János Eifert - Photographer

A MEGÚJULÁS LENDÜLETE a XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Folyosó Galériájában, Budapest, 2017. szeptember 18 – október 2.

2017.09.18.-A-megújulás-lendülete-a-XII.-ker.-Hegyvidéki-Önkormányzat-Folyosó-Galériájában_plakát A MEGÚJULÁS LENDÜLETE

Fotókiállítás az Ars Sacra Fesztivál és a Reformáció500 alkalmából, a Reformáció Emlék-bizottság támogatásával

Helyszín: XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Folyosó Galériája (1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.)

Megnyitó: 2017. szeptember 18. 18 óra

A kiállítást megnyitja: Dr. Hafenscher Károly, a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa

A kiállítás rendezője és kurátora: Eifert János fotóművész

A kiállítás megtekinthető: 2017. október 2-ig, ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-17; szerdán: 8-16; péntek: 8-12)

2017.09.18.-A-megújulás-lendülete-a-XII.-ker.-Hegyvidéki-Önkormányzat-Folyosó-Galériájában-03_Olasz-Ági-felv

2017.09.18.-A-megújulás-lendülete-a-XII.-ker.-Hegyvidéki-Önkormányzat-Folyosó-Galériájában-04_Olasz-Ági-felv 2017.09.18.-A-megújulás-lendülete-a-XII.-ker.-Hegyvidéki-Önkormányzat-Folyosó-Galériájában-02_Olasz-Ági-felv 2017.09.18.-A-megújulás-lendülete-a-XII.-ker.-Hegyvidéki-Önkormányzat-Folyosó-Galériájában-01_Olasz-Ági-felv

2017.09.18.-A-megújulás-lendülete-a-XII.-ker.-Hegyvidéki-Önkormányzat-Folyosó-Galériájábanjpg

2017.09.18.-Hegyvidéki_Önk_REF500_fotókiáll_plakát_A4

A MEGÚJULÁS LENDÜLETE
Fotókiállítás az Ars Sacra Fesztivál és a Reformáció500 alkalmából, a Reformáció Emlék-bizottság támogatásával
Helyszín: XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Folyosó Galériája
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
Megnyitó: 2017. szeptember 18. 17 óra
Köszöntőt mond: Fonti Krisztina alpolgármester és Dr. Szabó István református püspök
A kiállítást megnyitja: Dr. Hafenscher Károly,
a Reformáció Emlékbizottság miniszteri biztosa
A kiállítás rendezője és kurátora: Eifert János fotóművész
A kiállítás megtekinthető: 2017. október 2-ig, ügyfélfogadási időben (hétfő: 13-17; szerdán: 8-16; péntek: 8-12)

Eifert János fotóművész és Csató Tamás festőművész kiállítása az OTP-bank Galériájában. NAGYLÁTÓSZÖG.HU, 2017. szeptember 11.

2017.09.11.-Ngylatószög.hu_Eifert-János-fotóművész-és-Csató-Tamás-festőművész-kiállítása-az-OTP-bank-galériájában NAGYLÁTÓSZÖG.HU, 2017. szeptember 11.

https://nagylatoszog.hu/2017/09/11/eifert-janos-fotomuvesz-es-csato-tamas-festomuvesz-kiallitasa-az-otp-bank-galeriajaban/

Eifert János fotóművész és Csató Tamás festőművész kiállítása

az OTP-bank Galériájában

Eifert János fotóművész és Csató Tamás festőművész kiállítása látható Budapesten, az OTPbank Galériában, amelyet Matiszlovics Tibor, a MANK szolgáltatási igazgatója nyitott meg. Közreműködött: Gyárfás István dzsesszgitáros.
A kiállítás megtekinthető az OTP Bank Nyrt. aulájában (Budapest XIII. Babér u. 9.), 2017 szeptember 30-ig hétköznap 08 órától 18 óráig.

Matiszlovics Tibor megnyitóbeszédéből: „Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket EIFERT JÁNOS fotóművész és CSATÓ TAMÁS festőművész közös kiállításának megnyitóján.

Két olyan alkotó művész munkáival találkozunk itt, aki nem erőszakos újító modorral, hanem szinte gyermeki hittel, jobbító szándékkal fogalmazza meg mondandóját.

Eifert János szakmájának, művészetének itthon és külföldön egyik legismertebb képviselője, meghatározó egyénisége. Munkásságát nem lehet egységes stíluskategóriákba rendezni, sokféle irányban próbálkozik. Sokoldalú, folyamatosan megújuló, kísérletező alkat. Tánc- és aktfotói, természetképei és alkalmazott fotói egyaránt egyéni világot teremtenek.

Csató Tamás a művészettörténeti értelemben vett narratív festészettől a maga egyediségével és sajátos történeteivel tér el.

Végtelen ellentétes pólusokat forraszt egységbe mind Eifert, mind Csató Tamás tehetsége. A már-már hedonisztikus, magával ragadó érzékiség és a kíméletlen, éles tisztánlátás együtt él művészetükben.

Képeik minden részletének jelentősége van. Feltárják, megálmodják a lélek titkos rejtelmeit. A kép érzéki varázslatával ejtenek rabul minket. Ez a szépség nem a klasszikus harmónián alapul, hanem a látomás igazságán, lelki komplexitásán.

Csató feltűnően fejlett színérzéke, a képi felületet elrendező hajlama és nem utolsó sorban mondandójának tartalma, tematikai találékonysága, a különböző hangulatok, szituációk tolmácsolása avatja kiváló művésszé.  A festészet sok útja közül azt választotta, ahol emberközelben marad.

Figurális kompozíciói sorsokat hordozó momentumok. Elszigetelve a valós világtól, saját „személyes” térben jelennek meg. Mintha külön világban élnének, mintha valami időtlen lét megtestesítői volnának, melyben másként múlik az idő – ha egyáltalán múlik.

Ebben is rokonítható a két művész.

Eifert János művei egy végtelenül szenvedélyes nyelven, a mozgáson keresztül értelmezik a világot. Ez az ősi nyelv hihetetlen őszinteséggel tárja fel a legfájóbb és ugyanakkor legizgalmasabb tapasztalatunkat: azt, hogy minden mozgásban van, minden változik.

Nála a tárgyak is ugyanúgy mozognak, mint az emberi test vagy a természeti jelenségek. Alkotásain minden élővé és ezáltal elmúlóvá válik.

A képei azt a pillanatot ragadják meg, amiben egyszerre érzékeljük a múltat, a jelent és az előttünk álló pillanatot, ezért annyira összetettek és megmagyarázhatatlanok.

A stílus mindkét művésznél csak keret. Sokféleképpen töltik meg tartalommal. A művészet náluk utat talál az izmusok bármilyen béklyójában és bármilyen útvesztőjében. Nehéz lenne e két művész munkáit beskatulyázni.

Csató Tamás műveiben a realista, a szürrealista, a naiv, a szimbolista irányzatok sajátos szinopszisban léteznek egymás szomszédságában. Líra és szatíra, gyöngéd báj és nyers naturalizmus keveredik alkotásaiban.

Mindkettőjük művei álomszerű beszélő képek, az emberi lélekre koncentráló érzékeny kompozíciók.

Közös bennük a szürrealista látomás is. Képeiket az teszi igazán izgalmassá, hogy a meghökkentő képzettársítások nagyon pontosan megmutatnak nekünk valamit a világunkból.

Ezeket a látomásokat ajánlom igazán a figyelmükbe, mert mindig ezekből a víziókból születnek a nagy és jelentős változások, amiért érdemes dolgozni.

Csató Tamás festészetének mottójául Rodin gondolatát választotta: „A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg!”

Kívánom Önöknek, hogy lássák meg!

A kiállítást megnyitom.”

EIFERT JÁNOS fotóművész és CSATÓ TAMÁS festőművész közös kiállítása az OTPbank Galériában, Budapest, 2017. szeptember 4 – 30.

2017.09.04.-OTPbank-Galéria,-Eifert-János-fotóművész-és-Csató-Tamás-festőművész-kiállítása_meghívó 2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállítását-Matiszlovics-Tibor-nyitja-meg-01_Olasz-Ági-felvétele

Eifert János fotóművész és Csató Tamás festőművész kiállításának megnyitója 2017. szeptember 4-én 18 órakor
Megnyitja: Matiszlovics Tibor, a MANK szolgáltatási igazgatója, Közreműködik: Gyárfás István dzsesszgitáros
A kiállítás megtekinthető: az OTP Bank Nyrt. aulájában (Budapest XIII. Babér u. 9.) 2017 szeptember 30-ig hétköznap 08 órától 18 óráig

Janos-Eifert_Chess-Matt Csató Tamás: A játékos

2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállítás-részlet

2017.09.04.-OTPbank-Galéria,-Eifert-és-Csató-Tamás-kiállításmegnyitón-Erhardt-László-és-Szőnyi-István (Eifert János felvétele) 2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállítás-részlete (Eifert János felvétele) 2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállításmegnyitón-Darányi-Zsolt-videózik (Eifert János felvétele) 2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállításmegnyitó-Gyapi-mgitározik_Olasz-Ági-felvétele

2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállítását-Matiszlovics-Tibor-nyitja-meg_Olasz-Ági-felvétele „Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket EIFERT JÁNOS fotóművész és CSATÓ TAMÁS festőművész közös kiállításának megnyitóján.

Két olyan alkotó művész munkáival találkozunk itt, aki nem erőszakos újító modorral, hanem szinte gyermeki hittel, jobbító szándékkal fogalmazza meg mondandóját.

Eifert János szakmájának, művészetének itthon és külföldön egyik legismertebb képviselője, meghatározó egyénisége. Munkásságát nem lehet egységes stíluskategóriákba rendezni, sokféle irányban próbálkozik. Sokoldalú, folyamatosan megújuló, kísérletező alkat. Tánc- és aktfotói, természetképei és alkalmazott fotói egyaránt egyéni világot teremtenek.

Csató Tamás a művészettörténeti értelemben vett narratív festészettől a maga egyediségével és sajátos történeteivel tér el.

Végtelen ellentétes pólusokat forraszt egységbe mind Eifert, mind Csató Tamás tehetsége. A már-már hedonisztikus, magával ragadó érzékiség és a kíméletlen, éles tisztánlátás együtt él művészetükben.

Képeik minden részletének jelentősége van. Feltárják, megálmodják a lélek titkos rejtelmeit. A kép érzéki varázslatával ejtenek rabul minket. Ez a szépség nem a klasszikus harmónián alapul, hanem a látomás igazságán, lelki komplexitásán.

Csató-Tamás_Primadonna Csató-Tamás_Fura-gondolat Csató-Tamás_Papírszalag

Csató feltűnően fejlett színérzéke, a képi felületet elrendező hajlama és nem utolsó sorban mondandójának tartalma, tematikai találékonysága, a különböző hangulatok, szituációk tolmácsolása avatja kiváló művésszé.  A festészet sok útja közül azt választotta, ahol emberközelben marad.

Figurális kompozíciói sorsokat hordozó momentumok. Elszigetelve a valós világtól, saját „személyes” térben jelennek meg. Mintha külön világban élnének, mintha valami időtlen lét megtestesítői volnának, melyben másként múlik az idő – ha egyáltalán múlik.

Ebben is rokonítható a két művész.

2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállításmegnyitón-Gyapi-gitározik-01 (Eifert János felvétele)

Eifert János: Akt sorozat-tanulmány / Nude-series-study (2010) Eifert János: Hátakt / Nude Back (2010)

2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállításmegnyitó-Gyapi-gitározik-02_Olasz-Ági-felvétele 2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállításmegnyitó-01_Olasz-Ági-felvétele 2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállításátmegnyitón-01_Olasz-Ági-felvétele 2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállításátmegnyitón_Olasz-Ági-felvétele

2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Csató-Tamás-kiállításmegnyitón_Olasz-Ági-felvétele 2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Csató-Tamás-Gyapi_Olasz-Ági-felvétele 2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-és-Csató-kiállítását-Matiszlovics-Tibor-nyitja-meg-02_Olasz-Ági-felvétele Eifert János művei egy végtelenül szenvedélyes nyelven, a mozgáson keresztül értelmezik a világot. Ez az ősi nyelv hihetetlen őszinteséggel tárja fel a legfájóbb és ugyanakkor legizgalmasabb tapasztalatunkat: azt, hogy minden mozgásban van, minden változik.

Nála a tárgyak is ugyanúgy mozognak, mint az emberi test vagy a természeti jelenségek. Alkotásain minden élővé és ezáltal elmúlóvá válik.

A képei azt a pillanatot ragadják meg, amiben egyszerre érzékeljük a múltat, a jelent és az előttünk álló pillanatot, ezért annyira összetettek és megmagyarázhatatlanok.

A stílus mindkét művésznél csak keret. Sokféleképpen töltik meg tartalommal. A művészet náluk utat talál az izmusok bármilyen béklyójában és bármilyen útvesztőjében. Nehéz lenne e két művész munkáit beskatulyázni.

Csató Tamás műveiben a realista, a szürrealista, a naiv, a szimbolista irányzatok sajátos szinopszisban léteznek egymás szomszédságában. Líra és szatíra, gyöngéd báj és nyers naturalizmus keveredik alkotásaiban.

Mindkettőjük művei álomszerű beszélő képek, az emberi lélekre koncentráló érzékeny kompozíciók.

Közös bennük a szürrealista látomás is. Képeiket az teszi igazán izgalmassá, hogy a meghökkentő képzettársítások nagyon pontosan megmutatnak nekünk valamit a világunkból.

Ezeket a látomásokat ajánlom igazán a figyelmükbe, mert mindig ezekből a víziókból születnek a nagy és jelentős változások, amiért érdemes dolgozni.

Csató Tamás festészetének mottójául Rodin gondolatát választotta: „A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg!”

Kívánom Önöknek, hogy lássák meg!

A kiállítást megnyitom.” (Matiszlovics Tibor)

2017.09.04.-OTPbank-Galéria-Eifert-János-Matiszlovics-Tibor-Csató-Tamás_Olasz-Ági-felvétele

Eifert János: Tanulmány drapériával (2013) Csató Tamás: A bohóc bánata (2017)

2017.09.04.-OTPbank-Galéria,-Eifert-és-Csató-Tamás-kiállításmegnyitón-Gyapi-gitározik-01 (Eifert János felvétele)

2017.09.04.-OTPbank Galéria: Eifert János és Csató Tamás kiállítása, részlet (Eifert János felvétele)

Olasz Ági és Eifert János felvételei

10th International Contest of Photography NARAVA 2017 – Report Card. Szlovénia, 2017. szeptember 9.

10th International Contest of Photography NARAVA 2017

Patronage: City of Kocevje; FOTOGRAFSKA ZVEZA SLOVENIJE FZS 01/2017; Fédération Internationale de l’Art Photographique FIAP 2017/255; PHOTOGRAPHIC SOCIETY OF AMERICA PSA 2017-220

Postal address: Fotografsko drustvo GRCA
Rozna 39, 1330 Kocevje, Slovenia

Postal address: Fotografsko drustvo GRCA

Rozna 39, 1330 Kocevje, Slovenia

Chairman: Andraž Žnidaršič

.

JURY:

Themes: OPEN and LANDSCAPES

Mirko Bijuklič, MF FZS – Slovenia

Stanko Lavrič, KMF FZS, EFIAP/bronze – Slovenia

Pierluigi Rizzato, EFIAP/platine, MFIAP, IFI – Italy

.

Theme: NATURE

Marjan Artnak, MF FZS, EFIAP/platine – Slovenia

Marjan Cigoj, KMF FZS, EFIAP/gold – Slovenia

Pierluigi Rizzato, EFIAP/platine, MFIAP, IFI – Italy

.

The judges’ decisions are final.

.

Eifert János: A Fény elűzi az Árnyékot / Light shifts the Shadow (Budapest, 2014)

Janos Eifert (HUNGARY) Light shifts the Shadow …………………………………………………………… PSA Gold Medal

.

Eifert János: Akt sorozat tanulmány / Nude series study (Budapest, 2010) Janos Eifert (HUNGARY) Nude series Study ……………… Accepted

PHOTO SPECTRA INTERNATIONAL SALON – India, Hooghly (West Bengal), 2017. szeptember 7.

PHOTO SPECTRA INTERNATIONAL SALON – India, Hooghly (West Bengal)

FIAP/2017/494;    PSA/2017/236;    FIP/48/2017

SALON CHAIRMAN : Mr. TAPAN KUMAR BALLAV
SALON TREASURER: Mrs. SHILA CHATTERJEE
MAILING ADDRESS ( for all correspondences):
KONNAGAR MILAN SANGHA
C/o, Tapan Kr. Ballav
115/A/2, Criper Road ; Dist: Hooghly (West Bengal)
Pin: 712235 [India]
PANEL OF SELECTORS:
Dr. B. K Sinha [MFIAP, ESFIAP] Mr. Amitabha Sil [EFIAP, ARPS, Hon. FIP]
Mr. Subrata Bysack [MPSA, EFIAP(B),] Mr. Dipankar Ghosh [EVEREST ER, EFIAP]
Mr. Apurba Kr. Das [EFIAP]

SALON CHAIRMAN : Mr. TAPAN KUMAR BALLAV

SALON TREASURER: Mrs. SHILA CHATTERJEE

MAILING ADDRESS ( for all correspondences): KONNAGAR MILAN SANGHA

C/o, Tapan Kr. Ballav

115/A/2, Criper Road ; Dist: Hooghly (West Bengal)

Pin: 712235 [India]

PANEL OF SELECTORS: Dr. B. K Sinha [MFIAP, ESFIAP] Mr. Amitabha Sil [EFIAP, ARPS, Hon. FIP]   Mr. Subrata Bysack [MPSA, EFIAP(B),] Mr. Dipankar Ghosh [EVEREST ER, EFIAP]   Mr. Apurba Kr. Das [EFIAP]

.

Accepted Photos:
.
Janos Eifert_Subway Station

Eifert Janos Hungary SUBWAY STATION BUDAPEST

Eifert János: Adagio in C major (Budapest, 2011)Eifert Janos Hungary ADAGIO IN C MAJOR

.

Eifrert János: Bongo, a kis gorilla / Bongo, the little gorilla

Eifert Janos Hungary BONGO, THE LITTLE GORILLA

.

Eifert János: Kórházban / In Hospital (1992)

Eifert Janos Hungary IN HOSPITAL

.

Janos Eifert: Dance Study

Eifert Janos Hungary DANCE STUDY

.

Eifert János: Szarvasbika / Hart (Szentliszló, 2016)

Eifert Janos Hungary HART

.

.Janos Eifert: Leaf

Eifert Janos Hungary LEAF

Report card of BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT 2017 – PhotoVivo Salon, Knowledge Bowl Salon, Sandven Image House Salon, DigiRAP Salon – Singapore, 3. September 2017.

Report card of BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT 2017 – Singapore
PhotoVivo Salon, Knowledge Bowl Salon, Sandven Image House Salon, DigiRAP Salon

2017.09.03.

Dear Janos Eifert,

Pls refer to this report card which states the results of your entries. The acceptance and awards (if any) are stated.

Congratulations on the acceptances.

The acceptance certificate is as attached for your keeping. The medals, merit certificate and ribbons will be sent to you by snail mail.

.

SALON COMMITTEE | 沙龙委员会  Ms Sandie Yap Jee Na   APVS

Salon Secretary 沙龙秘书 Mr Steven Yee Pui Chung FRPS, FPSM, FPVS, ESFIAP, AFIAP

Committee 委员 Mr Chong Nyuk Sen, Mr Lim Teck Boon, Mr Tan Ee Sin

.

Sakk-Matt / Chess-Matt (Sebesvíz, 1992 / 2006)

Janos Eifert: Chess-Matt ………………………………………………………………………………………..…… PSA Gold Medal

………………………………………………………………………………………………………….. Cup Circuit Merit Award

.

Eifert János: Tánc / Dance (Miskolci Avas Táncegyüttes, 1971)

Janos Eifert: Dance …………………………………………………………………………………….…….. PhotoVivo Gold Medal

………………………………………………………………………………………………………………………… PhotoVivo Bronze Medal

………………………………………………………………………………………………….. Bugis Photo Cup Circuit Bronze Medal

.

Janos Eifert: Dance Study

Janos Eifert: Dance Study ……………………………………………………………. Bugis Photo Cup Circuit Merit Award

.

Eifert János: Akt sorozat tanulmány / Nude series study (Budapest, 2010)

Janos Eifert: Nude Series Study ……………………………….…………………………... Bugis Photo Cup Circuit Merit Award

.

Janos Eifert: Hommage to René Magritte

Janos Eifert: Hommage to René Magritte ………………………………………………………………………. Acceptance

.

Eifert János: Csacsifogat / Donkey Driving (Kairó, 1969)

Janos Eifert: Donkey Driving ………… Acceptance

.

JUDGES | 评审员

The Panel of judges for the 3 sections consists of experienced photographers with experience in Salon participation from Singapore, Thailand and Malaysia.

.

BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT 2017 – PHOTOVIVO, SINGAPORE

PID COLOUR OPEN SECTION | PID MONOCHROME OPEN SECTION | PID TRAVEL (COLOUR) SECTION

Mr Harry Woo Hong Sang (Malaysia) FRPS, FPSM, FRPST, FSCPS, FPSP, FPVS, FPSNY, Hon.FPSM, Hon.FPSP, Hon.FPSLA, Hon.FKCC, Hon.FFIP, Hon.FRPST, Hon.FSCPS, Hon.FPVS, Hon.FAAPSEA, EPSA, EFIAP, ESFIAP, PSA 6th Galaxy

Mr Steven Yee Pui Chung (Singapore) FRPS, FPSM, FPVS, Hon.FPSM, Hon.FSCPS, Hon.FKCC, AFIAP, ESFIAP

Mr Waranun Chutchawantipakorn (Thailand) FPSSM, FPST, FPSP, FSCPS, FPSNY, FPSK, APSA, EFIAP, MFPT, MEPSP, Hon.FPST, Hon.FPSM, Hon.FSCPS, Hon.FPVS, Hon.ECPA, Hon.EHKCC, Hon.EPSM, Hon.ESCPS, PSA 9th Galaxy (CSD), PSA PTD Photo Traveller XI

.

BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT 2017 – KNOWLEDGE BOWL, SINGAPORE

PID COLOUR OPEN SECTION | PID MONOCHROME OPEN SECTION | PID TRAVEL (COLOUR) SECTION

Ms Grace Tan (Singapore) ARPST, APVS, ASPS

Ms Vannee Chutchawantipakorn (Thailand) ARPS, FRPST, Hon.FPVS, Hon.FSCC, Hon.FBPS, Hon.ESCC

Mr Soo Wee Ming (Malaysia) EFIAP, ARPS, PSA 4 Star (PPD), FPSM, FAPS, FAPAS, FSPS, FMPC, FSWAN, EUSPA, EFMPA, MEPSP, MEFIP, AWIEP, ASPM, ATPS, AFIP, AEPSP, Hon.FPSM, Hon.FMPC, Hon.FICS, Hon.FPVS, Hon.EPPSM

.

BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT 2017 – DIGIRAP, SINGAPORE

PID COLOUR OPEN SECTION | PID MONOCHROME OPEN SECTION | PID TRAVEL (COLOUR) SECTION

Mr Chua Swee Ping (Singapore) EFIAP, ESFIAP, PSA 6th Galaxy

Mr Lim Teck Boon (Singapore) APVS, ASPS, ARPST, APSM

Mr Tan Ee Sin (Singapore) APVS, ASPS, ARPST, APSM

.

BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT – SANDVEN IMAGE HOUSE, SINGAPORE

PID COLOUR OPEN SECTION | PID MONOCHROME OPEN SECTION | PID TRAVEL (COLOUR) SECTION

Mr Edward Cheong Chee Hong (Singapore) APSM, FPVS, ASCPS, ASAFRAPC, Hon.FPVS, EFIAP, ESFIAP,

Mr David Low (Singapore) FPVS, APSS, ASCPS

Mr Tan Song Chuan (Malaysia) FPSM, Hon.FPSM, Hon.FPVS, ARPS

.

2017.09.03.-BUGIS-PHOTO-CUP-CIRCUIT-_PIDM-open---Dance 2017.09.03.-BUGIS-PHOTO-CUP-CIRCUIT-_PIDC-Open---Chess-Matt

2017.09.03.-BUGIS-PHOTO-CUP-CIRCUIT-_PIDC-Open---Dance-Study 2017.09.03.-BUGIS-PHOTO-CUP-CIRCUIT_PIDM-open---Nude-Series-Study

2017.09.03.-BUGIS-PHOTO-CUP-CIRCUIT-PTD-Color---Donkey-Driving 2017.09.03.-BUGIS-PHOTO-CUP-CIRCUIT-_PIDC-Open---Hommage-To-Rene-Magritte

Report card of BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT 2017 – Singapore
PhotoVivo Salon, Knowledge Bowl Salon, Sandven Image House Salon, DigiRAP Salon
2017.09.03.
Dear Janos Eifert,
Pls refer to this report card which states the results of your entries. The acceptance and awards (if any) are stated.
Congratulations on the acceptances.
The acceptance certificate is as attached for your keeping. The medals, merit certificate and ribbons will be sent to you by snail mail.
SALON COMMITTEE | 沙龙委员会  Ms Sandie Yap Jee Na   APVS
Salon Secretary 沙龙秘书 Mr Steven Yee Pui Chung FRPS, FPSM, FPVS, ESFIAP, AFIAP
Committee 委员 Mr Chong Nyuk Sen, Mr Lim Teck Boon, Mr Tan Ee Sin
JUDGES | 评审员
The Panel of judges for the 3 sections consists of experienced photographers with experience in Salon participation from Singapore, Thailand and Malaysia.
BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT 2017 – PHOTOVIVO, SINGAPORE
PID COLOUR OPEN SECTION | PID MONOCHROME OPEN SECTION | PID TRAVEL (COLOUR) SECTION
Mr Harry Woo Hong Sang (Malaysia) FRPS, FPSM, FRPST, FSCPS, FPSP, FPVS, FPSNY, Hon.FPSM, Hon.FPSP, Hon.FPSLA, Hon.FKCC, Hon.FFIP, Hon.FRPST, Hon.FSCPS, Hon.FPVS, Hon.FAAPSEA, EPSA, EFIAP, ESFIAP, PSA 6th Galaxy
Mr Steven Yee Pui Chung (Singapore) FRPS, FPSM, FPVS, Hon.FPSM, Hon.FSCPS, Hon.FKCC, AFIAP, ESFIAP
Mr Waranun Chutchawantipakorn (Thailand) FPSSM, FPST, FPSP, FSCPS, FPSNY, FPSK, APSA, EFIAP, MFPT, MEPSP, Hon.FPST, Hon.FPSM, Hon.FSCPS, Hon.FPVS, Hon.ECPA, Hon.EHKCC, Hon.EPSM, Hon.ESCPS, PSA 9th Galaxy (CSD), PSA PTD Photo Traveller XI
BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT 2017 – KNOWLEDGE BOWL, SINGAPORE
PID COLOUR OPEN SECTION | PID MONOCHROME OPEN SECTION | PID TRAVEL (COLOUR) SECTION
Ms Grace Tan (Singapore) ARPST, APVS, ASPS
Ms Vannee Chutchawantipakorn (Thailand) ARPS, FRPST, Hon.FPVS, Hon.FSCC, Hon.FBPS, Hon.ESCC
Mr Soo Wee Ming (Malaysia) EFIAP, ARPS, PSA 4 Star (PPD), FPSM, FAPS, FAPAS, FSPS, FMPC, FSWAN, EUSPA, EFMPA, MEPSP, MEFIP, AWIEP, ASPM, ATPS, AFIP, AEPSP, Hon.FPSM, Hon.FMPC, Hon.FICS, Hon.FPVS, Hon.EPPSM
BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT 2017 – DIGIRAP, SINGAPORE
PID COLOUR OPEN SECTION | PID MONOCHROME OPEN SECTION | PID TRAVEL (COLOUR) SECTION
Mr Chua Swee Ping (Singapore) EFIAP, ESFIAP, PSA 6th Galaxy
Mr Lim Teck Boon (Singapore) APVS, ASPS, ARPST, APSM
Mr Tan Ee Sin (Singapore) APVS, ASPS, ARPST, APSM
BUGIS PHOTO CUP CIRCUIT – SANDVEN IMAGE HOUSE, SINGAPORE
PID COLOUR OPEN SECTION | PID MONOCHROME OPEN SECTION | PID TRAVEL (COLOUR) SECTION
Mr Edward Cheong Chee Hong (Singapore) APSM, FPVS, ASCPS, ASAFRAPC, Hon.FPVS, EFIAP, ESFIAP,
Mr David Low (Singapore) FPVS, APSS, ASCPS
Mr Tan Song Chuan (Malaysia) FPSM, Hon.FPSM, Hon.FPVS, ARPS
Chess-Matt
Score : 22  Acceptance
PSA Gold Medal
Dance
Score : 23  Acceptance
PhotoVivo Gold Medal
Dance Study
Score : 18  Acceptance
Bugis Photo Cup Circuit Merit Award
Donkey Driving
Score : 19  Acceptance
Dance
Score : 19  Acceptance
PhotoVivo Bronze Medal
Chess-Matt
Score : 21  Acceptance
Bugis Photo Cup Circuit Merit Award
Nude Series Study
Score : 22  Acceptance
Bugis Photo Cup Circuit Merit Award
Dance
Score : 21  Acceptance
Bugis Photo Cup Circuit Bronze Medal

18th. International Exhibition of Photography – 2017. Colombo, Sri Lanka, 2017. szeptember 1.

18th. International Exhibition of Photography – Sri Lanka

Dear participant,
Whilst congratulating we would like to bring your kind notice that the entries submitted by you with the undermentioned captions have been selected for our main Exhibition by the jury. Hence, we shall be thankful to you if you will send us the respective image file/s in high resolution [ about 3600x4800 at 300dpi in JPEG ] for us to make prints for the Exhibition as well as for the printing of our Exhibition Catalogue.

.

Janos Eifert: Leaf

1.  N-4 Janos Eifert  ”Leaf”                                                                            PSA  GOLD

.

Eifert János: Black Dance (2009)

2.  C-4  Janos Eifert “Black Dance”                                                                                                 Accepted

.

Kindly email your image files as described above to our official email address  npas.fiap.acct@gmail.com as early as possible. In the event of sending multiple image files please send one image file per email.

Thank you

The Executive Director,
The National Photographic Art Society of Sri Lanka,
170, Kolonnawa Road, Dematagoda,
Colombo 09,
Sri Lanka.

3rd Circular Exhibition of Photography “DPW SUMMER CIRCUIT 2017″ – Report Cards. Novi Sad, Aleksinac, Podgorica, Kotor – Szerbia, Montenegro, 2017. augusztus 31.

Report Cards

3rd Circular Exhibition of Photography “DPW SUMMER CIRCUIT 2017″

FIAP 2017/324-327 PSA 2017-232

JURY MEMBERS:

Novi Sad Salon

Radenko BOSKOVIC, AFIAP, Serbia; Branko MATIC, KMF FSS, Serbia; Tatjana TOMASEVIC, Serbia

Reserve member of the jury: Milan MARKOVIC, EFIAP, MF FSS, Serbia; DELEGATE  FSS Geza LENNERT, EFIAP, MF FSS, Serbia

Aleksinac salon

Predrag FILIPOVIC, AFIAP, Serbia; Slobodan PAJIC, KMF FSS, Serbia; Verica CUCIC IKONOV, Serbia

Reserve member of the jury: Bojan PETROVIC, EFIAP/b, KMF FSS, Serbia; DELEGATE  FSS Geza LENNERT, EFIAP, MF FSS, Serbia

Podgorica Salon

Hadzi Miodrag MILADINOVIC, EFIAP/b, MF FSS, Serbia; Branko GLISOVIC, Montenegro; Sladjana SMOLJAN, Montenegro

Reserve member of the jury: Danilo CVETANOVIC, AFIAP, MF FSS, Serbia

Kotor Salon

Istvan VIRAG, EFIAP, KMF FSS, Serbia; Goran COSOVIC, MF FSS, Montenegro; Alen MUSIC, EFIAP, MF FSS, Montenegro

Reserve member of the jury: Miroslav PREDOJEVIC, MF FSS, Serbia

Janos Eifert: Light shifts the Shadow

Janos Eifert: Light shifts the Shadow ………………………………………….     ……….. 4x  Accepted,   Awarded SALON Honorable mention

.

Janos Eifert: Celebrating (2011)

Janos Eifert: Celebrating …………………………………………………………………………………………… Accepted

.

Eifert János: Mozgásban / In Motion (1997/2002) Janos Eifert: In Motion ……………………. 3x Accepted

.

Eifert János: Kórházban / In Hospital (1992) Janos Eifert: In Hospital ………………… 2x Accepted

Report Cards
3rd Circular Exhibition of Photography “DPW SUMMER CIRCUIT 2017″
FIAP 2017/324-327 PSA 2017-232
JURY MEMBERS:
Novi Sad
Radenko BOSKOVIC, AFIAP, Serbia
Branko MATIC, KMF FSS, Serbia
Tatjana TOMASEVIC, Serbia
Reserve member of the jury:
Milan MARKOVIC, EFIAP, MF FSS, Serbia
DELEGATE  FSS
Geza LENNERT, EFIAP, MF FSS, Serbia
Aleksinac
Predrag FILIPOVIC, AFIAP, Serbia
Slobodan PAJIC, KMF FSS, Serbia
Verica CUCIC IKONOV, Serbia
Reserve member of the jury:
Bojan PETROVIC, EFIAP/b, KMF FSS, Serbia
DELEGATE  FSS
Geza LENNERT, EFIAP, MF FSS, Serbia
Podgorica
Hadzi Miodrag MILADINOVIC, EFIAP/b, MF FSS, Serbia
Branko GLISOVIC, Montenegro
Sladjana SMOLJAN, Montenegro
Reserve member of the jury:
Danilo CVETANOVIC, AFIAP, MF FSS, Serbia
Kotor
Istvan VIRAG, EFIAP, KMF FSS, Serbia
Goran COSOVIC, MF FSS, Montenegro
Alen MUSIC, EFIAP, MF FSS, Montenegro
Reserve member of the jury:
Miroslav PREDOJEVIC, MF FSS, Serbia
Janos Eifert, Hungary
Light shifts the Shadow  Salon HM
In Motion
In Hospital
Celebrating

1st Exhibition of Photography “ADVENTURE 2017″ – Report Card. Negotin, Szerbia, 2017. augusztus 30.

Report Card

1st EXHIBITION OF PHOTOGRAPHY “ADVENTURE 2017” NegotinSerbia

FIAP patronage 2017/394; PSA Recognition - 2017 240 – Adventure; FSS patronage  2017/047; GPU_Salon_License_master_circuit Adventure 2017 L170088-M9G Serbia

JURY: Filip Ilievski, FA1 FSM, AFIAP, (Macedonia); Kerekes Istvan, EFIAP/p, EFIAP/D1, (Hungary); Dr. Teodor Radu Pantea, EFIAP/s, (Romania); Razvan Baleanu, P.PSA, A.FIAP, HON.FICS, ES.USPA, A.ICS, GPU CR2, Hon.PESGSPC, E.AAFR, A.WIEP, PSA 4**** PID, PSA 3*…..(Romania); Zoran Purger, MF FSS, (Serbia); Borislav Milovanovic, PPSA, EFIAP/b, (Serbia); Rasa Milojevic, MF FSS, EFIAP/g, EsFIAP, (Serbian)

Dear Friend,

Acceptances will be listed at www.fotografija.rs

.

Eifert János: Három gyerek, egy történet / Three Kids and one Story (2004)

Janos Eifert: Three Kids and one Story                                                                                                         Accepted

.

Játszó gyerekek / Playing Children (Keleti pályaudvar, Budapest, 2017)

Janos Eifert: Playing Children ……………………………………………………………………………………………………………….Accepted

.

Eifert János: Iraki asszonyok / Women from Iraque (Bagdad, 1975)

Janos Eifert: Women from Iraque                                                                                                          SALON silver medal

.

Eifert János: Várakozás / Waiting (2012) Janos Eifert: Waiting

.

Janos Eifert: Dance Study Janos Eifert: Dance Study

.

Thanks a lot for your trust and we wish you much success in future work.

Regards,

Milos Milojevic

tel: +381648228603

e-mail: photography.negotin@gmail.com

5th Danubius International Photographic Art Salon “Best of CF”, 2017 – Report Card. Braila, Romania 2017. augusztus 30.

5th  Danubius  International  Photographic  Art  Salon “Best of CF”, 2017

Salonul International de Arta Fotografica Danubius “Best of CF”, Editia a-V, 2017

FIAP 2017/313   PSA 2017-237     RPS 2017/28     AAF 2017/06   ROTARY CLUB BRAILA     Communikate foto.ro

REPORT CARD

Author/Autor: 275_EIFERT JANOS_Hungary e-mail: eifertjanos@gmail.com

Eifert János: Fríz / Frieze (Esztergom, 2014)

János Eifert HUNGARY Frieze                                                                                                                                                                                                        Award Rotary Ribon

.

Janos Eifert: Light shifts the Shadow

Janos Eifert HUNGARY Light shifts the Shadow

.

Eifert János: Koronás daru / Balearica regulorum

Janos Eifert HUNGARY Balearica regulorum


Dear Author,

The Organizers, VOLTIN Club Braila, in partnership with Rotary Club Braila, wish to thank you for participating at this Photo Art salon.

The images you submitted have obtained the scores indicated above.

We will look forward to having you among participants next year!

Best regards!

Stimate Autor

Organizatorii, Clubul VOLTIN Braila, in parteneriat cu Clubul Rotary Braila, va multumesc pentru participarea la acest Salon International de Arta Fotografica.

Imaginile transmise de Dvs. au obtinut punctajele de mai sus.

Va asteptam printre participantii la editia din anul urmator.

Cu cele mai bune urari,

Tarquinius Vadeanu, A.FIAP, Art.AAFR

Salon Chairman

5th  Danubius  International  Photographic  Art  Salon “Best of CF”, 2017 – Braila, Romania 2017. augusztus 30.
Salonul International de Arta Fotografica Danubius “Best of CF”, Editia a-V, 2017
FIAP 2017/313   PSA 2017-237     RPS 2017/28     AAF 2017/06
REPORT CARD
Author/Autor: 275_EIFERT JANOS_Hungary e-mail: eifertjanos@gmail.com
Dear Author,
The Organizers, VOLTIN Club Braila, in partnership with Rotary Club Braila, wish to thank you for participating at this Photo Art salon.
The images you submitted have obtained the scores indicated above.
We will look forward to having you among participants next year!
Best regards!
Stimate Autor
Organizatorii, Clubul VOLTIN Braila, in parteneriat cu Clubul Rotary Braila, va multumesc pentru participarea la acest Salon International de Arta Fotografica.
Imaginile transmise de Dvs. au obtinut punctajele de mai sus.
Va asteptam printre participantii la editia din anul urmator.
Cu cele mai bune urari,
Tarquinius Vadeanu, A.FIAP, Art.AAFR
Salon Chairman

« Előző oldalKövetkező oldal »