János Eifert - Photographer

Archive for július, 2013

Híres a trencséni sör, de még híresebb a Vág jobbpartján, 260 méter magas hegyen álló trencséni vár, amely 1069-ben már állott… Most a legnagyobb melegben másztunk fel az óra- toronyba, ahonnan gyönyörű a kilátás… Trencsén / Trenčín, Szlovákia, 2013. július 27.

Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) Trencsén város címereTrencsén (szlovákul Trenčín, németül Trentschin, latinul Trentsinium) város Szlovákiában. A róla elnevezett egykori vármegye székhelye, ma a Trencséni kerület központja. Vára a Vág jobb partján, 260 méter magas hegyen áll, ez a Felvidék egyik legnagyobb vára, amely 1069-ben már állott. Sikerrel tartóztatta fel Vratislav cseh király, majd 1069-ben Ottó morva őrgróf és 1108-ban Szvatopluk cseh király hadait. 1241-42-ben őrsége megvédte a tatárok támadásával szemben. 1263-ban Cseszneki Jakab volt a vár ura, de 1302-ben Vencel király elvette a Csesznekiektől, s Csák Máténak adta, akinek tartományi székhelye lett, majd halála után 1321-ben Károly Róbert kemény ostrommal foglalta el. 1335-ben itt kötötte meg a békeszerződést Károly Róbert, János cseh és Kázmér lengyel király. 1377-ben itt tartották Mária királynő és Luxemburgi Zsigmond esküvőjét. Királyi vár, majd a Hunyadiaké. A 15. században a Szapolyaiaké lett, de 1528-ban Ferdinánd hadai egy hónapi ostrom után bevették, az ostrom során leégett. 1605 július 1-jén Bocskai serege foglalta el. 1622-ben itt őrizték 3 hónapig a Szent Koronát. 1665-ben itt gyűltek össze a vasvári békével elégedetlen főurak. 1704-ben rövid időre elfoglalták a kurucok, de megtartani nem tudták. 1708 augusztus 3-án falai alatt zajlott a vesztes trencséni csata, melynek súlyos következményei lettek. 1782-ben elhagyták a jelentőségét vesztett várat, pusztulását 1790 június 11-én a városban kitört és a várra átterjedt tűzvész pecsételte meg. Az 1960–70-es években maradványait helyreállították.

A vár alatt fekvő települést mint vámszedő és vásáros helyet 1111-ben és 1113-ban a zoborhegyi bencés apátság oklevele említi először. 1241-ben említik Bogomer trencséni ispánt, aki a várat a tatárok ellen védelmezte, a település azonban valószínűleg megsemmisült. A 13. század végén Csák Máté Trencsénre is kiterjesztette fennhatóságát, és hatalmas birtokainak központjává tette. Halála után 1321-től újra királyi birtok, ekkor már városi joggal rendelkezett. A város erődítményei a 15. században épültek. A két kapuval ellátott városfal az erődített plébániatemplommal és a vár erődítéseivel egybeépítve egységes védelmi rendszert alkotott. 1412-ben Luxemburgi Zsigmond Trencsént szabad királyi városi rangra emelte. A város egyenlő jogokat élvezett Budával és Székesfehérvárral, és a Magyar Királyság legjelentősebb városai közé tartozott.

Ildikóval az óratoronyban. Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) Ágyú a várban. Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) Középkori puska gyújtószerkezete a vármúzeumban. Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) A trencséni vár egy szláv erődítmény helyén épült és a 11. századtól királyi őrtoronyként működik. A legrégibb nevezetességei közé tartozik egy románkori rotunda, de a Csák Máté korából származó Máté-torony is felkeltheti érdeklődésüket. A vár alsó részében található az ágyúbástya, egy kápolna és a legendás Szerelmesek kútja. Ez utóbbi Omar és Fatima tragikus szerelme révén ismert. Érdekes objektumai a várkomplexumnak a kaszárnya illetve az óratorony. Falai régmúlt időkről mesélnek, amit egy római latin falfelirat is bizonyít. A felirat i.u. 179-ből származik és az ókori Rómaiak legészakibb tartózkodásának bizonyítéka egész Közép-Európában. Marcus Aurélius császár a kvádok feletti győzelmének tiszteletére vésték a vár falába i. u. 179-ben. A várból lejuthatunk a városba egy különleges lépcsőn, amelyen már a 16. században lépkedtek elődeink. (http://www.visitslovakia.com/trencseni-var)

 Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) Kecskék a toronyban. Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János)

A főtér. Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) 1528. június 28-án, amikor a császári hadak a várat egyhavi ostrom után bevették a várost is felégették és kifosztották. Súlyos károk keletkeztek a város védműveiben is. 1543-ban a városi magisztrátus a városfalak további megerősítését határozta el, mely során az Alsó, vagy más néven Török kaput félköríves barbakánnal és kisebb toronnyal bővítették. Megerősítették a plébániatemplomot és a Szent Mihály kápolnát, félig lebontották a ferences kolostort, azonban újjáépítése már nem történt meg, és falai még 1596-ig álltak. Azt, hogy a városi vezetők aggodalmai nem voltak alaptalanok, megmutatták a hamarosan bekövetkező események. 1599-ban a szultán szolgálatában álló krími tatár hordák pusztították el az egész vidéket, 1604-ben pedig Bocskai hajdúi okoztak hatalmas károkat. A pusztítás megismétlődött húsz évvel később Bethlen Gábor hadainak támadásával, majd 1625-ben mindezt egy nagy árvíz tetőzte be. 1644 – 1645-ben I. Rákóczi György serege dúlta a vidéket. 1656-ban a pestisjárvány 300 lakost ölt meg. 1663-ban újra török hadak pusztították a Közép-Vágmentét. A támadás október 2-án érte el a várost, melynek védelmében több mint 300 katona és városi polgár esett el, sokakat rabságba hurcoltak. A környéken 17 falu pusztult el teljesen.

Ildikó Poci kutyájával egy kávéház előtt. Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) A menyasszony kisérőivel, Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János)

Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) Szobrocska az étterem kertjében. Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) Karol Padivy emléktáblája. Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János)  Eifert János felvételei

A múzeum kapuja. Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) 1678 és 1683 között Thököly Imre hadai pusztították a város környékét, amely a legnagyobb veszteségeket mégis a Rákóczi-szabadságharc során szenvedte el. A kurucok 1704. február 14-én zárták körül a várost, mely csak négy évi blokád után lélegezhetett fel. A dühöngő éhínség és járványok után 1708. május 14-én hatalmas tűzvész tört ki, melyben 195 ház a piaristák templomával együtt porig égett és helyrehozhatatlan károk érték a város védőfalait is. Az 1710-ben kitört pestisjárványnak több mint ezer ember esett áldozatul, majd 1715-ben a pestis újabb hullámának 222 áldozata lett. A háborúk és katasztrófák által okozott károk és veszteségek példa nélkül állnak a felvidéki városok között.

A 16. és 17. század katasztrófái közepette a városban virágzott a művészet és kultúra. A 16. század második felében habánok telepedtek itt le akik megalkották a híres trencséni majolikát. A harmincéves háború során Trencsént és vidékét cseh és morvaországi menekültek tömegei árasztották el. 1637-ben a prágai Jan Václav Vokál megalapította az első trencséni könyvtárat, mely 1664-ig működött. A 19. századig nyomda is működött a városban.

1649-ben Trencsénben jezsuiták telepedtek le, majd három év múlva megalapították iskolájukat. Hatásukra indult meg az akkor evangélikus többségű városban a rekatolizáció. 1655-ben kezdte működését a trencséni noviciátus, 1657-ben pedig megnyílt az új kollégium épülete, ahol a színház is működött. A templomot és az iskolát 1776-tól a piaristák vették át.

Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János)  1790. június 11-én ismét szörnyű tűzvész tört ki a városban, melyben szinte az egész belváros leégett. Súlyos károkat szenvedett a plébániatemplom és a paplak is, a legnagyobb veszteség mégis az ősi vár pusztulása volt, melyből csak füstölgő romok maradtak, és többé már nem épült fel. Szenvedett a város a napóleoni háborúk alatt is. 1805-ben itt vonult át I. Sándor orosz cár serege útban Austerlitz felé, 1813-ben pedig 36 ezer orosz katona vonult át útban a lipcsei csatába. 1813-ban újra nagy árvíz pusztított, mely 44 lakos életét követelte. A várost közvetve sújtotta az 1866-og königgrätzi csata is, mely után a megvert osztrák sereg maradványai érkeztek ide súlyos kolerajárványt okozva. A porosz–osztrák háborúban részt vett a „drótos regiment”nek csúfolt trencséni 71. gyalogezred is, melynek 1880-tól itt volt a székhelye. Az osztrák-magyar kiegyezés kedvezőtlenül érintette Trencsént, mely 1867-től szabad királyi városi jogait elveszítve Trencsén vármegye alárendeltségébe került.

Ulica Palackého - Trenčín, 2013.07.27. (Photo: Eifert János) 1910-ben a városnak 7 805 lakosából 3 676 szlovák, 2 997 magyar és 925 német lakosa volt. 1920-ban a trianoni diktátum hatására a magyar nemzetiségű lakosok a Csallóközbe vagy az Alföldre (Dévaványa, Gyomaendrőd, Kisújszállás) környékére költöztek. 2001-ben 57 854 lakosa volt, 95%-ban szlovák nemzetiségű. (Wikipédia)

Jaro Viňarský: ANIMALINSIDE – Štúdio Mestskénho Divadla Žilina, Slovakia, 2013. július 26. 19:00

Jaro Viňarský: ANIMALINSIDE -  Štúdio Mestskénho Divadla Žilina – 19:00 Physical performance inspired László Krasznahorkai’s novel and Max Neumann’s paintings

Choreography: Jaro Viňarský, Performered by: Marek Menšík and Jaro Viňarský, Light Design: Tomáš Morávek, Original music: Jan Burian, Costume designer: Martin Kratochvil, Voiceover: Henrietta Rab, Production: SKOK! Civic Association, Co-production: Stanica Žilina – Zariečie, Záhrada – Center for Independent Culture in Banská Bystrica and Archa Theatre.

Jaro Viňarský: ANIMALINSIDE (Photo: Eifert János) Jaro Viňarský: ANIMALINSIDE (Photo: Eifert János) Jaro Viňarský: ANIMALINSIDE (Photo: Eifert János) Body. Language. Painting. Invitation to the apocalyptic battle with memories, thoughts, ideas and concepts of human kind, the power of God, the senses, the beauty dreaming about love, wolves and other animal forms in us.

2013.07.26.-Jaro-Vinarsky Choreography: Jaro Viňarský, Performered by: Marek Menšík and Jaro Viňarský, Light Design: Tomáš Morávek, Original music: Jan Burian, Costume designer: Martin Kratochvil, Voiceover: Henrietta Rab, Production: SKOK! Civic Association, Co-production: Stanica Žilina – Zariečie, Záhrada – Center for Independent Culture in Banská Bystrica and Archa Theatre. “As a kind of extension of this performance there we also three specific workshops, during which the participants together with me, Marek Menšík and Tomas Morávek worked on issues, developed them and played in the world of Animalinside. This experience was the very rewarding for the whole creative process. All those who attended the workshops brought us valuable insights on what was being formed. They revealed to us new contexts and inspired us to try different things. This show is so for me not only the result of the work of my closest team but also of the work done by participants in these workshops, whom I thank for being with us on this adventure of creation. Three workshops entitled “Physicality in literature” took place in November and December 2012 in Kosice, Stanica Žilina – Zariečie and Záhrada – Centre for Independent Culture in Banska Bystrica in Slovakia. ”

Jaro Viňarský: ANIMALINSIDE c. fizikai színház előadásán a nézőket megvendégelték (Photo: Eifert János) Photos: Eifert János

KioSK 2013 – festival nového slovenského divadla a tanca – štvrtok, 25. – 28. 7. 2013 / 6. KioSK Festival, Zilina, Szlovákia, 2013. július 25 – 28.

KioSK 2013 – festival nového slovenského divadla a tanca – štvrtok – nedeľa, 25. – 28. 7. 2013

2013.07.26. kioSK festival logo

Petra Tejnorová a kol.: EDGE – dokumentárne divadlo / performance

Radikáne drsná, k starobe nekorektná a zábavná performance na pomedzí fikcie a dokumentu, ktorú hrajú starý ľudia pre mladých. Medzinárodná autorská inscenácia, ktorá je sondou do života ľudí starších 60 rokov, ktorí pôsobili / pôsobia v divadelnom a tanečnom prostredí. Edge symbolizuje obdobie prechodu medzi aktívnym životom a zdanlivo pasívnou starobou. Predstavenie otvára okruh tabuizovaných tém spojených so starnutím, premenou sexuality a vnímania vlastného tela, či samoty. spája dva svety naprieč generáciami – mladý tím tvorcov pod vedením režisérky Petry Tejnorovej oslovil tanečníkov, hercov a divadelníkov nad 60 rokov z piatich rôznych krajín.

Krzysztof Raczkowski és Móger Ildikó (Photo: Eifert János)

Móger Ildikó és Beatrice Cordua 04. (Photo: Eifert János) Móger Ildikó és Beatrice Cordua 02 (Photo: Eifert János) Móger Ildikó és Beatrice Cordua (Photo: Eifert János) Móger Ildikó és Beatrice Cordua 03. (Photo: Eifert János)

Krzysztof Raczkowski, mögötte Jan Sedal (Photo: Eifert János)

V hlavných úlohách sa ocitajú „odborníci všedného dňa“ – oldageri so svojimi názormi a skúsenosťami. EDGE balancuje na pomedzí dokumentárneho divadla a fikcie a scenár projektu vychádza z výpovedí či textov samotných oldagerov. EDGE nazerá do vnútorného sveta oldagerov s ich minulosťou a víziami budúcnosti, ktoré sú divadelne zhmotnené s pomocou autentických materiálov, pohybu, filmových dokumentov či dokrútok. Všetkých sedem performerov, ktorých priemerný vek presahuje 60 rokov (kým priemerný vek inscenačného tímu nedosahuje tridsať), patrí k významným umeleckým osobnostiam svojej doby.

Martin Bálik (Photo: Eifert János) Krzysztof Raczkowski (Photo: Eifert János) EDGE, 2013.07.26. Alois Bilek (Photo: Eifert János) Móger Ildikó (Photo: Eifert János) Zilina, 2013.07.26

Mária Zagátová és Alois Bilek (Photo: Eifert János) Beatrice Cordua (Photo: Eifert János) Zilina, 2013.07.26. Eifert János felvételei

Ján Sedal sa ako člen neoficiálneho Bílého divadla, autorského divadla Křesadlo a neskôr brnenského HaDivadla aktívne podieľal na undergroundovom divadelnom dianí prednovembrovej doby. Nemecká tanečnica Beatrice Cordua spolupracovala s poprednými avantgardnými tvorcami nielen z oblasti tanca, ale aj filmu (Pina Bausch, Stephen Dwoskin), Maďarka Ildikó Móger je autorkou choreografií k mnohým významným maďarským filmom. Pre žilinského diváka je určite zaujímavá účasť dvoch osobností domáceho kultúrneho života. Učiteľka spoločenských tancov Mária Zagatová je iniciátorkou tanečnej metodiky pre deti, ktorá sa využíva na Slovensku aj v ČR dodnes. Druhým slovenským účinkujúcim je významný pedagóg a bábkar Martin Bálik.

EDGE "finálé" (Photo: Eifert János)

A szereplők / Účinkujú: Beatrice Cordua (DE), Krzysztof Raczkowski (PL/DE), Ján Sedál, Alois Bílek (CZ), Mária Zagátová, Martin Bálik (SK), Ildikó Móger (HU), Tomáš Vtípil (Hudba)

Az előadás végén állva tapsolnak (Photo: Eifert János) EDGE, 2013.07.26. Tapsrend (Photo: Eifert János) EDGE, 2013.07.26.

Réžia: Petra Tejnorová, Dramaturgia: Lukáš Jiřička, Námet a choreografia: Lucia Kašiarová, Scénografia a kostýmy: Adriana Černá, Hudba: Tomáš Vtípil, Videotechnická spolupráca: Jaroslav Hrdlička

Produkcia: ALT@RT o. z., Stanica Žilina-Záriečie, Koprodukcia: L1 association, Brott Fabrik Bonn, Sztruks a Nová scéna ND

A képek és a képzelet társítása – kiállításmegnyitó és tárlatvezetés a Kerengő Galériában. Video a Zágrábi Fotóklub kiállításáról, FotoKlikk.hu, 2013. július 26. 13:58

2013.07.26.-FotoKlikk-Zágrábi-Fotoklub-kiáll.megnyitó

http://vimeo.com/71045386

http://www.fotoklikk.hu/node/175508

Ernyei Béla és Kamarás Iván színészek, Juhász Magda költő, Muri Enikő előadóművész és mások társaságában Fáth Péter és Eifert János a természetfényképezésről beszélgetnek Jakupcsek Gabi és Csiszár Jenő műsorvezetőkkel egy könnyed nyári, balatoni TV-műsorban. Balatoni Nyár, M1, Duna World – Révfülöp. 2013. július 22.

Balatoni Nyár, M1, Duna World – Révfülöp, 2013. július 22. 9:15 – Műsorvezetők: Jakupcsek Gabi és Csiszár Jenő, Szerkesztő: Merkl László (Közéleti és Dokumentum Főszerkesztőség)

Hölgyek reformkori viseletben (Photo: Eifert János) Balatoni Nyár, divatbemutató a TV-ben (Photo: Eifert János) Balatoni Nyár , TV-műsor (Photo: Eifert János) Balatoni Nyár (Photo: Eifert János)

Juhász Magda költőnő, mesemondó (Photo: Eifert János) Íjász (Photo: Eifert János) Reformkori viseletben (Photo: Eifert János) Muri Enikő előadóművész a Balatoni Nyár c. TV-műsorban (Photo: Eifert János)

Bakody Máté fényképész kortárs dagerrotípiákat készít (Photo: Eifert János) Balatoni Nyár, Jakupcsek Gabi és Csiszár Jenő műsorvezetők kérdeznek (Photo: Eifert János) Kamarás Iván (Photo: Eifert János)

A műsorban szerepelnek Ernyei Béla színművész; Kamarás Iván, színművész; Eifert János fotóművész, Fáth Péter természetfotós, a naturArt elnökségének tagja; dr. Szabó Kriszta, tulajdonos-tervező, Green Culture; HESZTIA Társulat, Békési Tamara és Molnár Erika zsonglőrök; Szente Sándor, vadászíjász; Juhász Magda költő, meseíró; Popovics György, Németh Ferenc előadóművészek; Muri Enikő, előadóművész;  Schindele Györgyné és a Ralatonfüredi Reformkori Hagyományőrzők Társasága; Bakody Máté fényképész, aki kortárs dagerrotípiákat készít.

Eifert János a természetfotózásról (Balatoni Nyár, M1, Duna World) 2013.07.22.-Balatoni-Nyár-T Eifert János és Fáth Péter a természetfotózásról (Balatoni Nyár, M1, Duna World) Eifert János és Fáth Péter a természetfotózásról (Balatoni Nyár, M1, Duna World)

„Jellegzetes balatoni figurák, érdekes történetek, programajánlatok, foci és egyéb sportolási lehetőségek, balatoni ízek, finom borok és minden, amit a Balatonról tudni érdemes, megmutatjuk Önöknek. Érdekes embereket, különleges helyszíneket mutatunk be, olyan dolgokat ismerhetnek meg, amelyeket az útikönyvek nem tartalmaznak. Sztárok, közéleti-, ismert emberek, művészek, sportolók vallanak balatoni kötődésükről.” (Programajánló)

Eifert János és Jakupcsek Gabi a természetfotózásról beszélgetnek (Balatoni Nyár, M1, Duna World) Eifert János és Fáth Péter Jakupcsek Gabival és Csiszár Jenővel beszélget a természetfotózásról (Balatoni Nyár, M1, Duna World)

2013.07.22.-Fáth-Péter-a-lessátorban Fáth Péter és Eifert János a természetfényképezésről beszélgetnek Jakupcsek Gabi és Csiszár Jenő műsorvezetőkkel egy könnyed nyári, balatoni TV-műsorban. (Balatoni Nyár, M1, Duna World – Révfülöp. 2013. július 22. 9:15)

Reformkori viseletben, a Balaton partján (Photo: Eifert János)

A fotózás nem a pillanat, hanem a gondolkodás művészete… Eifert János ARS POETICA c. kiállításának finisszázsa az Alföldi Galériában, Hódmezővásárhely, 2013. július 21.

Eifert ARS POETICA c. kiállításának finisszázsa az Alföldi Galériában

 Eifert ARS POETICA c. kiállításának finisszázsa az Alföldi Galériában (Photo: Marton József Ferenc) Eifert ARS POETICA c. kiállításának finisszázsa az Alföldi Galériában (Photo: Marton József Ferenc) ARS POETICA. Finisszázs az Alföldi Galériában (Dobóczky Zsolt felvétele) 2013.07.21.

Eifert ARS POETICA c. kiállításának finisszázsa az Alföldi Galériában (Photo: Marton József Ferenc) Eifert ARS POETICA c. kiállításának finisszázsa az Alföldi Galériában (Photo: Marton József Ferenc) Eifert ARS POETICA c. kiállításának finisszázsa az Alföldi Galériában (Photo: Marton József Ferenc)

ARS POETICA. Finisszázs az Alföldi Galériában (Dobóczky Zsolt felvétele) 2013.07.21. Eifert ARS POETICA c. kiállításának finisszázsa az Alföldi Galériában (Photo: Marton József Ferenc) Mi kell a jó táncfotó készítéséhez? Eifert bemutatja tánctudását (Dobóczky Zsolt felvétele) 2013.07.21. ARS POETICA. Finisszázs az Alföldi Galériában (Dobóczky Zsolt felvétele) 2013.07.21. 

Andris az Alföldi Galériában, kiállításomon (Eifert János felvétele) ARS POETICA. Finisszázs az Alföldi Galériában (Dobóczky Zsolt felvétele) 2013.07.21. Dobóczky Zsolt, Marton József Ferenc, Szabó Mária, Eifert János és TJM  felvételei

ARS POETICA. Finisszázs az Alföldi Galériában (Dobóczky Zsolt felvétele) 2013.07.21.

ARS POETICA. Finisszázs az Alföldi Galériában (Dobóczky Zsolt felvétele) 2013.07.21. ARS POETICA. Finisszázs az Alföldi Galériában (Dobóczky Zsolt felvétele) 2013.07.21. Eifert ARS POETICA c. kiállításának finisszázsa az Alföldi Galériában (Photo: Marton József Ferenc) Finisszázs, Zsemberiék (Eifert János felvétele) 2013.07.21.

Megyeri József, a Rádió 7 riportere (Photo: Eifert János) 2013.07.21. 2013.07.21.-Finisszázs-01 ARS POETICA. Finisszázs az Alföldi Galériában (Dobóczky Zsolt felvétele) 2013.07.21.  Promenád.hu, 2013. július 21. -

http://promenad.hu/cikk/a-fotozas-nem-a-pillanat-hanem-a-gondolkodas-muveszete-131126

 A fotózás nem a pillanat, hanem a gondolkodás művészete

Feltöltő: Megyeri József / 2013-07-21 17:04:39

Vasárnap zárt Eifert János, a hazai fotóművészet egyik legismertebb képviselőjének Ars Poetica – Ötven év fotográfiái című életmű-kiállítása az Alföldi Galériában. Ennek alkalmából egy különleges tárlatvezetésre került sor az intézményben.

- A kiállítás zárásaként egy rendhagyó tárlatvezetést tartok, a képek készítésének titkait osztom meg az érdeklődőkkel. Felhívom a figyelmet, hogy nem szükséges drága felszerelés ahhoz, hogy jó felvételeket készítsünk. Amikor az ember gondolkozik, akkor jönnek a nagy ötletek, ugyanis a fotóművészet nem a pillanat, hanem a gondolkodás művészete, amelyhez elsősorban élmény és kreativitás szükséges – kezdte beszélgetésünket Eifert János.

- A tárlatvezetés végére vélhetően mindenkinek lesz egy kedvenc képe. Ezeket az alkotásokat levesszük a falról, és összeállunk egy csoportkép erejéig. Ez a Nagy Kattintás, megörökítjük azokat, akik kiválasztottak egy-egy alkotást, úgy kell ezt elképzelni, mint egy élő vendégkönyvet – zárta a fotóművész, aki elmondta, az életmű-kiállítása sikeresnek bizonyult, rengeteg pozitív visszajelzést kapott.

Megyeri József

2013.07.21.-Promenád.hu

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának diplomaátadó ünnepsége, Piliscsaba, Campus, Stephaneum épület, Auditorium Maximum, 2013. július 20. (szombat) 14 óra

  Piliscsaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, amely Makovecz Imre építész tervei alapján készült (Photo: Eifert János)

Piliscsaba, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Stephaneum épülete részlete (Photo: Eifert János) A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Stephaneum épülete, Piliscsaba (Photo: Eifert János) Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Auditorium Maximum (Photo: Eifert János)

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának diplomaátadó ünnepsége, Piliscsaba, Campus, Stephaneum épület, Auditorium Maximum, 2013. július 20. (szombat) 14 óra (Eifert János felvételei)

2013.07.20.-Diplomaátadó ünnepség, a himnuszt éneklik a kari vezetők (Photo: Eifert János) Walters Lili átveszi a diplomáját (Photo: Eifert János) 2013.07.20.-Diplomaátadó-ünnepség-köszöntő (Photo: Eifert János)

“Én, Walters Lili fogadom, hogy mint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának végzett hallgatója az itt elsajátított tudást megőrzöm, kitartóan gyarapítom, és a tudományt az oktatói-kutatói munkámmal alázattal szolgálom. Uram Istenem, aki értelmünket a tudományok befogadására megnyitottad, kérlek, hogy adományaid révén minden időben népem és egyházam hasznára lehessek. Amen.”

Walters Lili diplomájával (Photo: Eifert János) Piliscsaba, 2013.07.21. Friss diplomások (Piliscsaba, 2013.07.20.) Eifert János

Walters Lili diplomája (Photo: Eifert János) Piliscsaba, 2013.07.21.  Walters Lili a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán alapszakos szabad bölcsész (esztétika) szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése jeles.

Záradék: Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során az okleveles képkultúra- és médiaismeret-tanár tanári szakképzettség megalapozásához szükséges 50 kredites modult elsajátította.

 Dr. Botos Máté, a PPKE Bölcsészet- és Társadalomtuományi Karának dékánja

 Piliscsaba (Klotildliget), 2013. július 20.

Közös fényképezéssel zárul Eifert János hódmezővásárhelyi tárlata.

2013.07.18.-Hirado.hu Hirado.hu http://www.hirado.hu/Hirek/2013/07/18/12/Kozos_fenykepezessel_zarul_Eifert_Janos_hodmez_vasarhelyi_tarlata.aspx

Közös fényképezéssel zárul Eifert János hódmezővásárhelyi tárlata

Forrás: MTI | 2013. július 18. csütörtök 13:45 |

Vasárnap zárul a hazai fotóművészet egyik legismertebb képviselőjének Ars Poetica – Ötven év fotográfiái című életmű-kiállítása szülővárosában.

Igazi közösségi élmény várja a fényképzés és a fotóművészet iránt érdeklődőket vasárnap délután Hódmezővásárhelyen, ahol Eifert János fotóművész tart “gyorstalpaló” fotótanfolyamot kiállításán.

A különleges tárlatzáráson a résztvevőknek lehetőségük lesz megismerni egy-egy alkotás készítésének kulisszatitkait, valamint maguk is készíthetnek felvételeket, amelyeket az Alföldi Galéria közösségi oldalán (www.facebook.com/AlfoldiGaleria) tehetnek közzé. A rögtönzött pályázatra beadott alkotásokat Eifert János zsűrizi, a legjobban sikerült felvétel készítőjét egy dedikált Képírás – Fotóakadémia kötettel díjazza.

“Két határozott irány van az életemben: egyrészt a megörökítés, a fényképezés tárgyilagossága, egyfajta dokumentarista őszinteség, ugyanakkor egy új világ teremtése” – fogalmazott korábban fotóművész, akinek június közepén nyílt meg a mintegy száz fotográfiát felvonultató tárlata az Alföldi Galériában.

A tárlaton, amelyet Eifert János élete legfontosabb kiállításának nevezett, a tánc, a test és a természet témáját járják körül a képek. A bemutatott művek között éppúgy látható csaknem fél évszázada készült kép, mint a közelmúltban született alkotás.

Valóság és illúzió – Pécsi Galéria m21 kiállítóterme, 2013. július 19 – augusztus 18.

2013.07.19.-Valóság-és-illúzió-Pécsi-Galéria-m21-kiállítóterme

A Zsolnay örökségkezelő Nonprofit Kft., a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete és a Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft. tisztelettel meghívja a
Valóság és illúzió című kiállításának megnyitására a  (7626 Pécs, Major u. 21.) 2013. július 19-én, pénteken délután 5 órára.
A kiállítást megnyitja: Sárkány Győző, érdemes művész, grafikus
A kiállítás megtekinthető 2013. augusztus 18-ig, naponta 10-18 óráig. Kedd szünnap.

A KÉPEK ÉS A KÉPZELET TÁRSÍTÁSA – a Fotoklub Zagreb kiállítása a Kerengő Galériában, Budapest, 2013. július 15 – augusztus 16.

Fotoklub Zagreb, katalógus 01

2013.07.15. Kiállításmegnyitó-03-PhotoKapusyGyörgy 2013.07.15. Kiállításmegnyitó-05-PhotoKapusyGyörgy 2013.07.15. Kiállításmegnyitó-PhotoKapusyGyörgy

2013.07.15. Kiállításmegnyitó 01-PhotoKapusyGyörgy 2013.07.15. PhotoPetiPéter 2013.07.15. Eifert Vinko Sebrek képéről-PhotoKapusyGyörgy 2013.07.15. Kiállításmegnyitó-04-PhotoKapusyGyörgy

Fotoklub Zagreb, katalógus 02

  Kapusy György, Darányi Zsolt és Peti Péter felvételei

2013.07.15. Darányi fotó 02 2013.07.15. Darányi fotó 01 2013.07.15. Damir Tiljak PhotoPetiPéter 2013.07.15. Eifert Miljenko Marotti képéről-PhotoKapusyGyörgy

Eifert bemutatja Krešimir Mehičić-et (Photo: Kapusy György) A KÉPEK ÉS A KÉPZELET TÁRSÍTÁSA - Fotoklub Zagreb kiállítása a Kerengő Galériában Kapusy György, Darányi Zsolt és Peti Péter felvételei 

A Nemzeti Táncszínház és a Zágrábi Fotóklub meghívja Önt és partnerét A KÉPEK ÉS A KÉPZELET TÁRSÍTÁSA című kiállításának megnyitójára, 2013. július 15-én, 17:30-tól a Nemzeti Táncszínház Kerengő Galériájába. A kiállítást megnyitja Eifert János fotóművész, a Kerengő Galéria művészeti vezetője.

A kiállítás megtekinthető 2013. augusztus 16-ig, minden nap 13:00-18:00-ig, előadási napokon 21:00-ig (Nemzeti Táncszínház, 1014 Budapest, Színház u. 1-3.)

 A képek és a képzelet társítása. Az elmúlt évtizedben jelentős változásokat tapasztalhattunk a fotográfia területén. A digitális technika révén a képek szinte minden otthonba eljutnak. A globális technika uniformizálta az elvárásokat, hogy milyen is legyen valójában a fotográfia. A tömegtájékoztatás új, népszerű irányzatai egységességet és középszerűséget visznek a napjainkban végzett munkába. A legtöbb ember számára a fényképezés csak a képek vizuális rögzítése, és nem adja vissza azt, amit érzünk, vagy képzelünk. Nagy a kísértés, hogy haladjunk ezzel az árral, de a Zágrábi Fotóklubban mégis küzdünk ellene, és ezért hoztuk létre a saját képzési rendszerünket, a „Fotonaut” fotósiskolát. Már felnőtt egy egész új nemzedék, amely elfogadja a gondolatot, hogy a fényképeknek a tudatalatti, szürreális érzéseket is meg kell tudniuk jeleníteni, és úgy kell ábrázolniuk a világot, ahogy azt mi magunk látjuk. Mi ezt tartjuk elsődlegesen fontosnak a jövő fotóművészete számára, ez különböztet meg minket másoktól, és ezért mutatjuk be most ezt a kiállítást. Zágrábi Fotóklub 

Fotoklub Zagreb, katalógus 03

Fotoklub-Zagreb-logo Imaginative Visions. In last decade we are witness of great changes in photography. Digital photography brings image making to almost every home. Global informatization unified idea of what photography should look like. Popularization of media brings us uniformity and mediocrity in most of the work we can see today. For most people photography is just visual note, based on what they see, not what they feel or imagine. Temptation to go with the stream is great, but in Fotoklub Zagreb we fight it through our system of education, school of photography “Fotonaut”. Therefore there is a whole new generation that accepts modern aesthetic based on imagination, subjectivity of vision, artistic concept of the world incorporated in surreal images of our unconsciousness, our reaction to the world as we see it on our individual level. That is our pledge to the future of photography, this different us, this is what we want to present in our exhibition. Fotoklub Zagreb

Fotoklub Zagreb, katalógus 04

 

Következő oldal »