János Eifert - Photographer

Archive for június, 2000

Eifert János “3T”-je a Galéria 2000-ben. Hódmezővásárhely, 2000. június 17 – augusztus 20.

Eifert János  3T -je a Galéria 2000-ben, Hódmezővásárhely, 2000. június 17 – augusztus 20.

Eifert János 3T-je a Galéria 2000-ben, Hódmezővásárhelyen, 2000. június 17. 

 Tánc, test, természet – Fotókon a 3T

3T. Tánc, Test, Természet címmel nyílt kiállítás Eifert János fotóművész alkotásaiból szombaton délután a Galéria 2000-ben Dömötör János szavaival. A nyugalmazott múzeumigazgató beszédében kiemelte a művész sokoldalúságát, azt, hogy különböző műfajokban egyedit és értékeset tud alkotni. Szülővárosában a mostani a harmadik kiállítása.” (Varga, 7 nap – 2000. 06. 22.)

Eifert János 3T-je a Galéria 2000-ben, Hódmezővásárhelyen, 2000. június 17. Eifert János 3T-je a Galéria 2000-ben, Hódmezővásárhelyen, 2000. június 17. 2000.06.17.-3t-Hmvhely-3 Eifert kata Nóra a Galéria 2000-ben, Hódmezővásárhelyen

Eifert János 3T-je a Galéria 2000-ben, Hódmezővásárhelyen, 2000. június 17.  Eifert János rögtönzött tárlatvezetése a 3T megnyitóján, 2000. június 17.

FOTÓHÓNAP 2000 / Hungarian Month of Photography, 2000. május 12. – június 16.

Fotóhónap 2000-logo

FOTÓHÓNAP 2000 / Hungarian Month of Photography – 2000. május 12. – június 16. / may 12. – juni 16.

A Magyar Fotóművészek Szövetsége harmadik alkalommal szervez a magyar fotográfia egészét reprezentáló rendezvénysorozatot.
A fotográfiai biennálék megszűntével elmaradtak a fotográfia hazai seregszemléi is. E sorozatnak a 90-es évek elején a korlátozott anyagi lehetőségek vetettek véget, de mint tudjuk, időközben ez a reprezentációs kiállítási forma hatékonyságát tekintve is elavulttá vált.
A 2000. évi Fotóhónap már az európai kiállítási gyakorlatot veszi alapul, és ehhez adaptálja a hazai fotográfia gyakorlati lehetőségeit. Ez évben a Fotóhónap pusztán minőségi alapokon, műfaji korlátozás nélkül zsűrizett kiállítások sorával teremti meg az alaphelyzetet, melyet különböző üzenettípusokra bont szét.
A Fotóhónap közel hetven kiállítást koordinál az ország területén. Ezek között megtalálhatjuk a történeti, a tematikus, a műfaji megközelítésű kiállításokat, életmű-kiállításokat, különleges technikák bemutatását, előadásokat, szakmai vitákat. A budapesti galériák legnagyobb része és más városok fontos galériái fogadják a programokat, így a hazánkba látogató külföldi és a hazai kiállítás-látogató is az ország galériáinak nagyon jelentős hányadában fotográfiákkal fog találkozni és változatos kínálatból keresheti meg azt, ami az érdeklődéséhez a legközelebb áll.
A kuratórium a fotográfiai képkultúra több területére hívja fel a kiállítás-látogatók és a művészetkritika figyelmét, a megjelölt területeket propaganda és kiadványozási szempontból külön-külön egységként kezeli, és ennek megfelelően biztosít számukra megjelenési felületet a médiában és a szaksajtóban.
Természetfotó

Az egyik ilyen koherens egység a tematikus fotográfia egyik műfaja, a természetfényképezés. E mély hagyományokkal rendelkező, klasszikusnak számító műfaj mindig pontos kifejezője volt a kor általános természetszemléletének. Több gyűjteményes és önálló kiállítás keretében ez évben is alkalmunk lesz felmérni, hogy követi-e a fotográfia a természetfogalmunk és a természethez kapcsolódó viszonyaink változásait? Vajon problémamentes ez a viszony és csak a természet érdekességei és önmagában való szépsége érdekli?

Dokumentarista és riportfotó

A dokumentarista és riportfotó is képviselteti magát az egyéni kiállítások sorában. E műfaj döntő változásokon ment keresztül az elmúlt évtizedben. Hazánkban mindez egybeesett a rendszerváltozás új médiaviszonyainak átrendeződésével is. A hírpiac átalakulásával alapvetően megváltozott a média és a képkészítő viszonya, és tudjuk, hogy a dokumentativitás eddigiekben kialakult definícióit is kikezdte az idő. E változások nagyon sok, a riportfotó létén túlmutató kérdést vet fel. A hazai riportfotó a Fotóhónapon kívül is, saját szervezésű, nagy nyilvánosságot érintő kiállításokon folyamatosan tájékoztatja a közönséget ezekről a kérdésekről. A 2000 május-júniusában nyíló néhány kiállítás azonban jó alkalmat ad arra, hogy ezt a rendkívül dinamikusan változó kérdéskört felvessük, és válaszokat keressünk rá.

Fotó – médium

A legnagyobb létszámú kiállítási egységben azok a művészek mutatkoznak be, akik nem tematikus, vagy műfaji kérdéseket vetnek fel, hanem közvetlenül a fotográfia, mint médium aktuális helyzetét vizsgálják vagy kiállításaikon keresztül e problémakörrel szembesülhetünk. A fotografikus képrögzítés az elmúlt évtized során új pozíciókba került, mind a tömegkommunikációban, mind a magas-művészetben. E pozíciók meghatározásában a művészek szerencsére sohasem várnak az intézmények lomha hadmozdulataira. A kisebb hazai galériák falain gyakran olyan üzeneteket találunk, olyan problémákkal szembesülünk, melyeknek feldolgozásához egyáltalán nem vagy csak érintőlegesen fogott hozzá a hazai művészettudomány és műkritika. A művészeti és a tömegfogyasztási képkultúra változásai egy időben zajlanak a fotográfia megújult öndefiníciós folyamataival. Azokat, akik e folyamatok és egybeesések mentén képzelik el művészi tevékenységüket vagy a kiállított művek alkalmasak e fontos kérdéskör megvitatására, egy külön kommunikációs és információs rendszerbe vonjuk be. Az összes eddig használt megjelölés – eddig sem voltak túl szerencsések – (kísérleti fotó, képzőművészeti fotó, autonóm fotó), mind elavult e terület megnevezésére. Mindenesetre ebben a csoportban több mint tizenöt olyan kiállítás szerepel, mely nemcsak fotográfiai, hanem szélesebb értelemben vett művészetelméleti kérdések vizsgálatára is alkalmas lesz.

Fotóelméleti szimpózium

A Fotóhónap kiállítási rendje mellett a Műcsarnokban rendezzük meg a széleskörű elméleti vitát, mely nemcsak a fotográfia aktuális kérdéseit, hanem a képkultúrában bekövetkezett változásokat is terítékre viszi, és a legkülönbözőbb területekről érkező szakemberek segítségével próbálja meg a jelenlegi helyzetet körvonalazni.
A szorosan vett fotográfiai elmélet – főként a hazai kritikában, ha beszélhetünk egyáltalán ilyenről – nem képes önmagán belül megoldani a legfontosabb kérdéseket. A szimpózium szociológusok, történészek, esztéták, filozófusok bevonásával szélesíti ki a vitát, hogy minél pontosabb állapotrajzot hozhassunk létre.

Kommunikáció, propaganda, kiadványozás

Már ennyiből is kiderülhet, hogy a Fotóhónap fogalma mögött milyen komplex tartalom húzódik meg, a közönség és a szakma milyen sokféle rétegének nyújt különböző típusú információkat és hányféle jelentésréteggel bír mindaz, ami a galériákban megjelenik. A sokféle művészi megfontolással rendezett kiállítás és még több féle kiállítás-látogatói elvárás megköveteli, hogy egy általános tájékoztatási szinten túl már célzott területekre bontsuk le a propagandánkat.

 •  
  • Pesti Súgó különszámban fogjuk az általános információkat közzétenni.
  • A Magyar Hírlap egy hónapon át rendszeresen fog aktuális írásokat közölni a rendezvényekről.
  • A további napilapok és hetilapok is előkészített szöveg és képanyagokat kapnak digitalizált formában ahhoz, hogy érdeklődésüknek megfelelő információkkal bírjanak.
  • A különböző szaklapok a szakterületüknek megfelelő kiállításokról kapnak előkészített vagy aktuális anyagokat.
  • Sajtótájékoztatót tartunk a Fotográfusok Háza napfényműtermében.

 

Eifert János
fesztiváligazgató

 

Hungarian Month of Photography 2000, may 12. – juni 16.

The Association of Hungarian Photographers is organizing for the third time an annual series of exhibitions and events that represent the current state of Hungarian Photography.
Hungarian Month of Photography 2000 presents both contemporary European exhibition tendencies and corresponding local practical sensibilities. This year’s jury selected work solely based on merit without reference to any formal categorizations of medium or subject allowing the exhibitions to be independently structured around different thematic issues.

Under the umbrella of this festival there will be nearly seventy exhibitions in different cities throughout Hungary. The exhibitions and accompanying lectures and panel discussions are structured around specific contexts offering historical, thematic and medium-based approaches as well as retrospectives representing a wide range of visual techniques. Programs hosted in Budapest and around the country let both foreign and local visitors experience photography in numerous places simultaneously thus providing them with the opportunity to formulate their own personal preferences and principles.
The central objective of the Curatorial Board is to reveal to both a public and professional audience different territories of the visual culture. These fields of interest will be treated separately and will be published in different media.
Listing of Exhibitions and Public Forums:

Documentary Photography and Photo Reportage

The Hungarian Month of Photography 2000 will include exhibitions of documentary and journalistic photography. These mediums have undergone radical changes in the last decade in Hungary, happening simultaneously with the political changes and reorganization of the media. Due to these reforms within the media, the relationship between an image and its maker went through systematic changes. Additionally, former general concepts and definitions of “documentary photography” have become dated. Together these issues raise numerous questions that point beyond the realm of “reportage” photography. The series of exhibitions centered around this topic opening in May and June this year will hopefully offer an opportunity to create discussions about this radically changing medium.

Photo – Medium

This series of exhibitions – constituting the largest proportion of shows – presents work that avoids thematic or formal questions altogether and instead focuses directly on the current state of photography-as-medium. During the last decade, photography gained new positions both in the mass media and in the realm of art. Most fortunately, artists never actually wait to find out what the next institutional move that defines these positions will be but instead take the initiative themselves. Often, inside a gallery space one finds work whose examination or legitimization was hardly or not at all launched by local art historians or critics. Changes within the domains of artistic and commercial cultures happen simultaneously with the newest tendencies in photography’s self-definition. Artists whose work is surrounded around these procedures will be included into a separate communication and information system. The more than fifteen shows will create an opportunity for the examination of not only formal but also theoretical questions.

Nature Photography

This deeply traditional, classical genre of photography has always offered the most expressive and genuine means of presenting an age’s general perspective on nature. Several exhibitions this year will allow a comparative analysis of whether photography follows the changes within our concepts of and attitude towards nature. We will try to answer questions about whether it is only beauty or the curious in nature that matters or if its problems are considered as well.

Theoretical Symposium

Parallel with the gallery exhibitions, the Mucsarnok (Kunsthalle) will host a symposium that examines not only the current conditions of photography but also the shifts and changes that have occurred in visual culture lately. Experts from various fields such as sociology, history, philosophy and esthetics will be invited to help define the current situation.

Communication, Propaganda, Publication

The Hungarian Month of Photography 2000 will make extensive information available to different professional and public audiences. The various artistic purposes as well as the numerous expectations on the visitors’ side demand a specialized public information service beyond a general level of communication.

 •  
  • Pesti Súgó will be the source of general information (being the most widely circulated free program magazine in Hungary).
  • The daily newspaper Magyar Hírlap will publish articles on up-to-date events for the entire month.
  • Other daily newspapers and weekly magazines will receive digital press releases and visual material in order to facilitate a selection of information that best fits their publication.
  • Professional magazines will obtain prepared material that corresponds to their appropriate interests.
  • The event will have its own website to inform the public about the most current events lasting for six months.

Summary:

Foreign exhibitors:

Raymond Depardon – French Institute, Budapest, Fő utca 17.
Member of the Magnum Group, world-famous representative of documentary photography.
07.04. – 06.05.

Eveline Coutas (Paris) and Lajos Csontó – French Institute, Budapest Fő utca 17.
Curators: Gallery Vrais Reves (Lyon) and Gallery Bolt (Budapest).
Both the photographers present series of photos taken by traditional technology but non-traditional method.
09.05. – 30.05.

Damijan Kracina (Ljubljana) – Óbudai Pincegaléria, Zichy Kastély,
Budapest, Fô tér 1.
This young Slovenian artist in his multimedial works creates monsters, which are strange combinations of animals and humans.
23.05. – 25.06.

Pjotr Jaros (Krakkow) – Gallery Platán, Polish Institute, Budapest, Andrássy út 32.
Unusual life-sized portraits looked at by the plastic copy of the model.
24.03. – 14.05.

Chris Nash – with collaboration of the British Council, Gallery Budapest, Lajos utca, Budapest, III ker. Lajos utca 158. The Europe-famous theatre- and dance photographer introduces his last works to the general public.
02.05. – 21.05.

Diego Ferrari (London) – Gallery Stúdió, Budapest, Képíró utca Photos of the Spain issued young artist from England, taken by an own-made panorama camera.
23.05. – 30.06.

Mari MAHR (London) and Péter Bányay (Budapest) – Gallery Budapest – Lajos utca, Budapest, III ker. Lajos utca 158. Curator: Gallery Bolt cooperating with the British Council.
The Hungarian issued, Europe-famous artist and a Hungarian photographer appear simultaneously in the same gallery. They systematize with their own personal sensibility around themselves spaces and things.
18.05. – 18.06.
Main Hungarian exhibitors:

Intermediary photography

Series of the Vintage Gallery, 1053 Budapest, Magyar u. 26.
Lajos Csontó / 09. 05.
Dezső Szabó / 16. 05.
Gábor Kerekes / 23. 05.
Antal Jokesz / 30. 05.
Gábor Gerhes / 06. 06.
András Bozsó / 13. 06.
Ágnes Eperjesi / 20. 06.

György Tóth – Hungarian House of Photography, Budapest, Nagymező utca 20.
sponsored by Kodak Hungary
08. 05. / 31. 05

Jenő Detvay – Gallery Bolt and Óbudai Társaskör,
Budapest, Kiskorona utca 7.
18. 04. / 14. 05.

Enikő Gábor – Gallery Ferenczy, Budapest, Ferenczy I. utca 28.
08. 06. / 22. 06.

Barna Illés, Instant Water – Gallery Tölgyfa,
1027 Budapest, Henger utca. 2.
10. 05. / 25. 05.

András Szigeti: Waterproof – Szombathelyi Képtár,
Szombathely, Rákóczi utca 12.
28. 04. / 28. 05.

Csaba Pál: Akcidens – Gallery Éri, Budapest, Madách tér 3.
03. 05. / 03. 06.

Photo reportage and documentary photography

György Stalter and Judit Horváth M. – Gallery Vigadó,
Budapest, Vigadó tér
10. 05. / 02. 06.

Csaba Habik – Museum of Physical Education and Sports
1143 Budapest, Dózsa György út 3.
20. 03. / 04. 04.

Zoltán Vancsó – Józsefvárosi Galéria,
1095 Budapest, Mester utca 5.

Thematic photography

Competition of the Association of Hungarian Photographers and foto Natura: Nature in the photographic art – Exhibition of the prized photos – Pataky Muvelődési Ház, Budapest
20.05. / 09.06.

Competition of the Association of Hungarian Photographers and Hungarian Dancers Association: Dance in the photographic art. Exhibition of the prized photos – National Theatre, Győr

Historical exhibition

The Hungarian Style 1920-1950 – Hungarian Museum of Photography, Kecskemét

Theoretical symposium

Műcsarnok (Kunsthalle), Budapest
12. 05., 2000

Information:

Association of Hungarian Photographers – Phone: int.+(36-1) 311 2626 ,     +(36-1) 311 2626      
· Festivaldirector: János Eifert – Curatorium: Tibor Szűcs, Pilaszanovich Irén, Szarka Klára,
  Szamódy Zsolt – Secretary: Bea Marton – Internet: www.webdesign.hu/mfsz

Playboy, 2000. június – Pablo Neruda: Érett nő, húsos alma, izzóra hevített hold – Eifert János fotójával

Pablo Neruda: Érett nő, húsos alma, izzón hevített hold – Somlyó György fordítása, fotó: Eifert János

playboy-2000-junius_88-891

Pablo Neruda
Érett nő, húsos alma, ízzóra hevített hold

Érett nő, húsos alma, ízzóra hevített hold,
Átható alga-illat, fény és Sár egybegyúrva,
Mily sötét Ragyogás nyílik meg combjaid közzt?
Mily ősi éjbe nyúl érzékével a férfi?

Szeretni, jaj nagy út az, vizek és csillagok közt,
fojtogató ködökben, szitáló gyors viharban:
szeretni, Villámok vad csapkodása,
sa két test, amely Egyetlen csepp mézért semmisül meg.

Csókról csókra bejárom parányi mindenséged,
kicsinyke falvaid, határaid, folyóid,
s anemző tűz, gyönyörré alakulva,

végigszáguld törékeny ösvényein a vérnek,
míg végtére lekókkad, mint egy estere Szegfű,
míg végül csak, egy sugár a sötétben.

(Somlyó György fordítása)

Fotó: Eifert János