János Eifert - Photographer

MAGYAR SKÍZ ’56 – a Németh Család kiállítás-performansza. Győr, 2016. szeptember 16 – november 2.

2016.09.16.-Magyar-Skíz'-56,-Győr A (VOKE) ARANY JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ és a Fiesta Kortárs Művészeti Alapítvány (9021 Győr, Révai u. 5.)

S Z E R E T E T T E L M E G H Í V J A 2016. szeptember 16-án, pénteken 18 órára, Dr. Németh László fekete-fehér analóg fotóinak, Németh Balázs Kristóf animációs kisfilmjeinek, installációjának, Németh Zoltán Pál analóg és digitális fotográfiáinak, Németh Péter Mikola vizuális-költeményeinek bemutatójára.

Megnyitja: E I F E R T J Á N O S fotóművész  -

Közreműködik: I M R O M T U című Vers-koncertjével a MYKOLÁRIUM TRIÓ – Németh Zsófia Nóra (fuvola), Lazarus Stanislaw (doromb), Németh Balázs Kristóf (ütőhangszerek),  + a Költő.

A kiállítás kurátora: KÖPÖCZI RÓZSA művészettörténész

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Németh-Balázs-kristóf-videoinstallációjával-01 (Eifert János felvétele)

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Vendégkönyv (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Videoinstalláció (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Performansz-a-közönség-bevonásával-03 (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Performansz-a-közönség-bevonásával-02 (Eifert János felvétele)

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Performansz-a-közönség-bevonásával-01 (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Performansz-02 (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Performansz-01 (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Performansz,-a-közönség-bevonásával (Eifert János felvétele)

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Anya-gyermekével (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Németh-Zsófia-Nóra-mint-Angyal (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Németh-Zsófia-Nóra-és-Mikola (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Hegedűvirtuóz (Eifert János felvétele)

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Eifert-János-megnyitója_Kaproncai-Tamás-felvétele

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Németh-Balázs-Kristóf-videoinstallációja-Eifert-újraértelmezésével (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Németh-Balázs-Kristóf-videoinstallációja-Eifert-átértelmezésében (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Németh-Balázs-Kristóf-videoinstallációja-a-közönség-bevonásával-01 (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Németh-Balázs-Kristóf-videoinstallációja,-Eifert-újrafogalmazásában (Eifert János felvétele)

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Az-Angyal-és-a-Költő-Eifert-újraértelmezésében (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Lazarus-Stanislaw-dorombon-játszik (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Kislány-a-videoinstallációban (Eifert János felvétele) 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Készül-a-csoportkép (Eifert János felvétele)

Eifert János és Kaproncai Tamás felvételei

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Eifert-és-a-Horváth-család-a-kiállítók

MAGYAR SKÍZ  ’56

Széljegyzetek a Németh Család kiállítás-performanszához

„Nem szánom én az ostobát,
kinek üres a mennyek boltja:
ki méltó látni a csodát
az a csodát magában hordja.”

(Babits)

Babits Mihály: Babona, varázs című verse jellemezheti leginkább azt családi, össz-művészeti „vállalkozást”, amit a Németh Család: a Nagyapa, Dr. Németh László gyógyszerész, aki ma már dédnagyapa, s a gyermekei: Németh Péter Mikola, Németh Zoltán Pál és az unokák:Németh Zsófia Nóra és Németh Balázs Kristóf, valamint barátaik és alkotótársaik közreműködésével a szemünk láttára, a fülünk hallatára MAGYAR SKÍZ ’56 címmel elénk tártak.

Kezdjük talán a legelején. A Németh Család estében minden bizonnyal igaz lehet az a Hamvas Bélai megállapítás, hogy már jóval a születésünk előtti időkben eldőlt az, hogy kikkel, kivel is fogunk térben és időben, téridőben együtt élni, de akár csak lélegzetet venni is, itt ezen a földön. A történet, aneddig az emlékezetünk elér, a 20. század elején, a rimaszombati, gömöri palóc szép- illetve dédszülők életével kezdődik: Péter Apollóniával a költői lelkületű nagymamával, aki verseket is írt, olyan klasszikus ígéretű kezdő sorokat, mint például, idézem: „Évek-évek sok-sok évek, /Mért is hoztok öregséget?” kérdő mondata. És hát Németh Lajos nagyapával folytatódik, aki árvaságában született kvalitás érzékkel megáldott ember volt. S aki egy páratlan képzőművészeti gyűjteményt teremtett a két világháború között. Ebben a miliőben gyermeknek lenni, már eleve valamiféle művészi indíttatást jelenthetett.

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Kiállítók-és-közönségük (Eifert János felvétele) Dr. NÉMETH László (1928. 09.15. Rimaszombat) gyógyszerész.

Hazát a legritkább esetben cserél önszántából az ember. Németh László, aki 1928. szeptember 15-én Csehszlovákiában, Rimaszombatban született. Ifjúként élte meg a 20. század Európájában azt változást, hogy a szülőföld országot cserélt a feje fölött. A Trianon utáni első és második Bécsi döntés határokat módosító történelmi tényei ismertesek számunkra. Így lett Ő menekültként, vállalt sorsa szerint sárospataki diák, majd Magyarországon a gyógyszerészeti egyetem hallgatója, s végül magyar állampolgár. De hogy hogyan élhette meg lélekben ezeket a traumatikus változásokat az egyén, individuum, arról még ma is meglehetősen keveset tudunk, s azt talán a lehető legpontosabban a művészeti alkotásokban követhetjük, érhetjük tetten valóságosan is.  Az 1950-es évek elején kezdett fényképezni exakta varex  fényképezőgépével, saját maga dolgozta ki felvételeit, melyek a családi fényképalbumban rejtőzködtek eddig.

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Németh-Péter-Mikola,-a-költő (Eifert János felvétele) NÉMETH Péter MIKOLA (1953.07.15. Diósgyőr) Költő, performer, szerkesztő-rendező avantgárd poéziséről:

A MAGYAR SKÍZ ’56 című képverse, vizuális költeménye adja a kiállítás-performansz összegző, mélyen elgondolkodtató főcímét.

De miért is? Első asszociációjában azért, mert ebben a Triptichonban benne foglaltatik sorsosan az egész Németh Család 20. századi élettörténete, melynek cezúráját 1956-os forradalom és szabadságharc adja. A családfő a Hazáért és Szabadságért történt helytállása, a nemzet sorsát is meghatározó vállalása összefüggésben, amit aztán egy életre szólóan egzisztenciális megkülönböztetettség, megfigyelés és megaláztatás követett. Amit valahogy és valamiképp túl kellett élni.

A tarokkban, mint ismeretes a Skíz a „Jolly Joker”, ami „mindet helyettesít” és „mindent üt”.  Nem véletlenül kerültek tehát ezekre a tarokk kártyalapokra a költő VisszaSejtesít című kötetében sem, azok a költészeti jelek, amelyekből az evangélium ismeretében kiolvasható a családtörténet is: a Virágvasárnapok, a Fekete- és Fehérvasárnapok történetével a húsvéti ünnepkör liturgiájával az a performansz, amit itt is láthattunk. De ugyanakkor fontosak az évfordulók is, épp most az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója, ami alkalmat ad arra, hogy élő tanúkkal, forradalmárokkal együttesen ülhessük meg „A mélypont ünnepélyé”-t.

2016.09.16.-Eifert-hálószoba-a-terasz-felé 2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Eifert-bemutatja-Németh-Zoltán-Pált_Kaproncai-Tamás-felvétele NÉMETH Zoltán PÁL (1960.03.28. Eger) Fotográfus, aki érettségi után a Bp-en a Magyar Filmlaboratórium, Művelődési Minisztérium Filmigazgatóság Filmgyártás Felsőszakán végzett.  A két testvér közötti hét év különbség, ami már gondolkozás szempontjából generációváltásnak tekinthető, s ez a művészetekben jellemző módon irányváltásokkal is jár Zoltán és Mikola estében alig érzékelhető. A képek és versek, a versek és a képek nem illusztrációi egymásnak, hanem sokkal inkább a megélt valóságos világok leképezései, amelyek a lehető legszélesebb asszociációs terekben léleg(k)eznek, mozognak és érintkeznek is.

Így született meg 2006-ban NPM MYSTERIUM CARNALE / TESTTÉ VÁLT HITTITOK – Homage ’a Pilinszky János című verseskötete NZP Fotográfiáival, majd 2008-ban hasonló alapokon látott napvilágot a Napkút és a Magyar Műhely Kiadóknál NPM Válogatott és új verseinek, költészeti montázsainak, irodalmi és fotóművészeti performanszainak VISSZASEJTESÍT című kötete NZP fotográfiáival, valamint CSORBA Simon László grafikáival és közös performanszaikkal. Ez a két könyv is annak bizonyossága, hogy a Németh Testvérek alkotó ereje, a kozmikus egészben valami egészen kivételes összművészeti szimbiózisban létezik, ihletetten, egymás művészetét kiegészítve,

fel- és megerősítve. A most kiállított korai és új munkái is erre engednek következtetni. Közöttük a két nagyméretű poszter: A TEMPLOM FÜGGÖNYE, valamint a BARTAL-CORPUS a megerősítő kétsoros verses képaláírással: „Tánc a valóság élén./ Megfeszített karok ölelése.” Továbbá a TRIPTICHON, ami már a hagyományos alapokat elhagyva, egy egészen más, a fotoperformansz újabb lehetőségeinek irányában kísérletezik tovább.

2016.09.16.-Magyar-Skíz'56_Németh-Balázs-kristóf-videoinstallációjával (Eifert János felvétele) NÉMETH Balázs KRISTÓF (1990.03.14., Vác) mozgóképművész, animációs filmrendező, a Bodajki Hang-Szín-Tér Művészeti Iskola oktatója, aki diploma kiállítását: 2014-ben, a Budapesti Metropolitan Egyetemen BŰRO – „A bürokrácia diszkrét bája” címmel rendezte a budapesti kArton Galériában, az Alkotmány utcában, az Országház tőszomszédságában alkotó-társaival együtt. Bátorság kellett ehhez is. Ennek egyik video installációja látható a kiállításon: „A bürokrácia oltára” címmel

A Németh-család MAGYAR SKÍZ ’56 című kiállítás-performansza, amelyet Eifert János nyit meg. Győr, 2016. szeptember 16.

2016.09.16.-Magyar-Skíz'-56,-Győr

A (VOKE)  ARANY  JÁNOS MŰVELŐDÉSI HÁZ és a Fiesta  Kortárs  Művészeti  Alapítvány (9021 Győr, Révai u. 5.)

S Z E R E T E T T E L   M E G H Í V J A

2016. szeptember 16-án, pénteken 18 órára

Dr. Németh László fekete-fehér analóg fotóinak, Németh Balázs Kristóf animációs kisfilmjeinek, installációjának, Németh Zoltán Pál analóg és digitális fotográfiáinak, Németh Péter Mikola vizuális-költeményeinek bemutatójára.

Megnyitja: E I F E R T   J Á N O S fotóművész

Közreműködik: I M R O M T U című Vers-koncertjével a MYKOLÁRIUM TRIÓ

Németh Zsófia Nóra (fuvola) — Lazarus Stanislaw (doromb) –

Németh Balázs Kristóf (ütőhangszerek) – : + a Költő.

A kiállítás kurátora: KÖPÖCZI RÓZSA művészettörténész

Infó: www.vasutasmuvhazgyor.hu

A kiállítás megtekinthető a Művelődési Ház nyitvatartási rendje szerint

2016.09.16.-Eifert-hálószoba-a-terasz-felé

Eifert János Geometria című kiállításával nyílt meg a 12. Magyar Táncfesztivál. Győr+TV, 2016. június 21.

2016.06.21.-Győr-Plusz-TV_Táncold-át-az-éjszakát

Eifert János Geometria című kiállításával nyílt meg a 12. Magyar Táncfesztivál. Ezután a Nagyszínpadon folytatódott a program, ahol a szervező és egyben házigazda intézmény nevében Kiss János köszöntötte a közönséget. A Győri Balett igazgatója emlékezve nemrég elhunyt kollégájára, az idei táncfesztivált Gombár Judit emlékének ajánlotta. A megnyitón Borkai Zsolt és Mihályi Gábor is szólt a megjelentekhez, hangsúlyozva, milyen fontos szerepet tölt be a fesztivál a magyar táncéletben.

Győr+ TV – Szerkesztő: Csapucha Adrienn, Operatőr: Révi Dániel Máté

Geometria – Eifert János kiállítása – fotókkal. Győr+ Online, 2016. június 21. 09:25

Győr+ Online, 2016. június 21. 09:25

2016.06.21.-GyőrpluszOnline_Geometria-Eifert-János-kiállítása-fotókkal

Geometria – Eifert János kiállítása – fotókkal

A hagyományos megnyitóbeszéd helyett Lőrincz Katalin táncművész és Lörinszky Attila bőgőművész előadása ajánlotta a látogatók figyelmébe a fotókat a Győri Nemzeti Színház csillárszintjén.

A geometria keretjáték: szó szerint, és átvitt értelemben. Háromszögek és körök találkozása, négyzetek masírozása hármasával: paszpartuk és keretek fenséges, fegyelmezett, ugyanakkor változatos sora. Ami azonban belül található: az idomok, az emberi, – túlnyomórészt női – testek, néhány lágyabb kelme, finom mozdulatok, az épphogy inkább ellenpontozza a szabályozottságot. Él, lélegez, lebeg, lendül, érez, és még nyugvó helyzetben is nyugtalan. A keret higgadtságát belakja a szenvedély. Ahogyan Eifert János alkotói fantáziáját a játékszenvedély.

Fotó: O. Jakócs Péter

Csatolt galéria: Eifert János kiállítás

A végtelen jele egy négyzet fogságában – Eifert János GEOMETRIA című kiállításának megnyitója a Győri Nemzeti Színházban, 2016. június 20.

2016.06.20.-Eifert_geometria-kiállításán-Kiss-János-köszöntője_Photo-Olasz-Ági

Ahogy a zene rezgése bejárta a teret, úgy táncolta be Lőrinc Katalin a kiállítás helyszínéül szolgáló Csillárterem pontjait. Talán így nézhet ki napjainkban egy modern rituális szertartás, hiszen mintegy felszentelte a helyet, mégis könnyed játékossággal táncolta körbe a kiállított fotókat, állványokat, tárgyakat és embereket, néha még a növényeket is.

„Kép a képben” érzetem támadt, amikor mozdulatai az állvány mellé, mögé, a képek alá, fölé vezették (mert minden csak nézőpont kérdése, és valljuk be, ez sehogy sem lenne méltó megfogalmazás a címadó geometriához), szinte eggyé olvadt a képekkel, táncolt velük, bennük, értük. Az összhang megélését csak erősítette, hogy az egyik fotó őt magát, a táncosnőt ábrázolja. Lörinszky Attila keze alatt a méltóságteljesen szóló hangszer ünnepélyes keretet teremtett, ám a hangzás cseppet sem vált súlyossá. Tartalom és forma közt összhangot teremtett, akárcsak Lőrinc Katalin a „Vigyázz, lépcső” feliratú táblával, amikor mozdulatai annak geometrikus formájával találkoztak.
Eifert János képein a színek és a fények játéka lendületes mozdulatokon, csodálatos – túlnyomórészt – női testeken elevenedik meg. A képek messziről kiabálnak, mert itt még a fekete-fehérek is színesek; sodró lendület, maga az élet színezi őket. Ha azt mondjuk, hogy a fotó befagyasztja a pillanatot, akkor azt is el kell mondanunk, hogy Eifert János képei a néző szemében egy pillanat alatt olvadnak. Tűz, víz, levegő elementáris ereje járja át az ívbe csavarodó testek látványát.
A geometria fogalma úgy helyezi keretbe az erőt, mintha a végtelen jelét helyeznénk egy négyzet fogságába. Földi keretek közé szorul ugyan, de benne a mélyen szunnyadó, végtelen erő messzire szárnyal és magasra tör. Az Ars poetica nevű képen a kézzel írott betűkből spirálba rendezett, rendhagyó formában jelenik meg a szöveg. Mi csak állunk előtte, és forgatjuk a fejünket; a kimért, szokványos tekintgetéssel itt mit sem érünk, a befogadáshoz is játék kell.
Hagyjuk, hogy magukkal ragadjanak ezek a rendezetten rendhagyó alkotások (ahogyan a spirálisan kanyargó szöveg olvasása magába szippant), és egy perc alatt világossá válik: Úgy kerülhet a végtelen jele egy négyzet fogságába, ahogyan Eifert János a képen lévő felirattal fogalmaz: „Számomra játék a fotográfia. (…) képzelet és valóság peremén.”
Kunstár Mónika

A végtelen jele egy négyzet fogságában

Eifert János Geometria című kiállítása

2016. június 20-án este Eifert János, fotóművész Geometria című kiállításával a Győri Nemzeti Színház Csillártermében kezdetét vette a XII. Magyar Táncfesztivál. A kiállítást Lőrinc Katalin, táncművész mozdulataival, valamint Lörinszky Attila, a bőgő mestere játékával nyitotta meg.

Ahogy a zene rezgése bejárta a teret, úgy táncolta be Lőrinc Katalin a kiállítás helyszínéül szolgáló Csillárterem pontjait. Talán így nézhet ki napjainkban egy modern rituális szertartás, hiszen mintegy felszentelte a helyet, mégis könnyed játékossággal táncolta körbe a kiállított fotókat, állványokat, tárgyakat és embereket, néha még a növényeket is.

„Kép a képben” érzetem támadt, amikor mozdulatai az állvány mellé, mögé, a képek alá, fölé vezették (mert minden csak nézőpont kérdése, és valljuk be, ez sehogy sem lenne méltó megfogalmazás a címadó geometriához), szinte eggyé olvadt a képekkel, táncolt velük, bennük, értük. Az összhang megélését csak erősítette, hogy az egyik fotó őt magát, a táncosnőt ábrázolja. Lörinszky Attila keze alatt a méltóságteljesen szóló hangszer ünnepélyes keretet teremtett, ám a hangzás cseppet sem vált súlyossá. Tartalom és forma közt összhangot teremtett, akárcsak Lőrinc Katalin a „Vigyázz, lépcső” feliratú táblával, amikor mozdulatai annak geometrikus formájával találkoztak.

2016.06.20.-Eifert János GEOMETRIA c. kiállításának megnyitóján, Győri Nemzeti Színház (Olasz Ági felvétele) 2016.06.20.-Eifert János GEOMETRIA c. kiállításának megnyitóján, Győri Nemzeti Színház (Olasz Ági felvétele) 2016.06.20.-Eifert János GEOMETRIA c. kiállításának megnyitóján, Eifert TV-interjút ad (Photo: Olasz Ági) 2016.06.20.-Eifert-interjút-ad_Photo-Olasz-Ági

2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállításán_Foto_Szabo_Bela-0055 2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállítása_Photo-Olasz-Ági 2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállításán-Lőrinc-Kati-performansz_Photo-Olasz-Ági 2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállításán-közönség-02_Photo-Olasz-Ági

2016.06.20.-Eifert-Geometria_Foto_Szabo_Bela-0001

Eifert János képein a színek és a fények játéka lendületes mozdulatokon, csodálatos – túlnyomórészt – női testeken elevenedik meg. A képek messziről kiabálnak, mert itt még a fekete-fehérek is színesek; sodró lendület, maga az élet színezi őket. Ha azt mondjuk, hogy a fotó befagyasztja a pillanatot, akkor azt is el kell mondanunk, hogy Eifert János képei a néző szemében egy pillanat alatt olvadnak. Tűz, víz, levegő elementáris ereje járja át az ívbe csavarodó testek látványát.

A geometria fogalma úgy helyezi keretbe az erőt, mintha a végtelen jelét helyeznénk egy négyzet fogságába. Földi keretek közé szorul ugyan, de benne a mélyen szunnyadó, végtelen erő messzire szárnyal és magasra tör. Az Ars poetica nevű képen a kézzel írott betűkből spirálba rendezett, rendhagyó formában jelenik meg a szöveg. Mi csak állunk előtte, és forgatjuk a fejünket; a kimért, szokványos tekintgetéssel itt mit sem érünk, a befogadáshoz is játék kell.

Hagyjuk, hogy magukkal ragadjanak ezek a rendezetten rendhagyó alkotások (ahogyan a spirálisan kanyargó szöveg olvasása magába szippant), és egy perc alatt világossá válik: Úgy kerülhet a végtelen jele egy négyzet fogságába, ahogyan Eifert János a képen lévő felirattal fogalmaz: „Számomra játék a fotográfia. (…) képzelet és valóság peremén.”

Kunstár Mónika

2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállításán-Lőrinc-Kati-megnyit_PhotoEifertKataNóra 2016.06.20.-Eifert-Geometria-Lőrinc-Kati-performansz (Photo: Olasz Ági) 2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállításán-Lörinczy-Attila-bögőzik_PhotoOlaszÁgi 2016.06.20.-Eifert-Geometria-Lőrinc-Kati-performansz-01_PhotoOlaszÁgi

2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállításán_Foto_Szabo_Bela-9948

2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállításán-Lőrinc-Kati-ésLörinczy-Attila_Photo-Olasz-Ági 2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállításán-Árnics-Kati-férjével_Photo-Olasz-Ági Olasz Ági, Szabó Béla, Eifert Kata Nóra és Eifert János felvételei

2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállításán_Photo-Olasz-Ági

2016.06.20.-Eifert-Geometria-kiállításán_Foto_Szabo_Bela-9940

Eifert János: Idősíkok (2013)

Eifert János „GEOMETRIA” című kiállítása a Győri Nemzeti Színházban, 2016. június 20. 18:30

2016.06.20.-www.magyartancfesztival

2016.06.17.-Győri-kiállításom-részlete_Olasz-Ági-felvétele

2016.06.17. Győri Nemzeti Színház, Eifert János GEOMETRIA c. kiállításának részlete 2016.06.17. Győri Nemzeti Színház, Eifert János GEOMETRIA c. kiállításának részlete 2016.06.17. Győri Nemzeti Színház, Eifert János GEOMETRIA c. kiállításának részlete a művésszel (Olasz Ági felvétele) 2016.06.17. Győri Nemzeti Színház, Eifert János GEOMETRIA c. kiállításának részlete

2016.06.17. Győri Nemzeti Színház, Eifert János GEOMETRIA c. kiállításának részlete XX. MAGYAR TÁNCFESZTIVÁL, GYŐR 2016. június 20-26.

1. NAP, 2016. JÚNIUS 20.

GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ – CSILLÁRTEREM
18.30
EIFERT JÁNOS FOTÓMŰVÉSZ
„GEOMETRIA” CÍMŰ KIÁLLÍTÁSÁNAK MEGNYITÓJA

A fotó-kiállítást megnyitja:
Lőrinc Katalin táncművész, közreműködik Lörinszky Attila, a bőgő mestere

A geometria keretjáték: szó szerint, és átvitt értelemben. Háromszögek és körök találkozása, négyzetek masírozása hármasával: paszpartuk és keretek fenséges, fegyelmezett, ugyanakkor változatos sora. Ami azonban belül található: az idomok, az emberi, – túlnyomórészt női – testek, néhány lágyabb kelme, finom mozdulatok, az épphogy inkább ellenpontozza a szabályozottságot. Él, lélegez, lebeg, lendül, érez, és még nyugvó helyzetben is nyugtalan. A keret higgadtságát belakja a szenvedély. Ahogyan Eifert János alkotói fantáziáját a játék szenvedélye.

2016.06.17. Győri Nemzeti Színház, Eifert János GEOMETRIA c. kiállításának rendezése. Olasz Ági és Eifert János a színház előcsarnokában, Szász Endre mű előtt

Ötven produkciót és számos kísérőprogramot láthat a közönség a XII. Magyar Táncfesztivál hét napja alatt, június 20. és 26. között Győrben.

Kiss János fesztiváligazgató, a házigazda Győri Balett igazgatója a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta, hogy a hagyományoknak megfelelően a XII. Magyar Táncfesztivál az elmúlt év legizgalmasabb és legértékesebb táncelőadásait vonultatja fel. Emellett újdonságokat is kínálnak a látogatóknak: lesz például filmvetítés, megjelennek a társművészetek, színpadra kerülnek klasszikus produkciók és két szakmai fórum is bekerült a programba.

Kiss János elmondta, hogy színház előtti nagyszínpad mellett a II. János Pál tér szabadtéri színpada, a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy-terme, a Győri Balett próbatermei lesznek a főbb helyszínek.

A megnyitó gálaműsor részeként, június 20-án este egy különleges darabot mutat be a Győri Balett.Velekei László Harangozó-díjas koreográfus, a társulat művészeti vezetője alkotott egy etűdökből álló mozaikot a minimalizmus meghatározó képviselőjének, Max Richternek egy művére. Ez a társulat számára is nagy kihívás lesz – tette hozzá az igazgató. Egyúttal az est vendége lesz az Izrael Balett, amelynek művészeti vezetője, Mórai Máté a győri társulat táncosa volt korábban. Az izraeli együttes aHamupipőke című balettből ad elő részletet.

Magyar Nemzeti Balett fellépése a gálán már hagyomány, ők idén a svéd Johan Inger Bolero-verzióját, a Walking Madet hozzák el a fesztiválra. Koncertet ad a Győri Filharmonikus Zenekar Klasszikus tánczenék címmel, a napot Grecsó Zoltán kamaraműve, az Egy faun alkonya zárja – sorolta Kiss János.

A nagyszínpadi produkciók között szerepelnek tradicionális klasszikus művek is, mint például a Kassai Állami Színház balett- társulatának Csipkerózsika előadása, a Magyar Állami Népi Együttes és a Duna Művészegyüttes egy külön tematikus napon, június 22-én lép színpadra.

Június 23-án a Bozsik Yvette Társulat az Oidipusz királyt adja elő, a címszerepben a társulatvezetővel. “Oidipusz király több arcát fogom bemutatni, archaikus elemekkel, ugyanakkor a mű mai prezentációját láthatja majd a közönség” – fogalmazott Bozsik Yvett. Június 24-én a határon túli magyar néptáncegyüttesek foglalhatják el a nagyszínpadot, fellép majd a Maros Művészegyüttes és az Ifjú Szívek Táncház.

A Győri Balett negyedik emeleti próbaterméből fesztiválmozit alakítanak ki. Itt kap majd helyet Lakatos János koreográfus, táncművész előadássorozata is.

XII. Magyar Táncfesztivál műsorkínálatának része még Eifert János fotóművész Geometria című kiállítása. A június 20-i megnyitón Lőrinc Katalin sajátos performanszot ad elő egy nagybőgős kíséretében.

Június 19-én Többlettél címmel interaktív művészeti napot tartanak, június 23-án pedig bemutatkozik a fesztiválon a Nemzeti Kulturális Alap Tánckollégiuma, illetve másnap egy fórumon lehet megvitatni a táncművészet helyzetét és kitörési pontjait.

Kiss János arról is beszélt, hogy idén sem marad el a Gyermek Táncfesztivál, amelynek keretében második alakalommal szavazhatnak majd a nézők aranybabokkal a tetszésüket leginkább elnyerő előadásokra a Vaskakas Művészeti Központban. A nyitó program itt a Győri Balett Szegény Dzsoni és Árnika című táncműve lesz, amelynek koreográfusa Lakatos János. A gyerekelőadások között szerepel még többek között a Maros Művészegyüttes János vitéze vagy A kis hercegPécsi Balettelőadásában.

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a fesztivált az interneten is lehet követni, a II. János Pál téri programokat például élőben közvetítik.

Bövebb információk és aktualitások megtalálhatók a fesztivál weboldalán és facebook eseményoldalán.

forrás: MTI

Kipakoltak a győri képzőművészeti iskolások – Promenad.hu, 2016. április 25.

Promenad.hu, 2016. április 25.

http://promenad.hu/cikk/kipakoltak-a-kepzomuveszeti-iskolasok-165686

2016.04.25.-Promenad.hu_Kipakoltak-a-képzőművészeti-iskolások

Kipakoltak a győri képzőművészeti iskolások

Tagozati kipakolás. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola festő, szobrász, grafika tagozat kiállítása a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban (Győr, Király utca 4.) A kiállítás május 8-ig látogatható.

A győri képzőművészeti iskolában évek óta hagyomány, hogy a tagozat (9.-13. évfolyam) egy éves munkáiból válogatott kiállításának a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum ad otthont. Három éve ez a kapcsolat még szorosabb lett, ugyanis a Grafikai műhely, amit az iskola tanulói is használnak, a Napóleon Házba költözött a kiállítótér hátsó traktusába. Így ez a miliő nagyon ismerős a diákoknak, hiszen ezen járnak át nap, mint nap tervezni és alkotni „A Műhelybe”.

A kiállítás gerincanyaga az akadémista művészeti vonalból vonultat fel aktokat, csendéleteket, kiégetett büsztöt, mintázott koponyát. A festő és stílustan órai kreatív feladatok, tervezőgrafikai projektek pedig már a kísérletező kedvet, a művészeti területek határait, azok átjárhatóságát feszegetik. A grafika szakos 11. évfolyam hallgatói az idei évtől kiváló tervező grafikai munkákkal is remekeltek.

Erős a mezőny az idei Cziráki Lajos megyei komplex tanulmányi versenyre készült rajzok, festmények, fantázia szobrok tekintetében, amelyek a versenyen elért első- második helyezésekkel dicsekedhetnek.

A megnyitón került sor az ARANY-KÉZ vándordíj átadására, amelyre az a hallgató pályázhat, akit a tagozat tanárai szavaznak meg eddigi szakmai munkája elismeréseképpen, hogy egy évig ennek a díjnak a birtokosa legyen. A Bombicz Barbara intézményvezető által alapított díjnak eddig öt tulajdonosa volt. Az idei díjazottat Milanovich Ildikó, a tagozat művészeti vezetője méltatta, majd szólította a 13. évfolyamos Kniezl Rebekát, aki a művészeti szakközépiskolák között meghirdetett I. Országos Festő verseny idei győztese lett.

A megnyitón Graszli Bernadett múzeumigazgató elismerően szólt az iskola képzőművész tanárairól, magas színvonalú szakmai munkájukról.(Balogh István, Gollowitzer Szabina, Milanovich Ildikó, dr. Nagy Csilla, Nagy Rita, Pápai Emese, dr. Radosza Attila, Selényi Károly István, Szabó Márton, Szalkai Károly és dr. habil Tolnay Imre.)

Az estét hangulatos koncertélmény zárta, az iskola tanáraiból és a fiatal konzis énekesnőből álló KÉK TRIÓ zenélt. (Radosza Attila, Selényi Károly, Pápai Bori)

Forrás: Milanovich Ildikó

Eifert János felvételei

Tagozati kipakolás. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola festő, szobrász, grafika tagozat kiállítása a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban. Győr, 2016. április 22 – május 8.

Kipakolás a Győri Napóleon-házban meghívó

2016.04.22. Tagozat Kipakolás plakát Tagozati kipakolás. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskola festő, szobrász, grafika tagozat kiállítása a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeumban (Győr, Király utca 4.) A kiállítás május 8-ig látogatható.

2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-KIPAKOLÁS-kiállítók-nevei (Eifert János felvétele)

Kocsispéter Kata: The-Princess-Bridge Kocsispéter Kata grafikája-01 Károlyfi Dávid: Face in Face

2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-KIPAKOLÁS-Eifert-András-műveit-mutatja (Eifert János felvétele)

Kipakoltak a képzőművészeti iskolások

A győri képzőművészeti iskolában évek óta hagyomány, hogy a tagozat (9.-13. évfolyam) egy éves munkáiból válogatott kiállításának a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum ad otthont. Három éve ez a kapcsolat még szorosabb lett, ugyanis a Grafikai műhely, amit az iskola tanulói is használnak, a Napóleon Házba költözött a kiállítótér hátsó traktusába. Így ez a miliő nagyon ismerős a diákoknak, hiszen ezen járnak át nap, mint nap tervezni és alkotni „A Műhelybe”.

A kiállítás gerincanyaga az akadémista művészeti vonalból vonultat fel aktokat, csendéleteket, kiégetett büsztöt, mintázott koponyát. A festő és stílustan órai kreatív feladatok, tervezőgrafikai projektek pedig már a kísérletező kedvet, a művészeti területek határait, azok átjárhatóságát feszegetik. A grafika szakos 11. évfolyam hallgatói az idei évtől kiváló tervező grafikai munkákkal is remekeltek.

Erős a mezőny az idei Cziráki Lajos megyei komplex tanulmányi versenyre készült rajzok, festmények, fantázia szobrok tekintetében, amelyek a versenyen elért első- második helyezésekkel dicsekedhetnek.

A megnyitón került sor az ARANY-KÉZ vándordíj átadására, amelyre az a hallgató pályázhat, akit a tagozat tanárai szavaznak meg eddigi szakmai munkája elismeréseképpen, hogy egy évig ennek a díjnak a birtokosa legyen. A Bombicz Barbara intézményvezető által alapított díjnak eddig öt tulajdonosa volt. Az idei díjazottat Milanovich Ildikó, a tagozat művészeti vezetője méltatta, majd szólította a 13. évfolyamos Kniezl Rebekát, aki a művészeti szakközépiskolák között meghirdetett I. Országos Festő verseny idei győztese lett.

A megnyitón Graszli Bernadett múzeumigazgató elismerően szólt az iskola képzőművész tanárairól, magas színvonalú szakmai munkájukról.(Balogh István, Gollowitzer Szabina, Milanovich Ildikó, dr. Nagy Csilla, Nagy Rita, Pápai Emese, dr. Radosza Attila, Selényi Károly István, Szabó Márton, Szalkai Károly és dr. habil Tolnay Imre.)

Az estét hangulatos koncertélmény zárta, az iskola tanáraiból és a fiatal konzis énekesnőből álló – Radosza Attila, Selényi Károly, Pápai Bori – KÉK TRIÓ zenélt. ( Milanovich Ildikó)

2016.04.22.-Győr-Kipakolás-kiállítás-A-tanári-kar-a-díjazottal (Eifert János felvétele)

2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-KIPAKOLÁS-megnyitó-közönsége (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-KIPAKOLÁS-megnyitó-közönsége (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Győr-napóleon-Ház-KIPAKOLÁS-megnyitó-közönsége (Eifert János felvétele) Kniezl Rebeka az ARANY-KÉZ vándordíjjal (Tolnay Imre felvétele)

2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-Tagozat-KIPAKOLÁS-kiállítás-részlet (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-KIPAKOLÁS (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-Tagozat-KIPAKOLÁS-kiállítás (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Kipakolás-Grászli-Bernadett-múzeumigazgató (Eifert János felvétele)

2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-KIPAKOLÁS-Andris (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-KIPAKOLÁS (Tolnay Imre felvétele) 2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-KIPAKOLÁS-kiállításmegnyitó (Eifert János felvétele) Tolnay Imre és Eifert János felvételei

2016.04.22.-Kipakolás-Győr-Napóleon-ház-Kiállításmegnyitó-közönsége (Eifert János fevétele)

2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-KIPAKOLÁS-Andris-barátjával (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Győr-Milu-Kniezl-Rebeka-díjazottal (Tolnay Imre felvétele) 2016.04.22.-Győr-KIPAKOLÁS-Szabó-Márton-és-Gollowitzer-Szabina (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Győr-Napóleon-Ház-KIPAKOLÁS-kiállításmegnyitó (Eifert János felvétele)

2016.04.22.-Győr-Kipakolás-kiállításon-Serényi-Károly-Radosza-Attila-kíséri-az-énekest (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Győr-Kipakolás-kiállítás-Milu (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Győr-Kipakolás-kiállítás-Andris-barátnőjével (Eifert János felvétele) 2016.04.22.-Győr-Kipakolás (Tolnay Imre felvétele)

2016.04.22.-Bombicz-Barbara-Milu-Graszli-Bernadett-azARANY-KÉZ-vándordíj-átadásán_Tolnay-Imre-felvétele 2016.04.22.-Gollowitzer-Szabina_PhotoEifert 2016.04.22.-Győri-udvar-Gollowitzer-Szabinával_PhotoEifert

A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 12. évfolyamának szalagavató ünnepsége – Győr, 2016. február 12.

2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Nyitótánc (Eifert János felvétele)

A Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 12. évfolyamának szalagavató ünnepsége, amely 2016. február 12-én 17 órai kezdéssel került megrendezésre a Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakképző iskolában. (9023 Győr, Földes Gábor u. 34.)

A 12. évfolyam tanulói:

Bánfi Leila, Császár Lilla, Eifert András Szilveszter, Eyassu-Vincze Barbara, Gerencsér Eszter, Gláser Márton, Harangozó Lili Júlia, Horváth László, Horváth Renáta, Hőbe Barbara, Kacso Renáta Imola, Kocsis Viktória, Kondákor Eleonóra Terézia, Lakatos Réka, Lévay Barbara, Németh Valentína, Novák Laura, Piti Vivien Erzsébet, Ratkovic Mária Ljubica, Recsák Erik Péter, Szabó Dániel Márton, Tömördi Sára, Vértes Ákos

Osztályfőnök: Derczó Tibor

2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Andris-táncra-kéri-Anyját (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Fényképező-szülők (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavatón-tanárokkal-énekelnek (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Műsorvezetők (Eifert János felvétele)

2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Képzősök-tapsot-fogadják (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Képzősök-performansza (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-performansszal (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-elkészült-grafikákkal (Eifert János felvétele)

2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Kati-Andrissal-táncol (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Eifert-Andris-Walters-Lili-Lőrinc-Kati 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Bombicz-Barbara-köszöntője (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-01 (Eifert János felvétele)

2016.02.12.-Győr-12.-évfolyam-Szalagavató-ünnepsége-02 (Eifert János felvétele)

2016.02.12.-Győr-Meghívó-szalagavató-ünnepségre 2016.02.12.-Győr-Képzősök-a-szalagavatón (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-12.-osztály-Derczó-Tibor-osztályfőnökükkel (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Andris-fiammal_Eifert-Kata-felvétele

2016.02.13.-János-és-Kati-keringőznek_Photo-Eifert-Kata-Nóra

2016.02.12.-Szalagavatón-Eifert-Kata, Walters Lili, Gerencsér-Gabriella (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-zenével, Serényi Károly István kíséri az énekest (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Vetítés (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-táncos-performansszal (Eifert János felvétele)

2016.02.-Győr-Szalagavató-Andris-kezet-ráz-tanárával (Eifert János felvétele) 2016.02.12.-Győr-Szalagavató-Radosza-Attila-gitározik (Eifert János felvétele) Eifert János és Eifert Kata Nóra felvételei

2016.02.12.-Győr-Szalagavató-tanárok-szülők-vendégek (Eifert János felvétele)

Az Autizmus Világnapja alkalmából Daniss-Bodó Eszter képeiből nyílt kiállítás a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán. Győr TV, 2015. március 31.

2015.03.31.-Győri-TV_Autista-Világnap-Daniss-Bodó-Eszter-kiállítása

Az Autizmus Világnapja alkalmából Daniss-Bodó Eszter képeiből nyílt kiállítás a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karán.

A megnyitón Eifert János fotóművész, Posonyi Takács László színművész és dr. Szabó Péter dékán is tiszteletét tette. Az autizmus világnapját 2008 óta ünneplik április 2-án, az ENSZ kezdeményezésére, hogy ráirányítsák a figyelmet az autista emberek problémáira és folyamatosan növekvő számára.

Következő oldal »