János Eifert - Photographer

Archive for augusztus, 1999

Magyar Fotóművészek Szövetsége 06. Hírlevél 99/08, Budapest, 1999. augusztus 1.

MFSZ hir6 A Magyar Fotóművészek Szövetsége belső tájékoztatója, felelős kiadó: Eifert János elnök

Fotóhetek után – közgyűlés előtt

Legutóbbi hírlevelünk 1998. december 21-én jelent meg. Az eseményekben gazdag időszakról a napi leveleken, meghívókon, időközi értesítéseken keresztül tájékozódhattak kollegáink, így most elégségesnek tűnik egy rövid összefoglaló, visszapillantás, valamint az aktuális pályázatok, honorárium-táblázat közreadása.
Az év végén, november 27-én lesz az éves közgyűlésünk, előtte kiadósabb hírlevélben foglaljuk össze az év fotográfiai eseményeit, közérdekű közléseket. Közzétesszük a Szövetség bizottságainak, alkotócsoportjainak és elnökségének a beszámolóit, tagjaink munkásságával, alkotótevékenységével kapcsolatos információkat. Tervezzük új tagjaink bemutatását, az elméleti szimpózium anyagából és más tanulmányokból szemelvények közreadását. A hírlevél egy-egy példányát nemcsak tagjaink és partnereink kapják meg, elküldjük a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának, néhány sajtópartnerünknek, továbbá az Interneten is megjelentetjük. Szeretnénk, ha fontos dolgok nem maradnának ki, ezért igényelnénk a kollegák részvételét, közreműködését az anyaggyűjtésben, szerkesztésben. Várjuk a közlésre szánt anyagokat, információkat.

Szeretném megköszönni a kollegák aktivitását és azt, hogy nagyon sokan külön kérés nélkül vállaltak részt a napi munkákban és a “diplomáciai” küldetésekben. Nagy szükség volt tapasztalataikra, bölcsességükre, mert láthattuk, a kormányváltást követően a politikai élet csatározásai a kultúrát sem hagyták boldog békéjében. Sokszor pillanatok alatt vált bizonytalanná az, amiről szilárdan hittük, hogy biztos alapokon áll, és ritkábban ugyan, de a szerencse is mellénk állt. Nem érdemes részletezni, hányszor, kikkel, miért kellett tárgyalásokat folytatni pusztán azért, hogy megértessük, elfogadtassuk a művészet sajátosságaiból adódó evidenciákat és azt, hogy a kultúra nem képes a birkatenyésztés vagy dobozgyártás analógiájára működni. Hagyjuk ezt most. Örüljünk annak, hogy egyre több aktív, tehetséges emberrel találkozhatunk, hogy a Magyar Fotográfusok Háza megnyílt, hogy a Fotográfiai Múzeum már kezd nagy múltú intézménnyé válni, hogy az Esztergomi Fotóbiennálé, a Sajtófotó-kiállítás, a Fotóhetek, a pécsi Kortárs magyar fotográfia rendezvényei egyre inkább beépülnek az ország kulturális kínálatába, hogy az iskolák, tanfolyamok, workshopok magasabb színvonalú képzést biztosítanak, hogy jó és hasznos könyvek, folyóiratok jelennek meg, hogy egyre több a bemutatkozási, megmérettetési lehetőség, hogy a nagy számú kiállítások között egyre gyakrabban láthatunk nagyszerűeket, hogy ma már nem kell szégyenkezni, ha másképpen gondolkodunk és van eredeti ötletünk, hogy a különböző stílusok, törekvések, alkotói elképzelések, különböző korosztályok együtt gazdagíthatják a magyar fotográfiát és hogy szabadon dönthetünk, tartozunk-e valahová vagy individuális irányból közelítjük meg célunkat. Még abban is szabadon dönthetünk, hogy a számunkra kínálkozó lehetőségek közül mit fogadunk el vagy mit utasítunk el. Mert nem minden lehetőséget kell vagy szabad elfogadni, ezekkel - a tehetségünkkel is - saját magunknak kell gazdálkodni, ezt nem várhatjuk másoktól. Olykor a hallgatás, a csendes felkészülés lényegesebb, fontosabb része az alkotói folyamatnak, ezért járjunk lábujjhegyen, ne zavarjunk másokat ordítozásainkkal, hangoskodásainkkal. Majd a létrehozott mű, a leírt szavak, a megfogalmazott vélemény, a szellem alkotásai hívják fel magukra, létrehozóikra a figyelmet.

Eifert János

Az Etikai Bizottság közleménye

A Számvizsgáló Bizottság volt elnökének írásos kérésére az Etikai Bizottság foglalkozott a Számvizsgáló Bizottság és a Művészeti Bizottság között felmerült elszámolási problémával. A vizsgálat során megállapította, hogy a Számvizsgáló Bizottság volt elnökének, dr. Gellért Gézának volt igaza. Egyhangú döntést hozott, hogy a Művészeti Bizottság vezetője kérjen elnézést a Számvizsgáló Bizottságtól és annak volt elnökétől. Sajnálatosnak tartjuk, hogy a két Bizottság között felmerült problémát nem sikerült barátilag megoldani.

A tények röviden

A Művészeti Bizottság vezetője 1998. augusztus 15-ei elszámolási határidővel összesen 110.000 forintot vett fel a Bizottság működési költségeire. A Számvizsgáló Bizottság közgyűlési beszámolójában elhangzott, hogy az elszámolás a közgyűlés idejéig, 1998. november 27-éig nem történt meg. Az 1998. december 29-én kiküldött, 98/5 Hírlevélben a Művészeti Bizottság beszámolója a pontatlan, félreérthető fogalmazás miatt azt sugallta, hogy az elszámolás a közgyűlés előtt megtörtént, ezzel a beszámoló felületességet jelezve, kedvezőtlen színben tüntette fel a Számvizsgáló Bizottság akkori vezetőjét.

Összefoglalva: az előírt augusztus 15-ei határidő helyett a közgyűlés után, a Hírlevél postázásakor számolt el a Művészeti Bizottság vezetője.
A Számvizsgáló Bizottság közgyűlési beszámolója a valós tényeket tartalmazta.

A Szövetség társadalmi szervezet, amelynek működését még a megváltozott társadalmi-gazdasági rendszerben is szigorú előírások szabályozzák. Közhasznú szervezetként működésünk teljesen nyilvános. Nem engedhetjük meg magunknak még a látszatát sem a lazaságnak, hiszen valós okok híján is épp elég támadásnak vagyunk kitéve a különböző fórumokon.
Reméljük, hogy a jövőben a hasonló eseteket elkerüljük és a művészi alkotó munka mellett a törvényben megszabott, alapvető pénzügyi előírásokat mindenki maradéktalanul betartja.

A legutóbbi Hírlevél óta sajnos ismét megfogyatkozott Szövetségünk. Eltávozott közülünk Vassányi Béla, majd a nyár elején Dr. Aradiné Szenczi Mária alapító tagunk. Emléküket megőrizzük.

A Felvételi Bizottság 1999. május 5-én a jelentkezők közül az alábbi fotóművészeket vette fel a Szövetség tagjai sorába:
Hegedűs 2 László
Kalmár Lajos
Kemenesi Zsuzsanna
Tatai Tibor

Szeretettel köszöntjük új tagjainkat.

Befejeződött a könyvtár anyagának átadása

A Mai Manó Házban várhatóan októberben nyílik a Pécsi József Fotográfiai Szakkönyvtár, amelynek közel 10 ezer kötetét nagyrészt a Szövetség, továbbá a Magyar Fotográfiai Múzeum, Keleti Éva, Korniss Péter, Szalay Zoltán és Eifert János bocsátotta rendelkezésre. A Szövetség 6000 kötetből álló könyvtárának átadása júliusban megtörtént.

A technikai lebonyolításban az alább felsorolt fotóművészek vettek részt:
Ács Irén
Gál Imre
Markovics Ferenc
Módos Gábor
Müller Ferenc
Nagy Lajos
Sehr Miklós
Szamódy Zsolt.

Ezúton még egyszer köszönjük segítségüket.

Kitüntetések, díjak

Március 15. alkalmából kiosztották az állami kitüntetéseket, Szövetségünk tagjai közül az alábbiak részesültek művészeti díjban:

Korniss Péter: Kossuth-díj
Kass János: Kossuth-díj
Szilágyi Lenke: Balogh Rudolf-díj
Stemlerné Balog Ilona: Balogh Rudolf-díj
Hemző Károly: Táncsics Mihály-díj
Markovics Ferenc: A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze

A Magyar Fotóművészek Szövetsége Életmű-díját 1999. március 29-én, a Senior szemmel című kiállítás megnyitóján vették át:

Ács Irén
Németh József
Tabák Lajos

A 80. születésnapja alkalmából megjelenő könyve bemutatóján, a tiszteletére rendezett kiállítás megnyitóján, 1999. augusztus 29-én, a lillafüredi Palota Szállóban vette át:

Dr. Végvári Lajos
művészettörténész professzor

1999. augusztus 20-án Bojár Sándor a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje (polgári tagozat) díjat vehette át. A fotóművész 1999-ben elnyerte a Magyar Fotóriporterek Társasága Munkácsy Márton-díját, valamint a Szövetség Életmű-díját is.
Veszprém Város Gizella-díját Szelényi Károly kapta.
A Soros Alapítvány Különdíját Szilágyi Lenke nyerte el.

A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése Szép Magyar Könyv pályázatán az alábbi albumokat díjazták:
Hajdu József: Ipari táj, Korniss Péter: Leltár, Szabó Zoltán: Ladak, Szamódy Zsolt: Komárom erődváros; Rácz István: Csendes vizeken.

Képkeretek kölcsönzése

A 2. Országos Fotóhetek pályázatain jelentős összeget nyertünk el keretek vásárlására. A többségében 40×50 cm-es eloxált alumínium Nielsen keretekből tagjainknak díjmentesen, más érdeklődőknek csekély térítési díjért biztosítunk egységes installációt kiállításaikhoz. Kérjük, igényeiket előzetesen jelezzék a titkárságon.

Eifert János
elnök