János Eifert - Photographer

С унгарска фотоизложба откриват новия сезон в ХГ „Илия Бешков“ – Плевен За Плевен / Pleven za Pleven, Bulgaria, 08.09.2014 в 10:54

2014.09.08.-Pleven-za-pleven.bu_С-унгарска-фотоизложба-откриват-новия-сезон-в-ХГ-„Илия-Бешков“

Плевен За Плевен / Pleven za Pleven 08.09.2014 в 10:54

С унгарска фотоизложба откриват новия сезон в ХГ „Илия Бешков“

Публикувано от Радослав Христов

С унгарска фотоизложба откриват новия сезон в ХГ „Илия Бешков“

С експозицията „Ars Poetica” – фотография на Янош Ейферт, ще бъде открит новият творчески сезон утре, от 17.30 ч. в художествена галерия „Илия Бешков“ – Плевен. Събитието се реализира съвместно с Унгарски културен институт – София, а изложбата ще бъде презентирана от директора на УКИ, Тошо Дончев.
Янош Ейферт е един от най-известните представители на унгарското и международно фотографско изкуство. Танцовите и актовите му фотографии, пейзажните и приложните му снимки свидетелстват за неговия многостранен талант. Участвал е в 200 самостоятелни и 700 групови изложби. Със снимките си е спечелил 170 награди, първи награди, специални отличия и дипломи.Снимал е в 40 държави по света. Снимките, фоторепортажите и трудовете му редовно излизат в специализираната литература, в унгарски и международни списания, в книги, издания, в електронните медии. От 2002 до 2008 г. преподава фотография в Училището по танци и изобразително изкуство в Дьор, в Средно специалното училище с двуезиково обучение в Будапеща, както и вУнгарската академия по танцово изкуство.
Фотографиите му често са използвани във филми и телевизионни предавания като зрелищен елемент, декор.
През 2005 и 2006 г. в програмата си „Избери знанието” Унгарската телевизия излъчва 30 епизода от серията му „Да гледаш – Да виждаш”.
Снимка: http://eifert.hu/

#Тошо Дончев #УКИ – София #фотоизложба #ХГ “Илия Бешков” – Плевен #Янош Ейферт

Bolgár Fotóakadémia: Eifert János mesterkurzusa és workshopja az Új Bolgár Egyetemen, Szófia, 2014. június 5. 11:00 – 15.00

2014.06.03.-Month-of-Photography-04

Új Bolgár Egyetem, Szófia (Eifert János felvétele) 2014.06.05.-Új-Bolgár-Egyetem-07 (Eifert János felvétele)

Bolgár Fotóakadémia: Eifert mesterkurzus az Új Bolgár Egyetemenen Bolgár Fotóakadémia: Eifert mesterkurzus az Új Bolgár Egyetemen (Photo Cafe)

2014.06.05.-Fotóakadémia-logo Bolgár Fotóakadémia: Eifert mesterkurzus az Új Bolgár Egyetemen (Photo Cafe) Bolgár Fotóakadémia: Eifert mesterkurzus az Új Bolgár Egyetemen (Eifert János felvétele) Bolgár Fotóakadémia: Eifert mesterkurzus az Új Bolgár Egyetemen (Photo Cafe)

2014.06.05.-Új-Bolgár-Egyetem-12 Eifert rendez (Photo: Nagyezsda Pavlova)

Bolgár Fotóakadémia: Eifert mesterkurzus az Új Bolgár Egyetemen (Eifert János felvétele) Bolgár Fotóakadémia: Eifert mesterkurzus az Új Bolgár Egyetemen (Photo Cafe) Bolgár Fotóakadémia: Eifert mesterkurzus az Új Bolgár Egyetemen (Eifert János felvétele) 2014.06.05.-Új-Bolgár-Egyetem-05 (Eifert János felvétele)

2014.06.05.-Mozgástanulmány

Bolgár Fotóakadémia: Eifert mesterkurzus az Új Bolgár Egyetemen (Eifert János felvétele) Bolgár Fotóakadémia: Eifert mesterkurzus az Új Bolgár Egyetemen (Eifert János felvétele) Hallgatóim az Új Bolgár Egyetemen (Eifert János felvétele) Nagyezsda Pavlova telefonjával fényképez (Eifert János felvétele)

2014.06.05.-Photo-N-Pavlova-1-4

2014.06.05.-Fényrajz-test-mozgásával (Eifert János felvétele)

Модерна Актова Фотография: Светлина / Тяло / Движение – Уъркшоп на Янош Ейферт в Нов български университет (София) Период 05.06 – 05.06.2014 / Откриване 11:00, 05.06.2014

Photoacadedemy.org

Модерна Актова Фотография: Светлина / Тяло / Движение

Уъркшоп на Янош Ейферт

Workshop by Eifert János
UniArt Gallery, NBU Галерия УниАрт, НБУ
Период 05.06 – 05.06.2014 / Откриване Opening 11:00, 05.06.2014

Майсторскu клас на Янош Ейферт.

Модерната актова фотографuя не е просто „осезаемо” uзображенuе на тялото, а поезuя u мечта: свят на uнстuнктuте, на желанuята, на вuденuята. Тазu сфера на фотографuята, в която фuно се преплuтат нuшкuте на uзкуството, еротuката u порнографuята, нu разкрuва шuрокu възможностu да докажем своя талант, вкус u професuоналнuте сu познанuя. Занuмавайкu се с нея, можем да развuем способностu u качества, коuто да нu бъдат полезнu u в другu жанрове на фотографuята.

Може ли да се усвои актовата фотография? Янош Ейферт, който практикува жанра с международно признание, не казва лесно „да” в отговор на този въпрос. Десетилетията натрупан опит го карат да твърди, че наред с владеенето на професионално-художествените похвати е нужен и дар от Бога, за да можем да създадем нещо качествено.

Но правuлата, които разбuра се могат да бъдат и отхвърлеНu, трябва да се познават: модел и позициониране, фoн и реквuзuт; естественu u изкуствени светлини, студuйно осветленuе; техника и естетика: форма u композuцuя; ролята на движението, на пространството u времето; креативни идеи, спецuално осветленuе, модернu осветителни тела (например lед-лампи, свещu); възможност за гупово и индивидуално cнимане за учаcтващите.

ЯНОШ ЕЙФЕРТ – АРС ПОЕТИКА, Унгарски културен институт, София oт 4 юни до 31 август 2014.

Eifert János ARS POETICA c. kiállítása a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03.

Nadezsda Pavlova megnyitja az Eifert- kiállítást, Szófiai Magyar Kulturális Intézet, 2014.06.03. Eifert János ARS POETICA c. kiállításának megnyitóján a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03. Eifert János ARS POETICA c. kiállításának megnyitóján a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03.

Eifert "tárlatvezet" ARS POETICA c. kiállításának megnyitóján a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03. Eifert János ARS POETICA c. kiállításának megnyitóján a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03.

ФОТОГРАФИЯ 4 юни 2014, сряда 19.00 часа
Унгарски културен институт

ПО ПОВОД МЕСЕЦА НА ФОТОГРАФИЯТА ФОТОИЗЛОЖБА НА
ЯНОШ ЕЙФЕРТ – ARS  POETICA
Откриват:
Директорът на Унгарския културен институт – д-р Тошо Дончев
Главният координатор на месеца на фотографията – Надежда Павлова
Янош Ейферт (1943-) е един от най-известните представители на унгарското и международно фотографско изкуство. Танцовите и актовите му фотографии, пейзажните и приложните му снимки свидетелстват за неговия многостранен талант.  Участвал е в 200 самостоятелни и 700 групови изложби. Със снимките си е спечелил 170 награди, първи награди, специални отличия и дипломи. Снимал е в 40 държави по света. Снимките, фоторепортажите и трудовете му редовно излизат в специализираната литература, в унгарски и международни списания, в книги, издания, в електронните медии. От 2002 до 2008 г. преподава фотография в Училището по танци и изобразително изкуство в Дьор, в Средно специалното училище с двуезиково обучение в Будапеща, както и в Унгарската академия по танцово изкуство.
Фотографиите му често са използвани във филми и телевизионни предавания като зрелищен елемент, декор.
През 2005 и 2006 г. в програмата си „Избери знанието” Унгарската телевия излъчва 30 епизода от серията му „Да гледаш-Да виждаш”.
Изложбата ще продължи до 31 август 2014

Eifert-kiállítás megnyitója a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03. Toso Doncsev és Nadezsda Pavlova Eifert János ARS POETICA c. kiállításának megnyitóján a Szófiai Magyar Kult Eifert-kiállítás megnyitója a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03. Eifert János ARS POETICA c. kiállításának megnyitóján a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03.

Eifert János ARS POETICA c. kiállításának megnyitóján a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03. Eifert János ARS POETICA c. kiállításának megnyitóján a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03. Eifert-kiállítás megnyitója a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03. Eifert-kiállítás a Szófiai Magyar Kulturális Intézetben, 2014.06.03.

Szófiai-Magyar-Kulturális-Intézet, Eifert-kiállítással vesznek részt a bolgár Fotóhónap programjában ЯНОШ-ЕЙФЕРТ-ARS-POETICA

Megbeszélés dr. Doncsev Toso igazgatóval, a Szófiai Magyar Intézetben, Bulgária, 2013. szeptember 16.

Eifert János, Dimitrov Györgyi, dr. Doncsev Toso (Szófiai Magyar Intézet, 2013.09.16.)

Hazaindulás előtt még “beugrunk” a Szófiai Magyar Intézetbe, hogy dr. Doncsev Toso igazgató Úrral megbeszéljük a kiállításommal kapcsolatos dolgokat. Dimitrov Györgyi gazdasági igazgató a praktikum oldaláról segíti az időpont kiválasztását. Most novemberben Robert Capa kiállítás lesz a Nemzeti Galériában, Szófiában. Szóba került, hogy mint kortárs fotográfus, párhuzamos időben állítanék ki, de ez nem betervezett program, ezért még a szállításra, biztosításra se lenne pénz. Jövé év májusa a felkészülés, szállítás, megrendezés szempontjából megflelőbb lenne, és jó szervezéssel a szófiai bemutatót további kiállítások követnék Plevenben, Szlivenben, Plovdivban és másutt.

2013.09.16.-Móger-és-Eifert-Szófiai-Magyar-Intézet-bejáratánál 2013.09.16.-Vidékre-indulás-a-Szófiai-Magyar-Intézetből

Világszerte tizenkilenc magyar kulturális intézet gondoskodik arról, hogy hazánkon kívül is megismerhessék a magyar írók, képző- és iparművészek, zenészek s más alkotók munkásságát. A Balassi Intézet külföldi képviseleteként működő intézmények egyike, a Bulgáriában már 1948 óta működő Szófiai Magyar Intézet a belvárosban található. A földszinti, világos, tágas aulába belépve a látogatók leggyakrabban valamely magyar, vagy magyar kötődésű művész kiállítását tekinthetik meg. A 310 m2 területű intézet a kiállítótermen túl előadótermet, könyvtárszobát és irodákat is magába foglal. Az itt folyó munka célja a magyar kultúra közvetítése: koncertek, könyvbemutatók, kiállítások és más kulturális rendezvények szervezése, fordítások, könyvkiadások támogatása. Hétfőtől csütörtökig magyar nyelvoktatás is folyik az épületben, jelenleg tizenhét diák látogatja az órákat.

2013.09.16.-Doncsev-Toso-A-kun-hercegnő-B Dr. Doncsev Toso, a Szófiai Magyar Intézet igazgatója (Photo: Eifert János)

Az intézet vezetője dr. Doncsev Toso 2011 májusától látja el az igazgatói feladatokat. Elmondása szerint munkájában a „megújítva megőrzés” elvét vallja, fontos számára, hogy a hagyományra és a megkezdett útra építsen. „Az itteni időszámítás nem velem kezdődik. A létrehozott értékek megőrzése és folytatása, a nagy múltú rendezvények továbbvitele kiemelten fontos. Ilyen esemény például az 1989 óta megrendezett Liszt-Bartók Zongoraverseny, melyen bolgár zongorista-növendékek játsszák névadó zeneszerzőink műveit, valamint a Sumeni Országos Szavalóverseny, amely már 1969-től nagy népszerűségnek örvend. Ezen magyar írók s költők művei hangzanak el iskolások, színművészetet hallgató diákok, műkedvelő és hivatásos színészek előadásában.” (Papadopulosz Dora)

 2013.09.16.-Doncsev-Toso-A-kun-hercegnő  Doncsev Toso elbeszéléskötete – A kun hercegnő -  2008-ban jelent meg  magyar nyelven. A bolgár nyelvű kötet a magyar kiadás elbeszéléseinek egy részét, valamint újabb műveket tartalmaz. A fordítások Adriana Petkova, Szvetla Kjoszeva és Julia Krumova munkái. Én a magyar nyelvű kiadás dedikált példányát kapom. Nagyon szép a borító, és a belső illusztrációk. Mint fotográfus, erre vagyok érzékenyebb.

Танцът във фотографията, Националната художествена галерия, София, 9 септември 2010

 Szófia-Tánc-a-fotóban-1724 Szófia-Tánc-a-fotóban-1721 

Szófia-Tánc-a-fotóban-1692 Szófia-Tánc-a-fotóban-1693 Szófia-Tánc-a-fotóban-1714

„Танцът във фотографията”

„Танцът във фотографията” е изложба на Унгарския съюз на фотографите, която ще престави творби на Андре Кертес, Янош Ейферт, Ева Келети и много други и заснетият от тях израз на танца.

Изложбата ще бъде открита на 9 септември 2010 (четвъртък) в 18 часа в Националната художествена галерия (пл. Батенберг 1) от и.д.директора на Унгарския културен институт г-жа Дьорди Димитров и от и.д.директора на НХГ г-жа Слава Иванова.

Фотографиите могат да бъдат видяни в София до края на месеца, след което заминава за Скопие и Прищина.

Танцът-във-фотографията-oikumen

Presse:

http://oikumen.blogspot.com/2010/09/blog-post_08.html
 
http://www.zadbara.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%8A%D1%82-%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0
 
http://www.novinar.net/news/tantcat-vav-fotografiiata-kani-v-nhg_MzM2OTs0MA==.html
 
http://oktopod.bg/index.php/kultura/2010-06-11-23-28-48/item/1229-националната-художествена-галерия-остава-в-плен-на-танца
 
http://www.ric-bg.info/bg/news.php?readmore=2466
 
http://calendar.dir.bg/inner.php?d=9&month=9&year=2010&cid=0&eid=2488
 
http://www.programata.bg/?p=62&l=1&c=1&id=61199
 
http://kultura.hu/main.php?folderID=948&articleID=305621&ctag=articlelist&iid=1

Lifestyl.bg – Танцът във фотографията – изложба в Националната Художествена Галерия, София, От 9 до 30 септември 2010 г.

Tánc-a-fotóban-Lifestyle.bg 

Първа страница   8 септември, 2010

Танцът във фотографията

От 9 до 30 септември 2010 г. в Националната Художествена Галерия ще имате възможността да видите изложба на Унгарския съюз на фотографите

„Всичко започва през 1966 г., когато в Театър Мадач, по време на представление на Балета на град Печ е показана изложбата „Балетът и фотографията”. През 1968 г. в Унгарската национална галерия е показана съвместната изложба на Съюза на унгарските танцьори и Съюза на унгарските фотографи „Танцът и фотографията”. Изложбата има невероятен успех и е показана на много места.

На 8 май 1998 г. на Първата национална среща на танцьорите в град Веспрем е открита съвместната изложба на Театър Петьофи и Съюза на унгарските танцьори. След това тя гостува в Дьор, Будапеща, Претория (ЮАР), а последно е представена на 29 април 2009 г. в Двореца на изкуствата в Будапеща.

Използвани са фотографии от Унгарския музей на фотографията, Националния музей и институт по история на театъра, Съвременна фотографска сбирка и различни частни колекции. Снимките не са репродукции, а оригинални копия, направени от авторите, а в случаите, когато авторите не са живи, са използвани автентични музейни копия.

Ето част от имената на фотографите: Ангело, Андре Кертес, Рудолф Балог, Карой Ешер, Йожеф печи, Калман Сьольоши, Тибор Инкеи, Олга Мате, Йожеф Немет, Ищван Тот, Ерньо Вадаш, Габор Афран, Нора Беге, Андраш Банкути, Имре Бенкьо, Габор Душа, Тамаш Фенер, Ивет Франк, Карой Гинк, Карой Хемзьо, Петер Хапак, Бела Каньо, Тамаш Катко, Ева Келети, Жужа Конц, Петер Корниш, Ференц Маркович, Бела Мезеи, Ката Молнар, Йожеф Немет, Золтан Салаи, Роберт Ревес, Ласло Шуйок, Габор Дьорд Варга, Янош Ейферт и други.

На фотографиите оживяват образите на изтъкнати балетисти и танцьори от миналото и настоящето: Нуреев, Олга Лепешинская, Марсел Марсо, Джудит Джеймисън, Пал Френак, Белла Борди, Дюла Харангозо, Дьорд Льоринц, Миклош Рабаи, Ференц Новак, Йолан Фолтин, Габриела Лакатош, Виктор Рона, Виктор Фюльоп, Жужа Кун, Мария Бретус, Ивет Божик, Иван Марко, Андреа Ладани, Кристиан Гердье, Чаба Хорват, Тамаш Юронич, Петер Ковач Гержон.

Пред нас оживяват хореографиите на Националната държавна опера, Балета в Дьор, Балета в Печ, Модерния балет в Сегед, Ансамбъл Хонвед, Театър „Шаман”, Централно-европейска танцова трупа, Формация Андаксин, Артус, Танцова трупа Алвин Айли, Държавния фолклорен ансамбъл, Трупа Off, TranzDanz, KOMPmÁNIA, L.A. Dance Company.”

След София изложбата ще бъде показана в Скопие и Прищина.

Изложбата гостува в София с помощта на Унгарския културен институт

Presse:

http://www.dnes.bg/izlojbi/2010/09/08/tancyt-vyv-fotografiiata.98256
 
http://www.stranabg.com/tantst-vv-fotografiyata.html
 
http://lifestyle.ibox.bg/news/id_1522121019
 
http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=6943&sectionid=7&id=0001602
 
http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=10640&sid=2
 
http://www.nationalartgallerybg.org/index.php?l=30&id=25

 Tánc-a-fotóban-kulturni-novini_Танцът-във-фотографията

kulturni-novini.info/news, 2010. szeptember 8.

Танцът във фотографията

Съюзът на унгарските фотографи с изложба в София

◊ СЪБИТИЕТО

Изложба “Танцът във фотографията”

Официално откриване на 9 септември 2010, четвъртък, от 18 часа
в Националната художествена галерия (пл. “Батенберг” 1).

Изложбата ще бъде показана само в София (до 30 септември), след което заминава за Македония.
 

◊ ИЗЛОЖБАТА

Изложбата представя творби на Андре Кертес, Карой Ешер, Андраш Банкути, Имре Бенкьо, Тамаш Фенер, Янош Ейферт и много други, а сред заснетите са: Марсел Марсо, Джудит Джеймисън, Дьорд Льоринц, Ивет Божик, Дмитрий Симкин.

Пред зрителя оживяват хореографиите на унгарската Национална държавна опера, Балетът на град Дьор, унгарският Държавен фолклорен ансамбъл, Холандският танцов театър и други.

Изложбата гостува в София с помощта на Унгарския културен институт. Неин куратор е фотографът Янош Ейферт.
◊ МАЛКО ИСТОРИЯ

„Всичко започва през 1966 г., когато в Театър Мадач, по време на представление на Балета на град Печ е показана изложбата „Балетът и фотографията”. През 1968 г. в Унгарската национална галерия е показана съвместната изложба на Съюза на унгарските танцьори и Съюза на унгарските фотографи „Танцът и фотографията”. Изложбата има невероятен успех и е показана на много места.

На 8 май 1998 г. на Първата национална среща на танцьорите в град Веспрем е открита съвместната изложба на Театър Петьофи и Съюза на унгарските танцьори. След това тя гостува в Дьор, Будапеща, Претория (ЮАР), а последно е представена на 29 април 2009 г. в Двореца на изкуствата в Будапеща.

Използвани са фотографии от Унгарския музей на фотографията, Националния музей и институт по история на театъра, Съвременна фотографска сбирка и различни частни колекции. Снимките не са репродукции, а оригинални копия, направени от авторите, а в случаите, когато авторите не са живи, са използвани автентични музейни копия.” 
Янош Ейферт

Автор: Нели Димова
Източник: Унгарски културен институт
08.09.2010 – 10:06

Zilahy Péter: HÁROM PLUSZ 1 című könyvének bemutatója, Szófiai Magyar Kulturális Intézet, 2010. május 12.

 Ildikóval Szófiába utazunk, hogy az átadás-átvétel megtörténjen. Kartörése miatt – egy éve már -  nem tudja ellátni megbizatását, ezért kölcsönös megegyezéssel szerződést bontott. Igy már nem ő a Szófiai Magyar Intézet igazgatója. Munkatársaitól elbúcsúzott, Láng Judit nagykövetasszonytól úgyszintén. Diplomáciai kártyáját is leadja a nagykövetségen, hisz követségi tanácsosként dolgozott. Kata lányom elkísér bennünket, “belekóstol” Szófiába. Ellátogatunk néhány fontosabb, vagy inkább emlékezetesebb helyre, túl sok időnk nincs, de azért a belvárost, a Nyevszkij székesegyházat, az Intézet környékét megismeri. Ott éppen Lóránt Attila kiállítása látható, este pedig irodalmi est: Zilahy Péter könyvének bemutatója…

Szófia-Móger-diplomata-kártyával Szófia-Ildi-Kata Szófia-Marx-színházi-plakáton Szófia-Happy-Restaurant

Szófia-Kata-Ildi Szófia-Nagykövetség-Eifert-Láng-Móger Szófia-Vivacom Szófia-Móger-munkatársaival

Szófiai-Magyar-Intézet Szófiai-Magyar-Intézet-Kraszi Szófiai-Magyar-Intézet-Kata-Györgyi Szófia-Kulturális-Intézet-Irodalmi-est

Szófia-Kulturális-Intézet-Irod-est Szófia-3-plusz-1 Szófia-Györgyi-megnyit Szófia-Kult-Intézet-Irodalmi-est Eifert János felvételeiSzófia-irodalmi-est-panorámakép

A képeken: Zilahy Péter, Martin Hrisztov, Alek Popov, Nelli Dimova, Dimitrov Györgyi, Sztefka Hruszanova, Bedecs László, Vasziljev Kraszimir, Nagy Judit, Eifert Kata Nóra, Móger Ildikó, Júlia Krumova, Miskédi Szandra és mások…

Zilahy Péter HÁROM PLUSZ 1 című könyvének bemutatója a szerző jelenlétében (Ergo Könyvkiadó, Szófia, 2010)

• A könyv a Magyar Könyv Alapítvány támogatásával készült 

• Bemutatja: Alek Popov 

• Sztefka Hruszanova, a könyv fordítója és Martin Hrisztov könyvkiadó részvételével 

Zilahy Péter 1970-ben született Budán. Az ELTE bölcsészkarán tanult filozófiát, anglisztikát és kulturális antropológiát. A budapesti műszaki egyetemen tanít, majd 1997 és 1999 között a LINK Budapest kétnyelvű irodalmi Internet folyóirat szerkesztője. 1998-tól a Világirodalmi Sorozat szerkesztője a JAK-nál, majd a Gondolat Kiadónál. Több hazai és külföldi díjat kapott, köztük a Móricz Zsigmond díjat, a Magyar Rádió hangjátékpályázatának első díját és az Év Könyve Díját Ukrajnában. 1993-ban jelent meg Lepel alatt ugrásra kész szobor című verseskönyve a Pesti Szalonnál. 1998-ban jelent meg Az utolsó ablakzsiráf című regénye az Ab Ovo kiadónál. 2001-ben a szerző forgatókönyve és tervei szerint elkészült Az utolsó ablakzsiráf Multimédia CD-ROM a C3 Kulturális Központban. 2001 szeptemberétől a New York University vendégtanára. 2002-ben Az utolsó ablakzsiráf képzőművészeti anyagából interaktív kiállítást rendezett a Ludwig Múzeum. 2003-ban a németországi Akademie Schloss Solitude állította ki munkáit. Erre az alkalomra jelent meg rövid prózáinak gyűjteménye Drei címmel. Az utolsó ablakzsiráf multimédia változatát az elmúlt években 28 országban mutatták be. 2006-ban a berlini Volksbühne vitte színpadra A hosszú út közelre című darabját. 2007-ben jelent meg Három plusz 1 című könyve, amely hét műfajban fog össze életrajzi tárgyú írásokat. Az elmúlt években rendszeresen ír esszéket a Frankfurter Allgemeine Zeitungnak. Zilahy Péter a Wittgenstein társaság tagja és az Európa bajnok magyar íróválogatott kapitánya. (forrás: www.zilahy.net

Sztefka Hruszanova, fordító. Magyar, angol és bolgár szakon végzett a Szófiai Szent Ohridai Kelemen Egyetemen. A Füst Milán Alapítvány díját műfordítói tevékenységéért kapta. Magyarról elbeszéléseket, esszéket, verseket, cikkeket és könyveket fordít. Munkái: A Memória-part (Kukorelly Endre), 1996, A Pál utcai fiúk (Molnár Ferenc), 1998, Az utolsó ablakzsiráf (Zilahy Péter), 2001, Esti Kornél (Kosztolányi Dezső), 2002, Utas és Holdvilág (Szerb Antal), 2006, Árnyas Főutca (Marton László), 2007, K. dosszié (Kertész Imre), 2008, A fehér király (Dragomán György), 2008, Svejk gyóntatója (Vörös István), 2009.

Szófia-Irodalmi-est

12 Май 2010, Сряда 18:00 
Представяне книгата на Петер Зилахи „Три плюс 1” (Издателство Ерго, София, 2010)
Унгарски културен институт
Премиера на книга

• Книгата се издава със съдействието на Фондация „Унгарска книга”, Будапеща

• Представя: Алек Попов

• С участието на автора Петер Зилахи, преводачката Стефка Хрусанова и издателя Мартин Христов

За автора: Петер Зилахи е един от най-оригиналните съвременни унгарски писатели. Започва като поет, продължава с проза, пиеси, есета, занимава се с фотография. Представя творбите си в много страни, участва в благотворително представление и на Бродуей. След Рим и Ню Йорк в момента авторът-полиглот живее в Берлин, публикува статии във „Франкфуртер алгемайне цайтунг”, пише и за „Гардиън”, „Файненшъл таймс”, „Ню Йорк таймс”. От 1989 г. участва във всички революции в Централна и Източна Европа, пътува от страна в страна. Романът „Последният прозорец-жираф” (1998) отразява личните му преживявания, преведен е на 22 езика (първо на български през 2001 г.). Оказва силно въздействие върху Оранжевата революция в Украйна. Зилахи е капитан на футболния отбор на унгарските писатели, който става европейски шампион във Виена през 2008 г., като Петер е голмайстор на първенството.
Книгата му „Три плюс 1” (2007) обединява различни жанрове с биографични елементи.
За преводача: Стефка Хрусанова е родена в София. Завършва унгарска, английска и българска филология в СУ “Св. Кл. Охридски”. Член-основател е на международната работна група по проблемите на превода Linguaggi-di-versi, обединение на преводачи и поети от България, Италия, Словения, Франция и др. Стефка Хрусанова публикува в българския периодичен печат преводи на разкази, есета, стихове и статии от унгарски писатели, както и преводи на литературна критика. Съоснователка е и участва с публикации в списанието за деца “Фют”. Превела е от унгарски език редица романи в самостоятелни издания: “Брегът на спомените” от Ендре Кукорели (1996), “Момчетата от улица “Пал” от Ференц Молнар (1998), “Последният прозорец-жираф” от Петер Зилахи (2001), “Корнел Ещи” от Дежо Костолани (2002), “Пътешественик и лунна светлина” от Антал Серб (2006), “Сенчеста главна улица” от Ласло Мартон (2007), “Досието К.” от Имре Кертес (2008), “Белият цар” от Дьорд Драгоман (2008), “Изповедникът на Швейк” от Ищван Вьорьош (2009). Превежда и художествена литература от английски и словенски език. Носител на наградата на унгарската фондация “Милан Фющ” за цялостна преводаческа дейност.

http://www.litclub.com/library/prev/zilahy/index.html

Kellemes karácsonyi ünnepeket!

Sofia-Nemzeti-galéria-mögött

Kellemes karácsonyi ünnepeket! Neked küldöm: http://hirek.eso.tv/?code=49628647476f94e9858ec68feed911d6

Bulgáriai napló, Szófia / София, 2009. december 17.

Szófia-tél-Citroen

Szófia / София. Túlnyomóan felhős, a reggeli hőmérséklet 1°C. Szél: ÉNy 6 km/ó. Páratartalom: 93%. Az időjárás-előrejelzés +3°C  és -7°C közötti hőmérsékletet ígér. Ma éjszaka havazott, no nem sokat, csak éppen annyit, hogy finoman beszórta a házakat, az utcákat, a gépkocsikat. A tél üzent…   Ildinek iszonyatos fájdalmai vannak, törött karja nemhogy nem javul, hanem egyre rosszabb. Reggel beviszem az Alexandrovska kórházba (Aлександровска болница), Emil Ilie doktorhoz (St. Georgi Sofiiski / ул. Св. Георги Софийски - Pencho Slaveikov / бул. Пенчо Славейков  - Han Presiyan / ул. Хан Пресиян határolta terület), s amíg kezelik (lézer, injekció) a kórházudvaron sétálgatok. Hatalmas terület, régi és új kórházi épületekkel, klinikákkal, osztályokkal. Olvsagatom a táblákat: pszichiátria, neurologia, dermatologia, venerologia, patofiziológia, urologia, genikologia, alergologia, kardiologia, szemészet, sebészet, belgyógyászat, ideggyógyászat, gyermek-klinika… Megmosolygom Dr. Sztoján Kirkovics (1875-1960) orvosprofesszor mellszobrát, pontosabban a bajuszát, no meg az embereket. Rengeteg gépkocsi parkol a hatalmas kórház területén. Egyikből-másikból szivárog az olaj. Az olvadt hó tácsáiban szivárványszínű olajfoltok úszkálnak, az egyik tükröződésében készítek egy “olajos” önarcképet…

 Szófia-kórház-szobor

Önarckép-olajfoltban

Következő oldal »