János Eifert - Photographer

Archive for március, 1999

Jegyzkőnyv a Magyar Fotóművészek Szövetsége elnökségi üléséről, 1999. március 16.

 

 Jegyzőkönyv 

- amely készült a

Magyar Fotóművészek Szövetsége

1999. március 16-án megtartott elnökségi üléséről

 

Jelen vannak: Eifert János – elnök,

Gál Imre, Nagy Lajos,  Szabóky Zsolt, Szamódy Zsolt, dr. Hefelle József, Szarka Klára, Tillai Ernő, Markovics Ferenc, Török László, elnökségi tagok

a titkárság munkatársai: Martonné Csapó Beatrix és Gróf Judit, valamint Breznyánszky Ferencné gazdasági vezető.

Meghívottak: dr. Győri Erzsébet – a Szövetség jogi képviselője, Tóth István – a Művészeti Bizottság tagja, Török András – a Magyar Fotográfusok Háza Kht. ügyvezetője.

Kimentette magát: Szűcs Tibor – a II. Országos Fotóhét kiadványának szerkesztése miatt, Tímár Péter  – tanári elfoglaltsága miatt.

 

Þ      Eifert János: köszönti a megjelenteket és rövid tájékoztatást nyújt a II. Országos Fotóhetek előkészületeiről. A 120 kiállítás adatai illetve egy-egy jellegzetes kép fotó CD-re került, amelyet eljuttatunk a médiához. A szervezők munkáját megnehezíti, hogy egyes kiállításokról a szükséges adatok, illetve kép a nyomdai leadási határidőig nem került a titkárságra, ezért a műsorfüzetben sem tudjuk pontosan megjelentetni. Magasabb színvonal, jobb kiállítóhelyek ígérkeznek. A Szarka Klára szervezte kétnapos szimpózium nagyon jónak ígérkezik, a felkért előadók illetve hozzászólók mindegyike vállalja a részvételt.

Március 15. alkalmából kiosztották az állami kitüntetéseket, Szövetségünk tagjai közül az alábbiak részesültek művészeti díjban:

Korniss Péter – Kossuth-díj,

Kass János – Kossuth-díj,

Szilágyi Lenke – Balogh Rudolf-díj,

Stemlerné Balog Ilona – Balogh Rudolf-díj,

Hemző Károly – Táncsics Mihály-díj,

Markovics Ferenc – Magyar Köztársaság Érdemes Művésze.

Felkéri az Elnökség tagjait, hogy tegyenek javaslatot a Balogh Rudolf-díj Kuratóriumának új tagjára, ugyanis Rédei Ferenc nem vállalta a tagságot, így a Kuratórium létszáma a szükséges öt helyett csak négy főből áll, és a műfajok közötti arány is felbillent.

Þ      Markovics Ferenc: Keleti Évát javasolja.

Þ      Szabóky Zsolt: Bánkuti Andrást javasolja, mivel Keleti Éva több funkciót is betölt már, és jelentős véleményezési lehetősége van.

Þ      dr. Hefelle József: véleménye szerint feltétlenül meg kell kérdezni a Balogh Rudolf-díj Kuratóriumának képviselőjét az új tag személyéről.

Þ      Tímár Péter (telefonon): megpróbálja Rédei Ferencet rábírni arra, hogy fogadja el a kuratóriumi tagságot.

Elnökségi határozat: egy későbbi időpontra halasztják a Balogh Rudolf-díj Kuratóriumának kibővítését.

 

Þ      Eifert János: sok olyan kiváló fotográfus van, akinek semmilyen kitüntetése nincs. Az Elnökség határozatát kéri az alábbi fotóművészek Életmű-díjjal való kitüntetéséhez: Ács Irén, Bojár Sándor, Kálmán Béla, Tabák Lajos, Németh József.

Az Elnökség egyhangúlag megszavazza Ács Irén, Bojár Sándor, Németh József és Tabák Lajos kitüntetését Életmű-díjjal, amelyet a Senior Alkotócsoport kiállításának megnyitóján adnak át a Postás Művelődési Központban. Kálmán Béla kitüntetését elhalasztják.

 

Þ      Eifert János: köszönti dr. Győri Erzsébetet és Török Andrást, majd ismerteti az 5. sz. szerződéstervezetet a Magyar Fotográfusok Háza és a Magyar Fotóművészek Szövetsége között.

Þ      Török András: elmondja, hogy a Kht. levélben, illetve személyesen kereste meg a VI. kerületi polgármestert a Szövetség jogi helyzetének tisztázására a beköltözéshez. Reménye szerint két héten belül kezében lesz a konkrét válasz és megkéri dr. Győri Erzsébetet, hogy személyesen ellenőrizze az önkormányzati döntést. A Magyar Fotográfusok Háza bérlője a Kht lesz, a Szövetség a Közhasznú Társasággal köt szerződést.

Rövid vita és egyeztetés után az Elnökség a következő határozatot hozza: két külön szerződést kell kötni a Magyar Fotográfusok Háza Kht. és a Magyar Fotóművészek Szövetsége között.

1. Jogállás rögzítése

2. Együttműködési Szerződés

Határidő: 1999. 03. 19.

Felelős: dr. Győri Erzsébet ügyvéd

 

Þ      Martonné Csapó Beatrix: az Elnökség hozzájárulását kéri, hogy a könyvtárban lévő Lingel típusú szekrényeket eladásra meghirdethesse, mert sem a Magyar Fotográfiai Múzeum, sem a Magyar Fotográfusok Háza Kht. könyvtára nem tart rájuk igényt.

Az Elnökség egyhangúlag megszavazza.

 

Þ      Eifert János: következő napirendi pontként javasolja a Művészeti Bizottság és az Elnökség munkájának koordinálását. A Művészeti Bizottság vezetője, és a bizottsági tagok előzőleg számon kérték, hogy miért nem terjesztette az Elnökség elé a Művészeti Bizottság levelét. Véleménye szerint levélről szó sem lehetett, mivel a Művészeti Bizottság Emlékeztető című “írásán” sem címzett, sem megszólítás nem szerepelt. Hogy a párbeszéd közvetlen legyen, erre az elnökségi ülésre meghívta a Művészeti Bizottság valamennyi tagját, közülük egyedül Tóth István jelent meg (Török Lászlón, a Művészeti Bizottság vezetőjén kívül). A Szövetség Alapszabálya szerint világosan fogalmazódik meg, hogy a Művészeti Bizottság az Elnökség célkitűzéseit segíti. Korábbi elnökségi üléseken már többször volt téma, hogy egyes bizottsági tagok részéről hiányzik az együttműködési készség, vagy az önálló kezdeményezés. Török László és Szűcs Tibor vállára így többszörös teher nehezedik.

Þ      Török László: kerüljenek jegyzőkönyvbe az egyes tagok által képviselt különböző vélemények.

Þ      Eifert János: kérdésként felteszi, hogy milyen formában működhet együtt az Elnökség és a Művészeti Bizottság.

Þ      Török László: a munkaterveken kívül az utólag felmerülő programokat az Elnökség adja át a Művészeti Bizottságnak kidolgozásra és további intézkedésre.

Þ      Eifert János: például említi, hogy a közeljövőben két pályázat határideje is lejár, Kincses Károly segítségét kérte, ám azt nem kapta meg.

Þ      Török László: az Elnökség állásfoglalását kéri arra nézve, hogy az “ad hoc” kiállítások esetében mi a teendő. Nem csak a Művészeti Bizottság feladata egy-egy kiállítás megrendezése, néhány kurátor is megteheti ugyanezt. Elmondja, hogy leadta a Művészeti Bizottság éves munkatervét, amelyben szerepelnek a II. Országos Fotóhetek rendezvényei és a Pécsi Kortárs Magyar Fotográfia kiállításai is. A Művészeti Bizottság arra várja a konkrét választ, hogy elkezdheti-e a munkát és az Elnökség milyen konkrét dolgokat vár el a Művészeti Bizottságtól.

Þ      Eifert János: a korábbi években a Művészeti Bizottság és az Első Alkotócsoport vezetői, tagjai együtt dolgoztak. Most, hogy több alkotócsoport alakult, ők is igénylik a Művészeti Bizottság segítségét.

Þ      Török László: művészeti tanácsokat szívesen ad a Bizottság, de az egy-egy kiállítással járó gyakorlati munkát az adott alkotócsoportnak kell elvégeznie.

Þ      Eifert János: A Szövetség ez évi munkatervét, illetve a jövő évre tervezett kiállítások vázlatát eljuttatta a Bizottság tagjainak, érdemi választ nem kapott. A Szövetség külkapcsolatait is fejleszteni kell, külföldi magyar intézetekben is szeretnénk bemutatkozni. Ehhez nem kell új dolgokat kitalálni, mert meglévő értékeinket be tudjuk mutatni. Fontos dolog, hogy a különböző megkereséseket is figyelembe vegyük, például így sikerült megszervezni a Tapolcai Művészeti Nyár fotókiállításait, az Összművészeti fesztivál idején a táncfotó workshop-ot, és más programokat.

Þ      Török László: Név szerint, személyekre lebontva írja le a Szövetség, hogy kitől mit vár el, ezek után tisztázható, hogy ki nem végezte el a rábízott feladatot. Ismételten kéri az Elnökséget, hogy válaszolja meg a Művészeti Bizottság levelét, és ezt az állásfoglalást a körlevél részeként kell a tagság tudomására hozni.

Þ      Tillai Ernő: itt négy különböző dologról van szó. 1. Az Első Alkotócsoportról sokan azt gondolják, hogy az maga a Szövetség. 2. A Szövetség, és vele együtt a Művészeti Bizottság és az Elméleti Bizottság fontos feladata: őrködni a minőség felett. 3. A kiállítás “pusztába kiáltott szó”, inkább kiadványokat, albumokat, könyveket kellene megjelentetni. 4. A művészektől nem lehet elvárni, hogy a végrehajtás minden gondját magukra vegyék. A döntéseket nem a Művészeti Bizottságnak kell meghozni, hanem az Elnökségnek. A műveleti folyamatok megmutatják, hogy ki az az ember, akit olyan pozícióba kell helyezni, hogy döntésképes legyen, amire felhatalmazzák, azt valóban el is intézze. A műveleti sort végig kell csinálni, anélkül nem működik.

Þ      Martonné Csapó Beatrix: különböző pályázati lehetőségek vannak arra vonatkozóan, hogy egy további személyt tudjunk alkalmazni az adminisztráció bővítésére. Kéri az Elnökség hozzájárulását, hogy Gróf Judit számára a Szövetség a Fővárosi Munkaügyi Központnál bértámogatásért folyamodjon.

Az Elnökség egyhangúlag elfogadta.

 

Þ      Török László: Nem a titkárság munkájával van a probléma, hanem a művészet menedzselésével. A pályázatokon rendezésre, szerkesztésre nem adnak pénzt, tehát a Művészeti Bizottságnak kell ezt biztosítania.

Þ      Tillai Ernő: A II. Országos Fotóhetek és a Fotóhónap 2000 túldimenzionált dolog, jobb lenne egy-egy kiállítást folyamatosan, egymás után nyitni, nem egyidőben.

Þ      Török László: a  leglényegesebb, hogy ne méltatlan helyeken, hanem igazán fontos kiállítóterekben nyíljanak a kiállítások.

Þ      Eifert János: hetente két-három kiállítás nyílik folyamatosan, az ország különböző pontjain. Kevésnek van igazán hatása. Egy fotófesztivál alkalmas lehet arra, hogy a figyelem koncentráltan a fotográfiára irányuljon, megmozgassa az egész országot. Az idei fotóheteken szép számmal szerepelnek nívós kiállítóterek, sikerült megkapni a legjobbakat. Budapesten például a Nemzeti Galéria, Ludwig Múzeum, Vigadó Galéria, Olof Palme Ház, Francia Intézet, Magyar Fotográfusok Háza, Dorottya Galéria, Tölgyfa Galéria, Budapest Galéria, Kortárs Művészetek Háza (Trafó Galéria), Magyar Kultúra Alapítvány székháza mellett számtalan új, kisebb kiállításokra is alkalmas nagyszerű tereket kínál az Új Színház, Basilica, MU Színház, Mega Design Stúdió, de még a Postás Művelődési Ház is. Vidéken a Szombathelyi Képtártól a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumig szintén a legjobb helyek jutottak. Nemcsak a bemutatkozásra váró fiatalok, hanem az érett alkotók, és a fotót kedvelők népes tábora is nagyon várja ezt a fesztivált. Már tudjuk, hogy számtalan kitűnő kiállítás lesz látható, és ez a kuratórium szigorának is tudható. Igaz, a 120 kiállítás, 40 rendezvény, elméleti szimpózium szervezése néhány ember vállán nyugszik, akik vállalták ezt. Lehet, hogy lesznek szervezési hibák, melléfogások, de ha nem csináljuk fiatalos lendülettel, koncentráltan, nem tudunk lendületet adni a fotográfiai közéletnek. Vagy ne vállaljunk semmit, hogy ne hibázhassunk? Egyébként az év többi hónapjában is lesznek feladataink.

Þ      Tóth István: nem hiszi, hogy jó lenne egy évre megnyújtani a fotókiállítások időtartamát. Székesfehérvárott az összes kiállítóteremben (hét helyen) rendezte meg az Öt világrész című kiállítását, hatalmas sikerrel. Ha ezt egymás után, egy év alatt mutatta volna be, nem lett volna hatásos.

Þ      Török László: Már most tudni kellene, mi lesz az az öt nagyon fontos kiállítás, ami 2000-ben nyílik, ennek alapján lehetne pályázatokat benyújtani.

Az Elnökség határozata: a Művészeti Bizottság 1999-es tervét, az Elnökség 1999-es munkatervét és a Szövetség által beadott pályázatok listáját el kell juttatni az Elnökség tagjainak.

Határidő: 1999. március 22.

Felelős: Martonné Csapó Beatrix.

A beérkezett véleményeket összegezve Eifert János válaszol a Művészeti Bizottságnak.

 

Þ      Eifert János: beszámol arról, hogy folynak a Kriminálexpo fotópályázat előkészületei, amelyhez a színvonalat a Szövetség garantálná, ha az anyagi bázist az Ügyészek Szervezete biztosítja.

Folyamatosan várja az Elnökség és a tagság javaslatait a Magyar Köztársaság Kis-, Közép-, és Nagykeresztje, és egyéb kitüntetésekre, rövid indoklással a titkárságra.

Utolsó napirendi pontként a Szövetség 1999-es évi Költségvetési Terve került az Elnökség elé, ám ennek a napirendi pontnak a tárgyalását az Elnökség elhalasztotta. Nagy Lajos, a Számvizsgáló Bizottság vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy teljesen ismeretlen és felbecsülhetetlen az az összeg, amit a Szövetség esetlegesen működési költségre elnyerhet, ezért nagyon fontos takarékoskodni. A jövőben csak utazási költséget térítsen a Szövetség számla alapján. Bizottsági költségeket egyelőre ne fizessen, elszámolásra előleget ne adjon ki.

Az Elnökség elfogadta a javaslatot.

 

Összeállította: Martonné Csapó Beatrix