János Eifert - Photographer

Archive for augusztus, 2000

Az értékrendszer – fotóalbum a GTS kiadásában, Budapest, 2000. augusztus 30.

GTS-Értékrendszer-24-kép-elé

24 kép elé…

   1978-ban Torontóban, sok ezer néző társaságában Kanada legismertebb és legnépszerűbb szimfonikus zenekarának szabadtéri koncertjét hallgattam. Belépődíj nem volt, és az óriási érdeklődés miatt órákat kellett sorba állni a bejutásért. Gyönyörű, emlékezetes este volt. Az ismert karmester, a nagyszerű zenekar, és a világhírű szólisták neveire már alig emlékszem, a műsorból is csak az maradt meg, hogy összeállítói magas művészi igénnyel válogattak a klasszikus és kortárs zeneszerzők műveiből, és mégis, a sokezres közönség vastapssal jutalmazta a produkciókat. Szépen tervezett, igényes kivitelű, ingyen műsorfüzetet osztogattak, amit akkor gondosan és többször átlapoztam. Amint említettem, nevekre már alig emlékszem, csak a műsorfüzet legvégén, az impresszumban apró betűkkel feltüntetett cég nevére, az est támogatójára. E nagy múltú, az ipari termelésben a világ élvonalába tartozó cég Magyarországon is közismert. Azóta is tűnődöm, mi lehet az oka, hogy a torontói hangverseny támogatójának a neve, amelyet 8 pontos betűkkel, reklámfelületként aligha eladható helyre írtak le, így az emlékezetembe vésődött. Finoman kidolgozott reklámfogás, vagy őszinte gesztus a művészet iránt? Bármi volt a mozgatórugó, elgondolkodtató, hogy milyen mély hatása van egy elegáns, halk gesztusnak. Manapság, Magyarországon, amikor a rendszerváltás után egy új, megváltozott társadalmi, gazdasági, politikai környezetben keresi helyét, életterét a kultúra, a művészet kapkod levegő után, találkozhatunk ordító, tenyérbe mászóan felfuvalkodott támogatói attitűddel, visszájára fordult helyzetekkel.

  Ez a könyv, amit Önök most a GTS jóvoltából kézbe vehetnek, őszinte, halk gesztus a fotográfia felé. Buda Gábor, Burger Barna, Baricz Katalin, Bánkuti András, Jung Zseni, Kalmár Lajos, Kemenesi Zsuzsa, Szilágyi Lenke, Schäffer Zsuzsa és e sorok írójának képeit tartalmazza ez az album, olyan különböző alkotói korszakokban készült fotográfiai alkotásokat, amelyek stílusban, felfogásban, mondanivalóban markánsan eltérnek egymástól, és mégis dióhéjban a kortárs magyar fotográfia gazdagságát, sokszínűségét reprezentálják. A közös bennük, hogy művészi késztetésre készültek, öntörvényűek, és már “jól kommunikáltak” a világban, alkotóiknak rangot, elismertséget szerezve.

 

Eifert János fotóművész

 Budapest, 2000. augusztus

Nagy Miklós Kund: Toldjuk meg néhány T-vel! Múzsa 454. szám, Marosvásárhely, Románia, 2000. augusztus 12.

2000.08.12-Múzsa,-Románia Múzsa 454. szám, Marosvásárhely, Románia, 2000. augusztus 12. Múzsa 454. szám, Marosvásárhely, Románia, 2000. augusztus 12. Múzsa 454. szám, Marosvásárhely, Románia, 2000. augusztus 12.

Nagy Miklós Kund: Toldjuk meg néhány T-vel! Múzsa 454. szám, Marosvásárhely, Románia, 2000. augusztus 12.

Tánc — Test — Természet vagyis 3T. Ilyen címen hirdették a plakátok Eifert János budapesti fotóművész marosvá­sárhelyi egyéni tárlatát, mely múlt csü­törtökön nyílt meg a Várgalériában. Játsszunk a betűkkel, szavakkal, toldjuk meg a címlistát néhány T-vel. Tehet­ség — tudás — találékonyság — tapaszta­lat — technikai tökély… Bármelyik fogalom felmerülhet a nézőben s nyilván nem csak T-vel kezdődő sok más is, oly bőkezűen kínálja a vendég és válogatott anyaga a méltatni valót. Az összbenyo­más első következtetéseként bizonyára a művészi jelző kívánkozik az értékelő ajkára, tollára, Eifert képi világa ugyanis a fotográfiának azt a tipikus vonulatát gazdagítja, amelynél a fotóművészet szóösszetétel második tagján van a hangsúly, a fotós szándékai, érdeklődése, beállítottsága, törekvései, talentuma folytán képalkotó munkásságában ez az, ami dominál. Es hat, sokkoló fogások nélkül is erőteljes élményzuhatagot bo­csátva közönségére. Ezt honorálta világszerte megannyi díj és elismerés, ennek nyomán vált ismertté és elismertté otthon és nagyon sokfelé a föld kerekén.

Persze, legkevésbé se célunk a leszűkí­tés, a magyar fotószövetség elnöke sokol­dalúságával, inventivitásával, kezdeménye­ző és kísérletező kedvével is számtalan hívet szerzett magának, s azt is könnyedén megtehette volna, hogy a 3T mellé egy másikat is társít, mondjuk a Társadalom képében, hiszen korábban fotóriporter is volt, „életszagúbb” felvételekben se szű­kölködhet. Ez a másutt is joggal megcso­dált válogatása azonban legfontosabb von­zalmait hozza elénk, nem volt értelme bő­víteni. Csepp a több mint három évtizedes termékeny fotós pályája felvételtengerében, de akár az esszencia, magában hor­dozza e művészet lényegét, felidézi illatát, ízét, zamatát.

Eifert János egyik nagy szerelme a tánc, 17 éven át táncművészként is babérokat szerzett, magától értetődő, hogy ez fotográ­fusi látásmódját is befolyásolta. A kiállítá­son látható számos akt, szép női test szokatlan, koreográfusra is valló beállítása ugyancsak ezt tanúsítja. Nyilván a ter­mészetben is a rendhagyó látványt keresi és meg is találja, ha nem saját környeze­tében, másutt, akár egzotikus tájakon, Eifert ugyanis szerencséjére, világjáró fotóművész. Nem csak érzékenyen észle­lő, de tudatosan építkező, komponáló, nagy műveltségű modern alkotó, aki a képzőművészet klasszikus értékeitől az op-artig, a szürrealizmustól a komputer-művészetig minden ilyen téren otthono­san mozog. Több képe, kollázsa közvet­len utalás valamelyik irányzatra, remekműre. A számítógép egyébként őt magát is lenyűgözte, hatásosan használja finom színharmóniái, monokróm víziói, plaszti­kai kvalitásokat hordozó kompozíciói érvényesítésében.