János Eifert - Photographer

Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás. Needham Recycling, 2008. febuár 14.

Szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás.  Needham Recycling, 2008. febuár 14.

Gázpalackok. Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János) Gyógyászati-segédeszközök. Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János) Monitorok. Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János) Fémdobozok. Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János) Az újrahasznosítás a gyűjtőneve mindazon tevékenységeknek, amelyek célja, hogy az ember által készített, tartós, nem természetes, főleg hulladékká váló anyagokat nyersanyaggá alakítsa át és olyan másodlagos, újra hasznosítható anyagokat állítson elő, amelyek segítik a természetes anyagok felhasználásának csökkentését. A tevékenységre használt angol szó, a recycling, jobban kifejezi, hogy anyagok környezettudatos körforgásáról van szó, a nyersanyag – késztermék – hulladék – nyersanyag stb. folyamatban. Ezen tevékenységen belül megkülönböztetjük a felhasznosítás (upcycling) és a lehasznosítás (downcycling) fogalmát, melyek az újrahasznosított anyagnak az eredetihez képesti minőségét fejezik ki. Az újrahasznosítás célja a Föld erőforrásainak kímélése, például, hogy kevesebb fát kelljen kivágni papírgyártás céljára, vagy kevesebb vasércet kibányászni acélgyártásra (pl. autógyártáshoz). Emellett fontos cél, hogy a természetbe kerülő hulladék mennyisége is csökkenjen.

Színes üvegek. Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János) Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János) Alufólia. Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János) Műanyagpalackok. Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János)  Tudjuk, hogy a szelektív hulladékgyűjtés a különféle hulladéktípusok anyagfajta szerinti különválogatása. Ezek az anyagok: fém, fehér üveg, színes üveg, papír, műanyag. A szelektív hulladékgyűjtés után következő „fázis” az újrahasznosítás, melynek során az összegyűjtött anyagból új anyagot hoznak létre, ezáltal elősegítve a környezet tisztulását. A szelektív hulladékgyűjtésnek létezik egy különleges fajtája is, melyben a használt elektronikai termékeket hasznosítják újra.

Szelektív-hulladékgyűjtőhely, Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János) A Needham Recycling jó példa, ahogyan a lakosok valóban szelektív hulladékgyűjtést végeznek. A településen nincs szervezett szemétszállítás, mindenki saját maga gyűjti össze és különböző zsákokba osztályozva elviszi a telephelyre, ahol a megfelelő tárolókba dobja tartalmukat. Az osztályzott, összegyűjtött anyagokat – ha elérnek bizonyos mennyiséget – a helyszínen található gépek segítségével tömörítik, bálázzák. A hasznos anyagokat, eszközöket, tárgyakat - pl. orvosi-gyógyászati segédeszközök, ruhák, könyvek, stb. – el lehet hozni, használni.

Ruha, gyógyszer, adomány-gyűjtő. Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János) Könyvek. Needham Recycling, MA, USA, 2008.02.14. (Photo: Eifert János)

Eifert János felvételei