsgálva a legfontosabb megállapítás: az egyén aktívabb részvétele híján bármilyen szervezeti segítség kevésnek bizonyul a magas szintű alkotói munka megvalósításához.

Harnóczy Örs, a Vidéki Tagok Bizottságának vezetője

A Természetelvű Alkotócsoport tevékenységéről

1998. június 24-én alakult meg a MFSZ Természetelvű Alkotócsoportja. A csoport nemcsak a hagyományos értelemben vett természetfotósokat tömöríti, hanem mindazokat, akik az ember és környezete kapcsolata, az ember és a természet harmóniája iránt művészi érdeklődést tanúsítanak, akiknek tevékenységében hangsúlyos szerepet kap a világ teljességének - a civilizáció és a természetes környezet - ábrázolása.

Az alakuló ülésen megjelentek elfogadták a csoport nevét, és megválasztották vezetőnek Szamódy Zsoltot, helyettesének pedig Zsila Sándort. Elhatározták, hogy 1999-ben a csoport tagjai bemutatkozó kiállítást rendeznek. A mostani tervek szerint ez a tárlat része lesz a II. Országos Fotóhetek rendezvénysorozatának. A csoport második összejövetelén, szeptemberben elhatározták, hogy a tervezett kiállítás anyagára alapozva megkezdik reprezentatív kortárs és történeti gyűjtemény létrehozását - nemcsak szövetségi tagoktól. A képeket olyan egységes, könnyen mobilizálható és kiállítható formában akarják tárolni, ami lehetővé teszi, hogy az igényeknek megfelelően kiállításként vándoroltatni tudják az anyagot. Ez a csoport kezelésében lévő gyűjtemény lehetne egy, a magyar természetelvű fényképezés múltját és jelenét bemutató fotóalbum törzsanyaga is.

A Csoport részt vett az I. Tapolcai Természetfotós Napok rendezésében, és szándékukban áll az 1999 júliusában rendezett Tapolcai nyár rendezvénysorozaton ismét szerepelni.

Szarka Klára, Szamódy Zsolt vezető helyett

Beszámoló a titkárság munkájáról

 • Az Elnökség (12), a bizottságok és alkotócsoportok (18) üléseire meghívók postázása, jegyzőkönyvek összeállítása és az emlékeztetők kiküldése.
 • Négy alkalommal Hírlevél előkészítése és postázása valamennyi tagnak.
 • Meghívók, katalógusok, összefoglalók postázása a tagoknak és a sajtónak - 300 cím/alkalom - I. Országos Fotóhét, Tánc a fotóművészetben (Veszprém, Győr), Természet a fotóművészetben, Akt a szobrászművészetben és a fotóművészetben, Esztergomi Fotóbiennálé, Az Év Természetfotósa. Több szövetségi tag egyéni kiállításának meghívója: Kunkovács László, Palotás Rezső, Szabó Zoltán.
 • Sajtótájékoztatók előkészítése, háttéranyag postázása: Akt, Akik elmentek…, Take Five, Török László, Normantas Paulius, Hemző Károly, Tóth István, Féner Tamás.
 • Gyászjelentések elkészítése és postázása: Inkey Tibor, Rév Miklós.
 • Jelentkezési lapok kiküldése és visszaérkezés utáni feldolgozása az Alkotócsoportok tagjainak.
 • Adatgyűjtés és feldolgozás az Internetes megjelenéshez (Média Internet Hungary Kft.).
 • Kontaktanyag összeállítása az Elméleti és Történeti Bizottság részére.
 • A kontaktanyag kivonatának angol fordítása, a holland kulturális attaséval történő megbeszéléshez alkalmi tolmács felkérése.
 • A Szövetség Honlapjának előkészítése (Webdesign).
 • Szövetségi Adatbank létrehozása és napi karbantartása.
 • A Szövetség saját kiállításainak szervezése, anyaggyűjtés, technikai feladatok lebonyolítása (nagyíttatás, keretek megrendelése, vendéglátás) - Tánc, Akt.
 • Pályázatok előkészítése, több esetben segítségnyújtás az egyéni pályázóknak, a pályázatok sokszorosítása, nyilvántartása, továbbítása.
 • A pályázatok pénzügyi lebonyolítása, elszámolása, a szükséges igazolások (APEH, Társadalombiztosító, Vám- és Pénzügyőrség) beszerzése: Nemzeti Kulturális Alap, Turizmus Rt., Soros Alapítvány, Szabadművelődési Alapítvány, MAK.
 • A Szövetségi tagok egyéni pályázatainak pénzügyi bonyolítása (Tóth György, Barta Zsolt, Török László, Szűcs Tibor, Bérczesi Mónika, Kovács Melinda, Kerekes Gábor, Gaál Zoltán, Normantas Paulius, Sümegi György, Első Alkotócsoport, Féner Tamás, Schwanner Endre, Kunkovács László, FFS, Tímár Péter, Nagy Lajos) - néhányan többször is kaptak támogatást.
 • Rendszeres pályázatfigyelés és a felhívások továbbítása a tagságnak.
 • A II. Országos Fotóhetek szervezési és előkészítési munkái 1998. május 21. óta:
  • Kiállítási helyszínek lekötése.
  • Kiállítandó anyagok előzetes felmérése.
  • Árajánlatok beszerzése (nyomda, kiállító terem, tervezés, előkészítés, szállítás, biztosítás, vámügyek, külföldiek szállásköltsége stb.)
  • A Szövetség pályázatainak egységes keretbe foglalása
  • A Szövetség által hirdetett pályázatok továbbítása.
  • A beérkező pályázatok előkészítése a bírálatra.
 • A titkársághoz érkező kérések, megkeresések továbbítása, a lehető legpontosabb információk megadása, munkaközvetítés, felvilágosítás könyvekről, iskolákról, műtermekről, kiállításokról, egyéni kérések teljesítése (pl. hol vállalnak bizonyos nagyítást, külföldi iskolák címének kiderítése, információ külföldi fotósszervezetekről, fotós cikkek javítási, értékesítési, beszerzési lehetőségeiről stb.)
 • 1998. január 1-je óta a Szövetségbe érkezett mintegy 400 levél, kiküldtünk kb. 500-at. Ezek nyilvántartása az iktatókönyvben megtekinthető.
 • A Szövetség rendkívüli Közgyűlésének előkészítése: terembérletre árajánlatok, gyorsíró megrendelése, meghívók, mellékletek elkészítése, sokszorosítása és postázása.

Martonné Csapó Beatrix és Pelsőczy Ágnes

Tisztelettel köszöntjük azokat a tagjainkat, akik a közeli napokban ünneplik születésnapjukat

Cseri László (50), Csigó László (50), Dobos Lajos (70), Farkas József (60), Féner Tamás (60), Gál Imre (82), Horváth Dávid (50), dr. Illyés Lajosné (82), Kass János (70), Katona István (70), Kovács Tamás (60)

Kitüntetésekről, felterjesztésekről

Korábbi hírlevelünk mellékleteként elküldött adatlapok kitöltése, visszaküldése nemcsak a címváltozások frissítését célozta. A kapott díjakról, kitüntetésekről is többet szerettünk volna tudni, mert nem szeretnénk úgy járni, mint mások, hogy jelöltjüket már harmadszor terjesztették fel ugyanarra a díjra, amit már egyszer az illető régen megkapott. Fontosnak gondoljuk a tagság javaslatát is, ezért a Kitüntetési javaslat mintája alapján bárki felterjesztheti jelöltjét az alábbi díjakra:

Útmutató a kultúra területén adományozható kitüntetésekről

Balogh Rudolf-díj
Magyar Köztársaság Babérkoszorúja díj
Magyar Köztársaság Kiváló Művésze díj
Magyar Köztársaság Érdemes Művésze díj

Beadási határidő: december 1., Magyar Fotóművészek Szövetsége titkárságán, kizárólag írásban.

Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztje
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje a csillaggal
Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje
Magyar Köztársasági Érdemrend kiskeresztje
Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje
Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt
Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt
Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt

Beadási határidő: folyamatosan, a Magyar Fotóművészek Szövetsége titkárságán, kizárólag írásban

Kitüntetési javaslat – minta

A kitüntetésre javasolt személy neve:
Foglalkozása:
Melyik kitüntetésre javasolja:
Rövid indoklás:
Dátum

A kitüntetésre javasló aláírása

Szerzői jogok

Magyarországnak az Európai Unióba történő felvétele fontos jogharmonizációs lépésektől is függ, ebből a szerzői jogok sem maradhatnak ki. Az utóbbi időben egyre szaporodnak a fotóművészet területén a szerzői jogsértések. Az érintettek a legtöbb esetben még a jelenlegi törvények, rendeletek biztosította jogorvoslati lehetőségekkel sem élnek. Lehet, hogy elkeseredettségük, fásultságuk az oka, de néhány eset azt mutatja, hogy jóhiszeműen ugyan, de olykor maguk is jogot sértenek. Az is igaz, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok némelyikét jócskán túlhaladta az idő. Dr. Győri Erzsébet és dr. Batta János ügyvédek a készülő, új szerzői jogokkal foglalkozó törvény előkészítésén dolgoznak. Az elnökség és a Pécsi József Alkotócsoport kezdeményezésére több ügyünkkel foglalkoznak. Addig is, mit lehet tenni? Javaslom, hogy a Szövetség tagjai lépjenek be a HUNGART-ba. A tagság tagdíjfizetéssel nem jár, csupán a beszedett szerzői díjakból von le a Társaság kezelési költséget.

Hogyan lehet belépni?

Újból közreadjuk az egyik, korábbi hírlevelünkben megjelent tájékoztatót:

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társaságáról

A HUNGART Közös Jogkezelő Társaságnak tagja lehet minden fotóművész, aki felhatalmazza a Társaságot alkotásai másodlagos felhasználásának ellenőrzésére, a szerzői díj beszedésére, az esetleges jogsértés miatti fellépésre. A HUNGART kölcsönös képviseleti szerződéses viszonyban van a világ számos országában működő hasonló társaságokkal, ezek a működési területükön védik a HUNGART-tagok szerzői jogait és beszedik az őket megillető szerzői díjakat s azokat a HUNGART-nak átutalják.

A HUNGART-tagság tagdíjfizetéssel nem jár, csupán a beszedett szerzői díjakból von le a Társaság kezelési költséget. Javasoljuk a HUNGART-ba történő belépést.

Cím, telefon: Budapest V., Báthory u. 10., III. em. 302., telefon: 311-6650/224 mellék

A felhasználókkal akár megrendelés esetén, akár kész mű felhasználására célszerű szerződést kötni. Az ehhez szükséges szerződésminta a Szövetség titkárságától kérhető (Martonné Csapó Bea, tel: 311-2626).

Köteles példány

A Magyar Közlöny ez évi 26. számában jelent meg a Kormány 60/1998. (III.27.) számú rendelete, amely a különféle sajtótermékek köteles példányairól rendelkezik. Ezekre a köteles példányokat, mint köztudott, az Országos Széchenyi Könyvtárnak kell eljuttatni. A könyvek és folyóiratok beszolgáltatásával nem volt eddig sem gond, azt azonban kevesen tudták, hogy az ún. aprónyomtatványokból is meg kell őrizni 3-3 példányt az utókor számára. Ezért röviden felsoroljuk mindazokat a kiadványokat, amelyek a fotográfusok, fotókereskedők, gyártók munkásságával összefüggésben lehetnek: diaképek, gépkönyvek és kezelési utasítások (pl. fényképezőgépek, nagyítók, minilaborok stb.), gyászjelentések, kártyanaptárak, képek, képes levelezőlapok, képregények, képsorozatok, kiállítási katalógusok, kompaktlemezek (CD-k), plakátok, poszterek, prospektusok, reklámcélú egylapos sajtótermékek.

A köteles példányok megőrzése az utókor számára egyaránt érdeke a szerzőnek, kiadónak és a nemzeti kultúrának! Ezért akár utólag is érdemes összeszedni, és egy csomagban elküldeni az Országos Szé-chenyi Könyvtárnak az utóbbi években született, de bármi okból be nem szolgáltatott aprónyomtatványokból 3-3 példányt.

A Szövetség honlapja

Fekete András vezetésével - a Szövetség munkatársai és a szerkesztők segítségével - hónapok óta dolgozik a WebDesign csapata a Szövetség honlapjának elkészítésén. A Szövetség tevékenységének ismertetése, a tisztségviselők, tagok bemutatása mellett (a személyiségi jogok védelme miatt a nevek címek, telefonszámok nélkül jelennek meg), a társszervezetek, kulturális intézmények, kiállítótermek, galériák, partnerek, fotóipari cégek, gyártók, forgalmazók, oktatási, nevelési intézmények, workshopok szerepelnek, és az aktuális hírek, kiállítások, a Szövetség hírlevelei is megtekinthetők.

Elérési útvonal: http://www.webdesign.hu/mfsz

Részleges tisztújítás az NKA kuratóriumaiban

A Nemzeti Kulturális Alap Fotóművészeti Szakmai Kollégiumban 1998. december 31-étől Pilaszanovich Irénnek lejár a mandátuma, Balla András pedig lemondott, így részleges tisztújításra kerül sor. Rédei Ferenc helyett Haris Lászlót nevezte ki a miniszter.

Jankovics Marcell, az NKA elnöke felkérte a Magyar Fotóművészek Szövetségét a koordinációs feladatok lebonyolítására, a korábbi tisztújítás gyakorlatának megfelelően. A rövid határidős feladatot vállaltuk, az előkészítés a delegálás lebonyolítására vonatkozó eljárási szabályok szerint megkezdődött.

A küldöttértekezletet 1998. november 16-án lesz.

A Magyar Fotográfusok Háza

A Magyar Fotográfusok Háza működtetésére létrejött KHT alapító okirat tervezetével kapcsolatosan a Szövetség elnöke az elnökség tagjaival egyeztetve elküldte észrevételeit, javaslatait a kuratórium elnökének, Gecser Ottónak és a menedzserigazgatónak, Török Andrásnak:

Legyen teljesen zárt alapítvány. A közhasznú társaságot az alapítvány egyedül is megalapíthatná, a csatlakozók, a szakmai szervezetek pedig tartozzanak a Mai Manó Ház baráti társaságába.

A Társaság tevékenységét pontosabban kell fogalmazni, hiszen a Magyar Fotográfusok Házával nem újabb múzeum, hanem új intézmény jön létre, ami más és több mint egy fotómúzeum. Javaslat a megfogalmazásra:

A Magyar Fotográfusok Háza a hazai fényképezés, mint önálló művészeti ág és hivatás szellemi, szakmai központja. A Társaság fotós rendezvények, előadások, szimpóziumok szervezésével, információs szolgáltatásaival, könyvtár, videotéka és hangtár, archívum működtetésével, műtárgy-kereskedelemmel, múzeumi és közgyűjteményi tevékenységével segíti a szakmai, művészi, tudományos, kulturális tevékenységet. A klasszikus és kortárs értékek bemutatásával, népszerűsítésével hozzájárul a fotográfia társadalmi elismertetéséhez, nemzetközi elfogadtatásához.

Fontos: az ügyvezető igazgató és a művészeti igazgató munkakörét nyilvános pályázat útján kell betölteni, és a megbízás meghatározott időtartamra, például három évre szóljon.

A részletes, napokra lebontott elnöki beszámoló a titkárságon megtekinthető.

Eifert János
elnök

Budapest, 1998. november 3.

Összeállította: Eifert János, a bizottságok és az alkotócsoportok vezetői, valamint a titkárság