János Eifert - Photographer

Archive for december, 1998

Magyar Fotóművészek Szövetsége, 05. Hírlevél 98/12, Budapest, 1998. december 21.

MFSZ hir5                                                    A Magyar Fotóművészek Szövetsége belső tájékoztatója, felelős kiadó: Eifert János elnök

 

Tisztelt Kollegák!

Lassan átpördül a naptár, és szinte észre sem vesszük, már benne vagyunk a következő évben. Lendületes, jó esztendőt zártunk, de jobbat remélünk. Tudjuk, hogy eredményeink eltörpülnek feladataink mellett. Nagy lendületünkben, szárnyalásunkban, vagy rohanásunkban azonban ne felejtkezzünk el fontos dolgainkról. Álljunk meg egy kicsit, fogjuk vissza önpusztító száguldásunkat. Feledkezzünk meg hivatali teendőkről, görcsös kötelességekről, pokolba kívánt munkákról. Csöndesedjünk azokhoz, akiket szeretünk, és fontosak számunkra: akik erőt adnak nekünk, megragasztják törött szárnyainkat. Legyen egy kis melegnyi csönd, hogy egymásra figyelhessünk. És aztán erőre kapva, szárnyaljunk tovább…

Az elnökség nevében kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog Új Évet kívánok! 

Szeretettel köszöntjük új tagjainkat!

Legutóbb tizenhatan adták be felvételi kérelmüket. A Tímár Péter vezette Felvételi Bizottság, az Elméleti és Történeti Bizottság - dr. Hefelle József, Stemlerné Balogh Ilona és Szarka Klára - javaslatát is figyelembe véve, meghozta döntését. 1998. decemberétől új tagjaink: Aknai Tamás dr. művészettörténész, szakíró (Pécs), Frankl Aljona fotóművész (Budapest), Gopcsa Katalin muzeológus, szakíró (Veszprém), Kármán Balázs fotóművész (Szeged), Nánási Pál fotóművész (Anglia), Novák László fotóművész (Balatonboglár), Simon Csilla fotóművész (Budapest).

Elhunyt Rácz István (1908-1998)

Csöndes vizeken…

Nemrég kaptuk a megdöbbentő hírt: Rácz István, a világhírű fotóművész-műfordító, a Magyar Fotóművészek Szövetségének tiszteletbeli tagja 90. évében elhunyt.

Göncz Árpád írta a fotográfus legutóbbi könyvének előszavában: “Soha nem készült fotósnak. S aztán mégis az lett, világhírű fotográfus. Műtárgyfotóiból készült albumai tették ismertté idehaza, Finnországban, Svédországban, Norvégiában, Dániában és Svájcban, ahol könyvei kiadóra találtak.” Rácz István művészi hitvallását így fogalmazta meg önéletírásában: “… az volt a törekvésem, hogy a bemutatott tárgyakról - legyen az kővéső, bronz ékszer, középkori templom vagy annak freskói, esetlenül faragott szentkép vagy a népművészet alkotása - olyan képekkel számoljak be, hogy az alkotójuknak, ha látná, ne kelljen megrovó pillantást vetnie rám.”

1908-ban született. Élete küzdelmes, tele kalandregénybe illő fordulatokkal, és csodákkal. Első felvételeit Finnországban készítette, ahol 1938-tól fotóriporterként dolgozott. Hazatérése után Sárospatakon finn mintára népfőiskolát szervezett, s vezette, míg meg nem szüntették. 1956-ban finn feleségével együtt visszaköltözött Finnországba, s nagy energiákkal látott neki a fényképezésnek. Nyolc nagyméretű albumban dolgozta fel a finn képzőművészetet a vaskortól kezdve a hetvenes évekig. Külön kötetben foglalkozott a lappok életével és művészetével. A hatvanas években rövid ideig Svájcban élt, ekkor jelentek meg a Dreiklang (Hármashangzat) sorozat kötetei - többek között Michelangelóról, Rembrandtról és az ikonművészetről, valamint egyik legszebb albuma, az öt világrész istenszobrait, fétiseit bemutató Der unbekannte Gott (Az ismeretlen isten). Fényképein megeleveníti a perui, a tibeti és az afrikai művészetet is.

Magyarul 1977-ben jelent meg a Nagyszentmiklósi kincs című albuma, amely több kiadást ért meg, majd 1978-ban a Finnugor népművészet és 1984-ben a VIII. Henrik udvarában című albumok. Kalevala-fordítását 48 színes felvétel illusztrálta, így adta ki 1980-ban az Európa Könyvkiadó. Kitűnő műfordító - de szíve-lelke a fotózás volt, míg lassan el nem sötétedett előtte a világ. Néhány hete jelent meg Csöndes vizeken című, önéletrajzi írásával kísért albuma. Budapesti könyvbemutatóján autóbalesete miatt nem tudott jelen lenni. A Szövetség Életmű-díját, különlegesen gazdag életműve elismeréseként, lánya vette át helyette. Örömmel fogadta az elismerést. A baleset után még néhány napig élt, aztán megszűntek a földi terhek. Ő már csöndes vizeken evez tovább…

(ej)

Az 1998. november 28-án megtartott rendkívüli Közgyűlésről (a kivonatos jegyzőkönyv “kivonata”)

A Hotel Taverna Gambrinusz éttermében megtartott rendkívüli közgyűlésen a megjelent 80 tag mellett a meghívott vendégek: Wehner Tibor, a Nemzeti Kulturális örökség Minisztériumának főosztályvezetője, Pilaszanovich Irén, a Nemzeti Kulturális Alap Fotóművészeti Szakkollégiumának vezetője, Bizaglich Jenő, a Magyar Fotóklubok és Szakkörök Országos Szövetségének elnöke, Török András, a Magyar Fotográfusok Házának igazgatója, Kádár János Miklós, a HUNGART Vizuális Művészetek Jogkezelő Társasága Egyesület elnöke, Hámori Erzsébet, a Fényképészek, Videofelvételkészítők Országos Ipartestülete elnöke, azonkívül a fotóipari cégek, gyártók, forgalmazók képviselői voltak jelen.

A megjelentek egy perces néma felállással adóztak az előző közgyűlés óta elhunyt szövetségi tagok - Tomori Ede, Kónya Kálmán, Fenyő János, Inkey Tibor, Rév Miklós - emlékének.

Eifert János az elnökség nevében emléklappal fejezte ki tiszteletét és háláját a Szövetség még köztünk lévő alapító tagjainak odaadó művészeti és közéleti munkájukért: Aradiné Szenczi Mária, Bojár Sándor, Gál Imre, dr. Gellért Géza, Gink Károly, Kálmán T. Béla, Marton Tibor, Mező Sándor, Németh József, Tóth István, Veress Tamás. Ezt követően a Szövetség 1998-ban alapított Életmű-díját vehette át emléktárgy formájában Hemző Károly, Tóth István, Féner Tamás, Gink Károly és Rácz István, illetve képviselőjük.

Levezető elnöknek Tillai Ernőt, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Ács Irént és Assay H. Pétert, a Szavazatszámláló Bizottság elnökének Szabóky Zsoltot, tagjainak Martonné Csapó Beatrix titkárságvezetőt és Pelsőczy Ágnes titkársági asszisztenst fogadta el a közgyűlés. A jegyzőkönyvet Kozsdi Tiborné vezette.

Az elnökség írásos beszámolóját az 1998/4 sz. hírlevélben korábban megkapták a tagok. Most a szóbeli kiegészítésre került sor. Ismertetésre került a Magyar Fotográfusok Háza Közhasznú Társasággal kötendő együttműködési tervezet is. Eszerint a Szövetség - mint a Magyar Fotográfiai Alapítvány egyik létrehozója - térítés nélkül használhatja a Magyar Fotográfusok Házának 30 négyzetméteres irodáját, saját közüzemi számláit kiegyenlítve. A Ház működési költségeihez havonta kb. 60 ezer forinttal járul hozzá, cserébe havonta egyszer igénybe veheti a dísztermet.

A beszámoló röviden említette, hogy a Szövetség képviseletében Eifert János, dr. Hefelle József és Török László eredményes megbeszélést folytatott Hámori Józseffel, a Nemzeti Kulturális Örökség miniszterével, Várhegyi Attila politikai államtitkárral, és dr. Baán László h. államtitkárral. A tárca ígérete szerint támogatja a Szövetség munkáját, a Magyar Fotográfusok Háza megvalósítását. A Szövetség elnökét a miniszter felkérte a Művészeti Tanácsban, személyes tanácsadójaként közreműködni.

Az NKA Fotóművészeti Kollégiuma részleges tisztújítása kapcsán az amatőr szervezetek egyes képviselői megkérdőjelezték az eljárás törvényességét, a Kollégium legitimitását. Az NKA Bizottsága állást foglalt ebben a kérdésben, és kijelentette: “… a Bizottság határozottan visszautasítja a jelenlegi NKA Fotóművészeti Kollégiuma legitimitásának megkérdőjelezését… Az amatőr szervezetek - így a fotóklubok, szakkörök is - elsődlegesen a Közművelődési Kollégiumba delegálhatnak. A Fotóművészeti Kollégiumhoz (hasonlóan a többi művészeti kollégiumhoz) a professzionális művek támogatása tartozik, ideértve az amatőr fotósok kiemelkedő teljesítményének elismerését is, amiből viszont szükségszerűen nem következik, hogy a kollégium tagjai ne a szakma kiválóságai közül legyenek megválasztva, illetve, hogy az amatőr mozgalmat képviselő kurátort is kötelesek állítani.”

Jankovics Marcell, az NKA elnöke a tisztújítás lebonyolítására a Szövetséget kérte fel.

Az elnökség, a bizottságok és az alkotócsoportok beszámolójának megvitatása és elfogadása után a Számvizsgáló Bizottság éves jelentése következett. A közgyűlés a beszámolókat egyhangúlag elfogadta.

Dr. Gellért Géza, a Számvizsgáló Bizottság vezetője megromlott egészségi állapota miatt lemondott tisztségéről, helyére Nagy Lajos került, 80 érvényes szavazattal. Ezt követően az Elméleti és Történeti Bizottság választott vezetőjének, dr. Hefelle Józsefnek a jóváhagyása következett, 80 érvényes szavazattal. A Vidéki Tagok Bizottsága élére a családi és egyéb okok miatt lemondott Harnóczy Örs helyett új vezetőt, Szamódy Zsoltot választották meg, 50 érvényes szavazattal.

Ezután következett a módosított Alapszabály vitája, elfogadása. Dr. Győri Erzsébet, a Szövetség jogi képviselője az Alapszabály módosításának kérdéses pontjaihoz szakszerű magyarázattal szolgált. Néhány stilisztikai hiba kijavítása után a közgyűlés 75 érvényes szavazattal, 3 ellenszavazattal, 2 tartózkodással az új Alapszabályt elfogadta. Eszerint a Szövetség közhasznú tevékenysége: a közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi törvény 26.§ c/5. pontja szerinti kulturális tevékenység.

Az elnök zárszavában megköszönte a közgyűlés részvevőinek az aktív közreműködést, az elnökségi tagok, illetve alkotócsoportok, a titkárság egész évben végzett munkáját.

A Művészeti Bizottság közgyűlési beszámolója

Az 1998. november 30-i közgyűlés tájékoztatására Hírlevelünkben részletesen beszámoltunk a Szövetség, köztük a Művészeti Bizottság munkájáról is, de tény, hogy a külön írásos összefoglaló elmaradt. A közgyűlésen ezt többen szóvá tették. Az ott elhangzott szóbeli kiegészítést most Török László írásos beszámolójával erősítjük meg:

Tisztelt Kollégáim!

A közgyűlési beszámolóm megkésettségéért elnézést kérek.

A kommunikációs tévedésemet természetesen nem menti, hogy a Művészeti Bizottság tevékenységét az elnöki beszámoló szinte teljesen lefedte, mint ahogy az sem, hogy ebben az időszakban a II. Országos Fotóhetek kiállításainak előkészítése, szervezése és a szükséges pályázatok elkészítése kötötte le energiám és figyelmem nagy részét.

Az elnöki beszámoló idevonatkozó részét nem ismétlem meg, de azzal kiegészítem, hogy a Művészeti Bizottság megalakulása óta négy alkalommal ülésezett. A Szövetségtől megvált Balla Demeter helyett Féner Tamás vállalta az itteni munkát. Emlékeztetőül a Bizottság tagjai: Tóth István, Féner Tamás, Gera Mihály, Kincses Károly, Tóth György és Szűcs Tibor.

Dr. Gellért Géza közgyűlési beszámolója nem vette figyelembe, hogy az elnökség a Művészeti Bizottság működésére 30.000 forint/hó költséget megszavazott. A Szövetség szűkös anyagi lehetőségei miatt ennek nem egészen egyharmadát, 110.000 forintot használt fel a Bizottság. Ennek elszámolása megtörtént.

Török László sk.
a Művészeti Bizottság vezetője

Új könyvek

A közelmúltban megjelent könyvek, fotóalbumok: Markovics Ferenc - Fényképtár 7., Intera Könyvek; Schwanner Endre – Fényképtár 8., Intera Könyvek; Tímár Péter: Budapest - Intera Könyvek; Miltényi Tibor: Papp Gergely - Szellemkép könyvek 3.;Rácz István: Csöndes vizeken - Polar Könyvek; Szabó Magdolna, Szűcs Tibor, Bán András: Fotó Homonnai – egy makói fényképészcsalád hagyatéka - Magyar Fotográfiai Múzeum és Szűcs Tibor kiadásában; Budapest ‘98 - Fotóalbum az EB-ről, a Magyar Atlétikai Szövetség és az MTI gondozásában; Bagyinszky Zoltán: Nemzeti örökségünk. Kastélyok a történelmi Magyarországról - Publi-CITY Kft. 1492 , Ráday Mihály: jelenetek a pesti utcán - Karinthy Kiadó (A könyvekről részletesebben a honlapon)

A Szövetség honlapjáról

Mint már korábban hírül adtuk, a Webdesign jóvoltából, támogatásukkal elkészült a Szövetség honlapja (www.webdesign.hu/fotoszovetseg). 1998. október 31-én kezdődött a “próbaüzem”, azóta a beépített számláló 1032 látogatót regisztrált. (December 20-i adat) Az Internetto vizsgáztatta, és három ötössel osztályozta honlapunkat. Nemcsak a Szövetségről, tagjairól és tisztségviselőiről - a személyiségi jogok tiszteletbetartásával – tájékozódhatnak az ide látogatók. Három kiállításunk képanyagába lehet bepillantani. Pályázatok, kiállítóhelyek, fotós szervezetek, partnereink, oktatás, nevelés, tanfolyamok, workshopok, fotóipari gyártók és forgalmazók szerepelnek az előbbiek mellett. A Fotó az Interneten link-gyűjteménye segítségével a világra is kitekinthetünk. Ansel Adams-tól Robert Capán keresztül Balla Demeter, Korniss Péter, Révész Tamás, Wéber Lajos és Peter Sorel honlapjáig elég szép a választék. Nemcsak a Californiai Fotográfiai Múzeum, a new york-i Modern Művészetek Múzeuma, hanem a budapesti Bolt Galéria, a Vintage Galéria, a Műcsarnok, a kecskeméti Magyar Fotográfiai Múzeum is képbe kerülhet, lapozhatunk a Fotóművészet oldalait. A pénzosztó helyek is elérhetők, a Soros Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap, a Turizmus RT., a Főváros Kulturális Bizottsága, stb. pályázati kiírásait első kézből tudhatjuk meg, és ezek ki is nyomtathatók. A Hírek, aktualitások és a Kiállítások rovatok feltöltése szinte naponta történik, a titkárságra, vagy saját postaládámba érkező meghívók, levelek, elküldött könyvek, katalógusok, és az Observer sajtófigyelőnél megrendelt anyagai alapján. Célunk, hogy minden, a fotográfiával kapcsolatos hír, esemény helyet kapjon a hálón, és a szerkesztőségek, a szakmai programokat szervezők mellett az egyéni érdeklődők, a “szörfözők” is megtalálják a számukra érdekes anyagokat, egyelőre csak magyarul. Az “english” kapcsológomb jelzi, hogy elkezdtük az angol nyelvű változat “építését”, de ez még be kell fejeznünk, és akkor jöhet a német és francia változat is. Az anyagi lehetőségek szabják meg, milyen mértékű információt tudunk lefordíttatni.

A következő összeállítás a honlapunkról való:

Hírek, események, sajtószemle, kiállítások:

Sixth Polaroid European Final Art – Kerekes Gábor a díjazottak között!

Winners of the 6th European search for excellence in Polaroid photography.
Overall Winner: Wiliam Ropp (F)
Runners up: Angus Brown (UK), Patricia Canino (F), Alice Franklin (F), Rainer Stratmann (D)
Merit: Agathe Cezard/Friedrich Fontenoy (F), Richard Foster ((UK), Matt Haris (UK), Rene van den Hulst (N), Gabor Kerekes (H), Lars Stenman (S)

(Polaroid Professional Photography, Issue 15)

MEGJELENT A FOTOGRÁFIA 1984/4 SZÁMA

Kiadó: Viva Média Holding, főszerkesztő: Kiss Kuntler Árpád

Jankovics Marcell, a Nemzeti Kulturális Alap új elnöke meglepő nyilatkozataival döbbentette meg a fotóművészeket. Az első oldalon Szilágyi Sándor felteszi a kérdést, hogyan kerül a csizma az asztalra?

A hírekben sok minden más mellett találkozunk Tóth István és Gink Károly portréival, akik a Szövetség életmű-díjasai, láthatjuk Féner Tamást, amint Orbán Viktor miniszterelnöktől átveszi a keresztjét (pontosabban: a Magyar Köztársasági érdemrend Tisztikeresztjét), Korniss Pétert a Műcsarnokban, kiállítása rendezése közben. Olvashatunk Kovács Melindáról, aki a HUNGART egymillió forintos pályázatának nyertese. A kerekasztal a Mai Manó Ház helyzetéről számol be, Kincses Károly, Kolta Magdolna, Bánkúti András és Török András szavaival. A további oldalakon P. Szabó Ernő beszélgetése Szabóky Zsolt fotóművésszel, akinek gyönyörű albuma jelent meg Kárpát-medencei várai címmel. A Hasselblad Open országos fotópályázat, 1998 díjazott képei összeállításában Fiala de Gábor (I. helyezett), Förster Tamás (II. helyezett), Farkas Antal Jama (III. helyezett) fotóit mutatja be. Barta Zsolt Péter a Pozsonyi Fotóhónapról, Kolta Magdolna Arles-ról, Szarka Klára a Találkozás a természettel? Az Év Természetfotósa pályázat kiállításáról számol be. A közélet, kiállítások, események rovatban olvashatunk többek között külföldi sikerekről, a Somogyi fotóklubról, a nyíregyházi új Fotógalériáról, a Sümegi fotóklubról, A bor története az emberiség története című kiállításról a Vigadó Galériában (Szalay Zoltán rendezésében), a MAOE szalonról a Duna Galériában, a II. Országos Fotóhetek előkészületeiről, tervezett programjáról. A Photokina 98, eseménynaptár, Nikon F60, külföldi fotópályázatok, apróhirdetések és még sok más színes anyag teszi érdekessé és tartalmassá az 58 oldalas újságot.           

SAJTÓFOTÓSOK A KÁROSULTAKÉRT

“A budapesti Pólus Centerben az OTP Bank észak-pesti fiókjának falain a Magyar Fotóriporterek Társasága szervezésében sajtófotósok, közöttük lapunk munkatársai, Isza Ferenc, Müller Judit és Szigeti tamás a tiszai árvíz idején készített fotográfiáiból látható kiállítás. A fotóriporterek ezzel az akcióval szeretnék adakozásra buzdítani a kiállítás látogatóit, de természetesen bárki elküldheti pénzadományát az MKB 10300002-20329725-72273285 számlaszámra.” (Magyar Hírlap, 1998. december 10.)

PHOTO RIGHTS

Exhibition of Imre Benkő and Colin Régis, Budapest, French Institute
“All human beings are born free and equal in dignity and rights.
This sentense, along with the other 29 articles of the Universal Declaration of Human Rights, was signed 50 years ago this week by members of the United Nations. To mark the anniversary, the French Institute of Budapest organized a photo exhibition of a French and a Hungarian photographer that opened Friday.”

(Mónika Csányi, Budapest Business Journal, December 7-13, 1998)

NEM KÖNNYŰ TETTEN ÉRNI…

“Figyelem, évek, most már évtizedek óta figyelem, hogy mi a titka Féner munkásságának. Nem könnyű tetten érni, formulázni túlzások és semmitmondások nélkül. Gondolom, ez önmagában is minősít, és nemcsak engem. A tematikája például széttartó, pályakanyarjai sokkolóak. Mindig van kenyérkereső foglalkozása - ez többnyire szerkesztőségi tisztség és nagy tekintélyt szerez neki -, s aztán szinte ettől függetlenül, olykor tüntetően függetlenül előáll egy életműdarabbal. A népszerű színházi fotós cigánysorozatot készített, és bányász-szociofotókat állított ki. A társasági lap művészeti szerkesztője csepeli olvasztár-ciklust mutatott be, természetesen a Munkásmozgalmi Múzeumban…”

(Rózsa Gyula - Népszabadság, 1998. december 4.)

NEGYVENÉVES A GYŐRI FOTÓKLUB

“A negyvenéves Győri Fotóklub tisztújító közgyűlésén a tagság új vezetőséget választott. A Petőfi Sándor Városi Művelődési Központban harmicöten hallgatták végig Dániel István elnök beszámolóját, majd hozzászólások következtek. Szavazás alapján a Győri Fotóklub elnöke: Dániel István, alelnöke: Finta Lajos, a titkári teendőket Szabó Béla látja el. A művészeti vezetői feladatokkal Bieder Gézát bízták meg, a klub sajtóreferense a következő ciklusban Kiss József.”

(Kisalföld, 1998. december 4.)

A NEMZETI MÚZEUM FÉNYKÉPTÁRA

“A MNM Történeti Fényképtára 1998. Májusától letétként őrzi az ELTE Természetföldrajzi Tanszékének több ezer darabból álló fényképegyüttesét. A 6445 db kartonra kasírozott pozitívot, 1381 db negatívot (elsősorban üveglemezt) és 2871 db diapozitívot tartalmazó kollekciót dr. Jalsovszky Katalin és dr. Tomsics Emőke fedezte fel a múzeum számára a Volt egyszer egy Magyarország c. könyvük készítése során.
A gyűjtemény legértékesebb részét Lóczy Lajosnak (415 db kép) és tanítványának, Cholnoky Jenőnek (397 db kép), a geográfia magyar és nemzetközi szaktekintélyeinek felvételei képezik”

(Varga Judit muzeológus - Múzeumi Hírlevél, 1998. december)

TALÁLKOZÁS A TERMÉSZETTEL - AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA

“A Magyar Természetfotósok Szövetsége (naturArt) és a NIMRÓD Fotóklub által kiírt pályázatra az idén 138 pályázó 3081 képet küldött be. A minden korábbinál nagyobb érdeklődés is jelzi azt az örvendetes tényt, hogy a természetfotózás mind népszerűbb és elismertebb hazánkban. Mint Dr. Tardy János helyettes államtitkár a kiállítást támogató Környezetvédelmi Minisztérium képviseletében elmondta, jövőre már nemzetközivé válhatna ez a rangos hazai megmérettetés…

Az Év Természetfotósa kitüntető címet Vadász Sándor nyerte el…”

(Természetbúvár, 1998. december)

LE KELL TÉRNI A FŐÚTRÓL - KÁSA BÉLA FOTOGRÁFUS

“-Kása Béla 1952-ben született Pécsett. Diplomát 1979-ben szerzett a kölni Képzőművészeti Főiskola művészi fotográfia szakán. Dolgozott fotósként Európa nagy magazinjainak, a Sternnek, a GEO-nak. Gyűjtött népzenét Erdélyben, s 1985 óta népzenei együttesekről és szólistákról készít fotókat, képszerkesztője a MAG című népzenei lapnak. Fejér megyében, Tordason él feleségével és három gyermekével, egy régi parasztházban…
K.B.: – Megpróbálom a körülöttem lévő világot mindig úgy fényképezni, hogy ott, ahol éppen vagyok emberként, barátként is helyt tudjak állni… Olyan képeket szeretnék csinálni, amelyek a valóságot mutatják meg. Nagyon nehéz az igazságot fényképezni, hiszen annak mindig csak egy részét ragadhatja ki az ember. Le kell térni a főútról, hogy a fontos dolgokkal találkozhassunk…”

(Müllner Dóra - Wanted, 1998. december)

GINK KÁROLY ÉLETMŰ-DÍJAS

“1940-ben a Fotóéletben jelentek meg első felvételei, és ma, a nyolcadik évtizedében járva is aktívan fényképez Gink Károly. A fotóművészet élő klasszikusát, a hét végén, a Magyar Fotóművészek Szövetsége közgyűlésén életműdíjjal tüntették ki. Kiállításai és albumai alkotói sokféleségét mutatják: sajátos szemléletű, zenei ihletettségű albumok, klasszikus utazási könyvek, művészportrék egyaránt megtalálhatók ouvre-ben.”

(Magyar Hírlap, 1998. november 30.)

KIRÁLYI FOTÓSOK VENDÉGE VOLT

“Tám László EFIAP-díjas fotó- és diaporáma művészt a közelmúltban rendezett nemzetközi diaporáma találkozóra, az angliai Royal Photographic Society hívta meg, ahol az öttagú nemzetközi zsűribe is beválasztották.
T.L.: – Ez a meghívás, az ott eltöltött idő nagyobb elismerés, mintha egy nemzetközi trófeát nyertem volna el - mondja Tám László tanár, pécsi diaporáma művész. … Azt hiszem, egy életmű elismerése is. A FIAP idei évkönyve a negyedik helyre rangsorol a világon. De arról is meggyőződhettem, hogy a hazai diaporáma művészet általában is igen előkelő helyen áll. Eifert János, Dozvald János neve fémjelzi ezt. Az angolok számára még mindig vonzóak vagyunk…”

(B.R. - Dunántúli Napló, 1998. november 28.)

REMÉNNYEL REMÉNYTELENSÉGET - MARKOVICS FERENC

“Feslik, hasadozik számtalan szövetség, barátság világunkban (is). Csaknem minden szakmában akad mégis egy-két közkedvelt egyéniség. Szerencsére. Markovics Ferenc ilyen a hazai fotóművészetben. Ismeretlenek közt, az ismerkedésig: derűs és hallgatag. Ha bántja érzékenységét a nem kívánt és nem helyeselt környezet, ő nem kezd szúrni-vágni: odébbáll. Barátok közt azután a művelt ember csöndes humorával nyilatkozik meg… A szépség keresőjeként kezdte ifjúkorában a képalkotást; a valósághoz mindegyre közelítő igazságkeresőként folytatta és teljesítette ki, ahogy a mind jelentősebbé kiegészülő Fényképtár könyvsorozatának s benne a Markovics albumnak a szerkesztője, Gera Mihály is utal rá bevezetőjében… (Intera, 124 oldal, 1200 forint)”

(Csala Károly - Népszabadság, 1998. november 28.)

FOTÓK ROSTI PÁL EMLÉKÉRE

“A Rosti Pál Emlékpályázatot tizenkettedik alkalommal hirdette meg a dunaújvárosi Rosti Pál Fotóklub. A kétévente megrendezett kiállításhoz az idén 150 szerző 621 képéből válogathatott a zsűri, végül 78 szerző 130 képe került falra. A az első díjat a miskolci Juhász Miklós vehette át kollekciójáért.
Rosti Pál az 1948-49-es szabadságharc ifjú katonája, majd menekültje volt. Az emigrációban megismerkedett a kor új találmányával, a fotográfiával. E tudomány birtokában latin-Amerikába utazott, s megörökített a legérdekesebb ottani látnivalókat. Hazatérve képes útikönyvet adott ki, majd albumot készített az eredeti fotográfiákkal. E munkássága elismeréseként a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választotta.”

(Észak-Magyarország, 1998. november 27.)

ZSENI - JUNG!

“A századelő impresszionizmusához kalauzol vissza bennünket Jung Zseni fotókiállítása. Roskadozó, széteső épületrészeket látunk, lágy körvonalakkal. Nincs emberi lény, még emberi erőfeszítés sem, amely az omlást megakadályozná. Csak a természet van jelen… az idő folyamatát filmszerűen jeleníti meg, a képek pedig festményekre emlékeztetnek, színezett felületükkel. A kiállítást január 4-ig tekinthetik meg az érdeklődők a Mai Manó Fotógalériában.”

(T.A. - Pesti Műsor, 1998. november 26.)

KIVÉGZÉSI FOTÓK

“A Nemzeti Múzeum az idén második alkalommal használhatta fel gyűjteményeinek gyarapítására az állampolgárok adójának erre szánt egy százalékát, ami az idén egymillió forintot tett ki. …ennek révén jutott hozzá a múzeum egy 30 felvételből álló, Szálasi és társainak kivégzését megörökítő fotónegatív-sorozathoz. A drámai hatású dokumentumot - mint a főmuzeológus elmondta - egy ismeretlen, valószínűleg amatőr fényképész készítette 1946. Március 12-én, a Markó utcai börtön udvarán. A múzeum Történeti Fényképtára nagyításokat készít a negatívokról és bemutatja azokat a december 18-án nyíló tárlaton.”

(Deregán - Népújság, 1998. november 25.)

KIT FOTÓZHAT A FOTÓS?

“Aki a közéletben szerepel, vagy közéleti eseményeken részt vesz, annak számolnia kell azzal, hogy képmása közzétételre kerülhet. Az ilyen eseményeken készült tömegfelvételek felhasználása nem tekinthető jogellenesnek. Nap, mint nap találkozunk például sport-, színházi vagy más eseményről készült tömegfelvételek közlésénél egy-egy arc kiemelésével. Nem ritka, hogy az ilyen kiemelés során ábrázolt személyt olyan magafeledt pillanatában örökítették meg, hogy a közzététel során esetleg köznevetség tárgya lesz. Ez sem tekinthető képmással való visszaélésnek, mert az esemény résztvevőjének számolnia kellett azzal, hogy ilyen helyen készíthetnek felvételeket. A jogosan készített képmás felhasználása során is biztosítani kell az érintett személy érdekeinek védelmét…”

(Kerékgyártó - Ózdi Hírek, 1998. november 20.)

MEGJELENT A FOTÓPIAC 8. SZÁMA

A megszokott gazdag tatalommal – pályázatok, események, kiállítások, hírek, apró- és nagy hirdetésekkel – 7000 példányban megjelent a Fotó Piac, a Magyar Fotográfiai Élet Nyilvános Fóruma.

A szerkesztőségnek új üzenet és fax száma van: 06 (1) 209 1282. Web oldala: www.fotopiac.hu

AZ ALKALMAZOTT FOTOGRÁFUSOK MEGISMÉTELT KÖZGYŰLÉSE

A Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarája 1998. december 17-én, csütörtökön 14.30 órai kezdéssel – az előre jelzett időpontban - a MÚOSZ Mikszáth termében (Budapest, VI. Andrássy út 101.) tartotta beszámoló és Vezetőségválasztó közgyűlését. A korábbi, december 4-ére összehívott közgyűlés a megjelentek száma miatt határozatképtelen volt. A jelenlévők megválasztották az elnökség tagjait, Gránitz Miklóst, Patyi Árpádot, Varró Gézát, és új nevet is választottak egyesületük számára.

OPEN HOUSE

A TRIPONT szokásos évi nyitott napját 1998. december 17-én 9 órától - kifulladásig tartotta Bemutatótermében! 115 Budapest, XI.ker. Tétényi út 18. Tel./Fax: 203 2874, 206 5595

MAGYAR FOTÓMŰVÉSZEK SZÖVETSÉGÉNEK HONLAPJA

http://www.webdesign.hu/fotoszovetseg
Rendkívül igényes és ízléses honlap, a hivatalos szövetségi tájékoztatás (tagok, tisztségviselők, hírlevelek) mellett galériák, fotóipari cégek, gyártók, forgalmazók címei, virtuális tárlat, a Fotó az interneten cím alatt pedig a téma egyik legteljesebb linkgyűjteménye. Tartalom: 5, design: 5, link: 5

(Takács Viktor (tviktor@internetto.hu, iNteRNeTTo heti hírlevél, 50. Hét, 1998. december 14. 0:23)

X. DIPORÁMA BIENNÁLÉ LILLAFÜREDEN

A miskolci Ifjúsági és Szabadidő Ház volt a házigazdája a Lillafüredi Palota Szállóban, 1998. december 12-13-án megrendezett X. országos Diaporáma Biennálénak. A versenyvetítésekre 16 művel neveztek.
A zsűri – dr. Végvári Lajos, Kocsis Iván, Eifert János. – Miskolc Város 30.000 Ft-os díját Veress Sándor (Szeged): Üvegváros, 20.000 Ft-os díját Tám László (Pécs): Dimenziók, 15.000 Ft-os díját Nagy László (Miskolc): Fantasy, a MADIME különdíját Dobóczky Zsolt (Szeged): Alagút c. alkotásaiért ítélte oda.

December 12-én, éjjel a szálló különtermében megtartotta alakuló közgyűlését a Magyar Audiovizuális Társaság. A jelenlévők megfogalmazták céljaikat, megvitatták az alapszabályt, és megválasztották a tisztségviselőiket.

Elnök: Tám László (Pécs), a régiókat képviselő titkárok: Szőke János (Szeged), Ádám János (Miskolc), Csillag Pál (Budapest). 

AUDIOVIZUÁLIS ALKOTÓCSOPORT

Dr. Végvári Lajos professzor, Kocsis Iván, Tám László és Eifert János kezdeményezésére1998. december 12-én megalakult a Magyar Fotóművészek Szövetsége audiovizuális alkotócsoportja. Célja, feladata a hazai diaporáma és multivízió életre segítsége, támogatása, a műfaj hagyományainak, értékeinek megőrzése, a kreatív, kísérletező műhelymunka ösztönzése, a hazai és nemzetközi szervezetek munkájának összehangolása, információcsere.

ÚJRA EGYÜTT A NAGY CSAPAT! - IV. FOTÓSBULI A PELIKÁN CAFÉ & PUB-BAN

Fotóriporterek, fotóművészek és mindenki, akinek köze van a szakmához, együtt bulizott 1998. december 18-án este 8 órától a Pelikán Café & Pub-ban a Római parton. (1031. Budapest. Nánási út 97.)

Zsúfolásig megtelt a két szint, remek volt a hangulat, és sok-sok értékes ajándék volt a karácsonyfa alatt! Sok-sok film, képkeret, fotósmellény, fotóshátizsák, fotótáska talált gazdára a tombolán, de a Nikon vagy a Premier digitális, a Canon víz alatti, a Vivitar tükörreflexes fényképezőgépét is átvehették a szerencsés nyertesek. 

MEDIAWAWE-KÜLÖNÍTMÉNY ÁZSÁBAN

A Mediawawe ma Közép-Európa egyik legjelentősebb és egyben legsajátosabb karakterű kulturális eseménye. Igazi összművészeti fesztivál, a filmek dominanciája mellett a programokban rendszeresen szerepelnek kísérleti koncertek, tánc- és színházi produkciók, képzőművészeti és fotókiállítások, valamint előadások a világ minden részéről. A Győrött működő “fényíró fesztivál” szellemiségét továbbvíve ázsiai turné során Almatiban, Ürümcsiben, Lhászában és Pekingben láthatta a közönség többek között Kása Béla: Cigánymuzsikusok, Kassay Róbert: Mediawawe hangulatképek című fotókiállításokat.

(Jávorszky Béla Szilárd - Népszabadság, 1998. november 30.)

FÉNYKÉP KALAPÁCS ALATT

A németországi FOCUS 1998. novemberi, 47. számában a kölni Kunsthaus Lempertz jubileumi akciója kapcsán áttekinti a világ fotográfiai aukcióinak helyzetét, és közli az első húsz, legmagasabb kikiáltási áron elkelt fénykép árát (márkában) és a fotográfus nevét. Eszerint:

Fotográfus Eladási ár, DM
1. Man Ray

1 093 500

2. Alfred Stieglitz

645 570

3. André Kertész

579 810

4. Edward Weston

479 700

5. Dorothea Lange

440 100

6. Charles Sheeler

323 000

7. Tina Modotti

291 830

8. M. Rodcsenko

277 704

9. Edward Steichen

261 900

10. Paul Outerbridge

255 255

11. Pierre Dubreuil

242 100

12. El Lissitzki

196 680

13. Moholy-Nagy László

190 190

14. Diane Arbus

182 700

15. M. Bourke-White

172 800

16. Paul Strand

162 900

17. Robert Frank

160 875

18. Lewis W. Hine

157 470

19. Clarence H. White

157 325

20. Florence Henri

103 272

 

FOTÓALBUM AZ EB-RŐL

Művészi igényű fotóalbumot jelentetett meg a Magyar Atlétikai Szövetség az MTI gondozásában. A Budapest ?98 című kiadvány csaknem kétszáz felvételt tartalmaz az augusztusban Budapesten megrendezett atlétikai Európa-bajnokságról.

RÁCZ ISTVÁNT AUTÓBALESET ÉRTE

A Finnországban élő, 90 éves, műfordító-fotóművészt autóbaleset érte, ezért személyesen nem tud részt venni azon a zenés irodalmi esten, melynek keretében bemutatják Csöndes vizeken című, fotókkal illusztrált önéletírását. Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság Elnöke szintén nem lesz jelen az ünnepi eseményen, ezért 1998. december 6-án, 18 órakor a Gellért Szállóban Eifert János, a Magyar Fotóművészek Szövetsége elnöke méltatja Rácz István munkásságát, és adja át az Életmű-díjat az őt képviselő lányának.

ÚJ KÖNYV: PAPP GERGELY - SZELLEMKÉP KÖNYVEK 3.

A zseniális, sokak előtt ismeretlen fényképészt, Papp Gergelyt bemutató könyv a Szellemkép Könyvek sorozatában jelent meg. A 100 oldalas, 19×22,5 cm méretű, puhafedelű könyv azoknak szerezhet örömöt, akik képesek a világot - a fotográfia világát - újra felfedezni. Szerkesztette, és az előszót írta: Miltényi Tibor.

A FÉNYKÉPEZÉS KÖZÖNY. A HALÁL LEHELETE ÁRAD BELŐLE.

“A fényképezés közöny. A halál lehelete árad belőle. Ez azonban inkább olyan, mint egy érzékcsalódás. Itt van, jelenvaló, mégsem lehet egészen komolyan venni. Valójában senkit nem lehet a jövőjéből nézvést lefényképezni. Legalábbis egy valakinek élnie kell, s ez csak a fényképész lehet. Az eljárást éppen ez teszi oly rideggé. Ez a követelőző én. A fényképész hatalmas és rettenetes énje, mely nemcsak előhív, hanem eltakar. Más eljárások esetében, például a festészetben vagy a szobrászatban ez nem így van. Alkotó és tárgya között képlékenyebb a kapcsolat. Másképp bánnak az anyaggal, idővel, és nem is kerülnek föltétlenül a halál közelébe. A fényképen a modell mindig visszanéz egy időből. A fényképeken csak az van, ami volt a pillanatban.”

Nádas Péter (Bartis Attila: Photo Pygmalion, Vintage Galéria, a kiállítás meghívójából) 

FOTOGRÁFUSOK - MADE IN HUNGARY

“A XX. Századi fotótörténet nem írható meg André Kertész, Brassai, Moholy-Nagy László, Robert Capa, Kepes György nevének említése nélkül. Tudásukat, szemléletmódjukat Magyarországon töltött éveik alapozták meg, de valamennyien külföldön lettek világhírűek. Mások itthon maradtak, s bár hasonló kvalitású képeket készítettek, csak szűk körben válhattak ismertté. A Magyar Fotográfiai Múzeum arra vállalkozott, hogy a világhírű magyarok mellé az itthoniak, Pécsi József, Angelo, Balogh Rudolf, Escher Károly, Kálmán Kata és mások alkotásait válogassa össze úgy, hogy a szerzők, a művek, különböző tendenciák jól kiegészítsék egymást.

A 250 képből álló tárlatot az idei, áprilisi kecskeméti bemutató után Arles-ban láthatták, majd november 18-tól Prágában, a Hradzsinban látható, majd Bécsben, Bath-ban, Liverpoolban, a Milánói Triennálé, a brüsszeli Europalia, valamint a Frankfurti Könyvvásár vendégeként is megtekinthető.”

(Kolta Magdolna – Műértő, 1998. november)

BETONPILLANGÓ - PINK GARDENS

“a hiányosságokért a képek kárpótolnak bennünket…” – Balla András szerzői magánkiadásban megjelent fotóalbumáról Boros Géza teszi meg észrevételeit a KRITIKA 98/11 számában.

NEM SZERETNÉK A FOTOGRÁFIÁRÓL BESZÉLNI. AZ ORVOSOM MEGTILTOTTA.

A 90. éves, világhírű francia fotográfussal, Henri Cartier-Bressonnal készített interjút René Burri. Ezt olvashatjuk a bonni KULTURCHRONIK 1998/5 számában. - ”Két szívoperáció után vagyok. Már 30 éve nem készítek fotóriportot. A fotó nem érdekel többé, legkevésbé a sajátjaim…”

HÁROM NŐ - HÁROMMILLIÓ FORINT

A HUNGART Vizuális Művészek Közös Jogkezelő Társasága Egyesület

a művészi élet felpezsdítésére és a művészek támogatására három művészeti ágban egy-egy millió forint összegű pályázatot írt ki. A szakmai zsűrik - melyek az Elnökség tagjaiból álltak - meghozták a döntést.

Az ösztöndíjpályázat nyertesei:

Kovács Melinda (fotóművész), Lovas Ilona (iparművész), Szíj Kamilla (képzőművész)

A díjátadó ünnepség: 1998. december 2-án 11 órakor, a Vigadó Galériában. 

KORNISS PÉTERRŐL

Az ismert fotóművésznek már jó néhány hete bezárt a kiállítása a Műcsarnokban, és mondhatni, irigylésre méltóan remek sajtója volt. A fotóművészet ellenfelei mondhatják újra, milyen jól lobbyzunk. A Leltár - az a kiállításának címe – tovább tart, és úgy tűnik, sztárhoz méltóan az elemző cikkek sora következik. Az Új Ember 1998. november 8-i számában a Hosszú mélységélesség címmel megjelent írást egy gyönyörű kép, a Csángó Madonna (1973) kíséri. A Kritika 98/11 számában Korniss Péter leltárai címmel Beke László három oldalas elemző kritikáját olvashatjuk. A prágai FOTOGRAFIE 1998/11 számában Daniela Mrázková három oldalas méltatását olvashatjuk (már ha tudunk csehül), ha nem, gyönyörködhetünk Korniss Péter tizenhat fotójában. Nem érdektelen megjegyezni, hogy honlapjának elérési útját is közli a folyóirat. 

FÉNER TAMÁS MÁS/KÉP/MÁSA

A Magyar Fotóművészek Szövetsége Életmű-díjával kitüntetett fotográfusról készült képmások Budapest című kiállításának apropójából kerültek a Népszabadság , a Magyar Hírlap 1998. november 13-i, a Napi Magyarország 1998. november 14-i számában kiemelt képes helyeire. 

NEVÉT AZ USA-BAN NEM TUDTÁK KIMONDANI

Jelenleg Debrecenben, és egy kicsit Budapesten is él Szipál Márton, a magyar-amerikai állampolgár, az életművész, a fotóművész. Negyven évig Hollywoodban, Los Angeles-ben lakott és dolgozott, színészhírességeket, neves személyiségeket fényképezett. Mindig a nő volt a fő témája a fekete-fehér képeket készítő fotográfusnak, aki sok szép szakmai sikert aratott fotóival. A Hajdú-Bihari Napló 1998. november 11-i számában Erdei Sándor interjúját olvashatjuk a kalandos pályájú Szipál Mártonról. 

MAGYAROK POZSONYBAN

A Műértő 1998. novemberi számában Hushegyi Gábor számol be a csaknem évtizedes múltra visszatekintő pozsonyi Fotofo Alapítvány évente megrendezésre kerülő fotóhónapjáról. Megtudhatjuk, hogy a 39 pozsonyi és 3 vidéki tárlat a cseh, lengyel, szlovén és szlovák művészek kiállításai mellett, novemberben a pozsonyi magyar intézetben a TEKODEMA csoport és Gyurján Eszter, a Cyprián Majerník Galériában pedig a Take Five (Hajdú, Kerekes, Bartha Zsolt, Herendi, Drégely) révén jelen vannak a magyar fotóművészek is. 

RENDHAGYÓ CSALÁDI ALBUM

A pécsi Művészetek Házában látható kiállításon Harnóczy Örs és Körtvélyesi László fotóművészek olyan embereket mutatnak be, akik Pécs kulturális életében szerepet játszanak, s tevékenységüket művészi fokon végzik. Híres és ismert, személyiségek.

(Dunántúli Napló, 1998. november 10.) 

One Big Lonely City – Hajtmanszki Zoltán magángyűjteményének anyaga

(Berendi Ferenc, Czeizing Lajos, Frankl Aliona, Hajtmanszki Zoltán, Haller F. G., Inkey Tibor, Járai Rudolf, Katona Bernadett, Kovács István, Lugosi Lugo László, Reismann Mariann, Reismann János, Rév Miklós, David Sutherland, Szöllösy Kálmán, Vadas Ernő, Vajda Lajos, Vydarényi Iván)

Gerbeaud Kiállítóterem (V. Dorottya u. 1-3.) 1998. december 30-ig. 

A 40 ÉVES FŐNIX FOTÓMŰVÉSZETI KÖR JUBILEUMI KIÁLLÍTÁSA

Öreghegyi Közösségi Ház (Székesfehérvár, Fiskális út 93.)

Megnyitja - 1998. december 18-án, pénteken 18 órakor – Warvasovszky Tihamér polgármester. 

MENGYÁN ANDRÁS: A HARMADIK DIMENZIÓN INNEN ÉS TÚL

Éri Galéria (1075 Budapest, Madách Imre út 3.) Megnyitó 1998 december 16-án délután 5 órakor.

Megtekinthető 1999 január 20-ig hétfőtől péntekig 10-18 óra között. 

KÁSA BÉLA KIÁLLÍTÁSA

Miró Fotógaléria (1067 Budapest, Teréz krt. 11-13.)

1998. december 16-án 19 órakor a kiállítást megnyitja Somogyi Győző festőművész, közreműködik az Ökrös együttes. Megtekinthető 1999. február 16-ig, hétfőtől péntekig, 10-18 óráig. 

SZIGETVÁRY ZSOLT: ÉJSZAKAI JÁRAT című fotókiállítása

Megtekinthető a MU Színház galériájában, 1998. december 18-ig. 1117 Budapest, Körösy József u. 17. 

FOTÓ HOMONNAI

Könyvbemutató a Magyar Fotográfusok Házában, 1998. december 17-én, 16.00 órakor.

A Magyar Fotográfia Történetéből könyvsorozat 11. köteteként megjelent kötetet bemutatják a szerzők - Bán András, Szabó Magdolna és Szűcs Tibor. 1904 és 1936 között működött Makón a Homonnai fényképészeti műterem. A műhelyet Homonnai Nándor alapította, majd halála után családja vezette tovább, s a műterem működésének 32 éve alatt készült kb. 48.000 negatívból mintegy 20.000 maradt ránk. Négy év feltáró munka eredményeit mutatja be a most megjelenő album. A 174 oldalas kötetben Bán András, Szabó Magdolna és Szűcs Tibor tanulmányai olvashatók, 150 felvétel látható a műterem egy város, egy régió egészét átfogó munkásságából. A szerzők megkísérlik, hogy egy tipikus műtermi fotográfiai hagyaték teljességét tárják az olvasó elé. 

MANUPROPRIA - A XI. ESZTERGOMI FOTOGRÁFIAI BIENNÁLÉ ANYAGA

Budapest Galéria Kiállítóháza (Budapest, III. Lajos u. 158.)

A kiállítást megnyitja Szegő György művészeti író, építész - 1998. december 10-én, csütörtökön 17 órakor. 

Megtekinthető 1999. január 10-ig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig.

BENSŐ TÁJAKON - HERMANN ANDRÁS ÉS KÖNIGH ZAKARIÁS FOTÓKIÁLLÍTÁSA

Tölgyfa Galéria (Budapest, II. Henger u. 2. - Margithíd budai hídfőjénél)

Megnyitotta Miltényi Tibor fotóesztéta, 1998. december 19-én 19 órakor. 

DIGITÁLIS PILLANTÁS – Aktuális magyar számítógépes print és virtuális kiállítás

TRAFÓ - Kortárs Művészetek Háza (1094 Budapest, Liliom u. 41.)

Résztvevők: Beöthy Balázs, Gerhes Gábor, Komoróczky Tamás, Nagy Kriszta, Szarka Péter, Szegedy-Maszák Zoltán, Fernezelyi Márton

Megnyitó: december 12., 20.00, Kerekasztal – beszélgetés a művészekkel: december 14., 17.00

Vendég: dr. Beke László, művészettörténész (a Műcsarnok igazgatója) 

ROSTA JÓZSEF: LÁTÁSI VISZONYOK

Fészek Galéria (Budapest VII., Kertész u. 36.)

A megnyitó 1998. december 10.én, csütörtökön 18 órakor, amikor megkóstolhatják Somlói Lajos sághegyi borát.

A kiállítás megtekinthető naponta 14-19 óra között, szombat és vasárnap zárva. 

A PERFECT WORLD - Markéta Othová fotókiállítása

Kortárs Művészeti Intézet (2400 Dunaújváros, Vasmű út 12.)

A kiállítást Szőke Katalin művészettörténész nyitja meg, 1998. december 11-én, 18:00 órakor. 

BARTIS ATTILA: PHOTO PYGMAILON

Vintage Galéria (1053 Budapest, Magyar u. 26.)

A kiállítást 1998. december elsején, délután hat órakor Morcsányi Géza, a Magvető Kiadó igazgatója nyitja meg.

Megtekinthető 1999. január 8-ig, keddtől péntekig, 14-19 óráig. 

KRESZ ALBERT: AZ ISTENANYA KULTUSZA A VILÁGBAN

Gödöllői Petőfi Sándor Művelődési Központ

A fotókiállítást megnyitja Fr. Nagy László Tamás OFM Cap. Provinciális miniszter, 1998. december 12-én 16 órakor, megtekinthető 1999. január 24-ig 

KÉP ÉS SZÖVEG

Nemzetközi pályázat kiállítása, Magyar Fotográfiai Múzeum (Kecskemét, Katona József tér 12.)

Megtekinthető 1999. február 10-ig, hétfő és kedd kivételével naponta 10-16 óráig

BENKŐ IMRE ÉS RÉGIS COLLIN FOTÓKIÁLLÍTÁSA

Amely az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 50 éves évfordulója alkalmából 1998. december 4-én, pénteken 18 órakor nyílik a Francia Intézetben. (Budapest, 1011 Budapest, Fő u. 17.)

A kiállítást dr. Halmai Gábor, egyetemi tanár, az Emberi Jogok Információs és Dokumentációs Központ igazgatója nyitja meg. Megtekinthető 1998. január 8-ig, hétfőtől péntekig 9h-tól 21h-ig.

RÁCZ ISTVÁN, FINNORSZÁGBAN ÉLŐ FOTÓMŰVÉSZ KÖNYVBEMUTATÓJA

A Polar Alapítvány 1998. december 6-án 18 órakor zenés irodalmi estet rendez a Gellért Szállóban, amelynek keretében bemutatja Rácz István Csöndes vizeken című, fotókkal illusztrált önéletírását, amelyet a Magyar Fotóművészek Szövetsége életmű-díjának ünnepélyes átadása követ.

ÚJRA SZEMTŐL-SZEMBE – Hommage… INKEY TIBOR (1908-1998)

A Magyar Filmfotósok Egyesülete kiállítása a Ferencvárosi Művelődési Központban (1096 Budapest, Haller u. 27.) 1998. december 2-án, 18 órakor a kiállítást megnyitja Szécsényi Ferenc Kossuth-díjas operatőr

Megtekinthető 1999. január 7-ig.

Kiállítók: Inkey Tibor (+), Demeter Miklós, Endrényi Egon, Gáspár Miklós, Inkey Alice, Kalászi György, Kende Tamás, Kiss Júlia, Klotz Miklós, Markovics Ferenc, Szabó Adrienn, Szabó Róbert

FRANKL ALJONA KIÁLLÍTÁSA

BOLT Galéria (1082 Budapest, Leonardo da Vinci u. 40.)

Megnyitja Palotai János, 1998. november 30-án, hétfőn 18.00 órakor. Megtekinthető 1998. december 24-ig. Nyitva: kedd-péntek 14-18 h

KOCSIS IVÁN FOTÓMŰVÉSZ KIÁLLÍTÁSA

1998. november 20.-án 17.00 órakor az erdőkertesi Ady Endre Művelődési Házban megnyitja Fekete György belsőépítész, akadémikus egyetemi tanár. Közreműködik: Sunyovszky Szilvia színművésznő

PORTRÉ A FALON - INKEY ALICE FOTÓKIÁLLÍTÁSA TEXTILKÉPEKBŐL

Duna Galéria (Budapest, XIII. kerület, Pannónia u. 95.)

Megnyitja: Kádár János Miklós Munkácsy-díjas festőművész

Megtekinthető: 1998. november 18-tól december 6-ig, hétfő kivételével naponta 10-18 óráig

TÖRTÉNETI ELJÁRÁSOK ÉS A FOTOGRÁFIA JÖVŐJE

Magyar Fotográfiai Múzeum, Kecskemét – 1998. november 13-tól december 7-ig.

Kiállítás a XI. Esztergomi Fotográfiai Biennálé, valamint a Múzeum technikatörténeti különgyűjteménye anyagából.

Köszönöm a Szövetség tagjainak, az elnökségnek, és a titkárság munkatársainak aktív munkájukat, együttműködésüket. Kívánom, hozzon sok sikert, elismerést számukra az új esztendő.

Barátainknak, partnereinknek, és azoknak, akik csendes rokonszenvvel kísérik munkánkat kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új Évet kívánok!

 

Eifert János
elnök

 

Budapest, 1998. december 21.